Mercedes-Benz A-Klasse: Banden - Displaymeldingen - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Banden

Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en Oplossingen
Bandenspanning Banden controleren Het bandenspanningswaarschuwingssysteem heeft een aanzienlijk drukverlies herkend.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Mogelijke oorzaak:
 • U heeft de banden en velgen gewisseld of nieuwe banden en velgen gemonteerd.
 • De bandenspanning is bij één of meerdere banden gedaald.
WAARSCHUWING Banden met een te lage bandenspanning leveren de volgende gevaren op:
 • Ze kunnen klappen, in het bijzonder bij toenemende belading en snelheid.
 • Ze kunnen overmatig en/of ongelijkmatig slijten, hetgeen de grip sterk nadelig beïnvloedt.
 • De rij-eigenschappen en het stuur- en remgedrag kunnen sterk nadelig worden beïnvloed.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Zonder heftige stuur- en remmanoeuvres stoppen. Daarbij op de verkeerssituatie letten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De banden controleren en, indien noodzakelijk, de instructies bij bandenpech opvolgen .

De bandenspanning controleren en, indien noodzakelijk, de bandenspanning corrigeren.

Daarna bij correct ingestelde bandenspanning het bandenspanningswaarschuwingssysteem opnieuw activeren .

Bandenspanningsbewakingssysteem na bandenspanningscontrole opnieuw starten Er is een displaymelding voor het bandenspanningswaarschuwingssysteem weergegeven en het systeem is sindsdien niet opnieuw gestart.

De correcte bandenspanning van alle banden instellen.

Het bandenspanningswaarschuwingssysteem opnieuw activeren .
Bandenspannings-bewaking functioneert niet Het bandenspanningswaarschuwingssysteem is defect.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Bandenspanning corrigeren Ten minste één band heeft een te lage bandenspanning, of de bandenspanningen van de afzonderlijke banden wijken te sterk van elkaar af.

Bij de volgende gelegenheid de bandenspanning controleren .

Indien nodig de bandenspanning corrigeren.

De bandenspanningscontrole opnieuw activeren .

Band controleren Van één of meerdere banden is de bandenspanning sterk gedaald. Op het multifunctioneel display verschijnt de positie van het wiel.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

WAARSCHUWING Banden met een te lage bandenspanning leveren de volgende gevaren op:
 • Ze kunnen klappen, in het bijzonder bij toenemende belading en snelheid.
 • Ze kunnen overmatig en/of ongelijkmatig slijten, hetgeen de grip sterk nadelig beïnvloedt.
 • De rij-eigenschappen en het stuur- en remgedrag kunnen sterk nadelig worden beïnvloed.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Zonder heftige stuur- en remmanoeuvres stoppen. Daarbij op de verkeerssituatie letten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De banden controleren en, indien noodzakelijk, de instructies bij bandenpech opvolgen .

De bandenspanning controleren .

Indien nodig de bandenspanning corrigeren.

Let op: band defect Van één of meerdere banden daalt de bandenspanning plotseling. Op het multifunctioneel display verschijnt de positie van het wiel.

WAARSCHUWING Rijden met een drukloze band levert de volgende gevaren op:

 • Een drukloze band beïnvloedt het stuur- en het remvermogen van de auto nadelig.
 • U kunt de controle over de auto verliezen.
 • Verder rijden met een drukloze band leidt tot het overmatig opwarmen van de band en mogelijk tot brand.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Zonder heftige stuur- en remmanoeuvres stoppen. Daarbij op de verkeerssituatie letten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De banden controleren en, indien noodzakelijk, de instructies bij bandenpech opvolgen .

Bandenspannings-controle nu niet beschikbaar Een sterke radiobron stoort, daardoor worden de signalen van de bandenspanningsensoren niet ontvangen. De bandenspanningscontrole vertoont tijdelijk een storing.

Verder rijden.

 • Zodra de oorzaak is verholpen, start de bandenspanningscontrole vanzelf weer.
 • Wielsens. niet beschikb. Van een of meerdere banden ontbreekt het signaal van de bandenspanningsensor. Op het multifunctioneel display verschijnt bij de betreffende banden geen bandenspanningswaarde.

  De defecte bandenspanningsensor laten vervangen bij een gekwalificeerde werkplaats.

  Bandensp.contr. functioneert niet Geen wielsensoren De gemonteerde wielen hebben geen geschikte bandenspanningsensoren. De bandenspanningscontrole is uitgeschakeld.

  Wielen met geschikte bandenspanningsensoren monteren.

 • De bandenspanningscontrole wordt na enkele minuten rijden ingeschakeld.
 • Bandensp.contr. functioneert niet De bandenspanningscontrole is defect.

  Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Zie ook:

  Mercedes-Benz A-Klasse. Bandenpech
  In het hoofdstuk "Pechhulp"  vindt u informatie over de procedure in het geval van bandenpech. Informatie over het rijden met MOExtended banden in het geval van pech vindt u ...

  Mercedes-Benz A-Klasse. ESP uit- of inschakelen (Mercedes-AMG auto's)
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Informatie  Het onderwerp "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen"  in acht nemen. ...

  Hyundai i10. N (Neutraal)
  De wielen en aandrijving zijn niet niet gekoppeld aan de motor. Gebruik N (Neutraal) als u een uitge-vallen motor opnieuw wilt starten, of als het noodzakelijk is om de motor AAN te laten. Plaa ...

  Modellen: