Mercedes-Benz A-Klasse: Rijsystemen - Displaymeldingen - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Rijsystemen

Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en Oplossingen
Attention Assist: pauze! De ATTENTION ASSIST heeft aan de hand van bepaalde criteria vermoeidheid of toenemende onoplettendheid bij de bestuurder vastgesteld. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Zo nodig pauze nemen.

Bij langere ritten tijdig en regelmatig pauze nemen, zodat u goed uit kunt rusten.
Attention Assist functioneert niet De ATTENTION ASSIST is uitgevallen.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Uit De HOLD-functie is uitgeschakeld. De auto is in een slip geraakt.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

De HOLD-functie later weer inschakelen .

De HOLD-functie is uitgeschakeld. Bij een stevig ingedrukt rempedaal wordt aan één inschakelvoorwaarde niet meer voldaan.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

De inschakelvoorwaarden van de HOLD-functie controleren .

Spoor-assistent nu niet beschikbaar zie handleiding De spoorassistent is uitgeschakeld en tijdelijk niet beschikbaar.

Mogelijke oorzaken:

 • De voorruit in het blikveld van de camera is vervuild.
 • Het zicht wordt gehinderd door hevige neerslag of mist.
 • Gedurende lange tijd zijn geen rijstrookmarkeringen aanwezig.
 • De rijstrookmarkeringen zijn versleten, donker of bedekt, bijvoorbeeld door vuil of sneeuw.
Als de bovenstaande oorzaken niet meer van toepassing zijn, verdwijnt de displaymelding.

De spoorassistent is weer gereed voor gebruik.

Wanneer de displaymelding niet verdwijnt:

Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De voorruit reinigen.

Spoor-assistent functioneert niet De spoorassistent is defect.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Dodehoekassistent nu niet beschikbaar zie handleiding De dodehoekassistent is tijdelijk niet beschikbaar.

Mogelijke oorzaken:

 • Het radarsensorsysteem is tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld door elektromagnetische straling in de buurt van tv- en radiozendinstallaties of andere stralingsbronnen.
 • De temperatuur van het radarsensorsysteem ligt buiten het bedrijfstemperatuurgebied.
Bovendien branden de gele controlelampjes in de buitenspiegels.

Als de bovenstaande oorzaken niet meer van toepassing zijn, verdwijnt de displaymelding.

De dodehoekassistent is weer gereed voor gebruik.

Wanneer de displaymelding niet verdwijnt:

Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De motor opnieuw starten.

Dodehoekassistent met aanhangwagen niet beschikbaar zie handleiding De dodehoekassistent is bij het rijden met een aanhangwagen uitgeschakeld.

De elektrische verbinding tussen de auto en de aanhangwagen is aangesloten.

De displaymelding met in het stuurwiel bevestigen.

Dodehoekassistent functioneert niet De dodehoekassistent is defect.

Bovendien branden de gele controlelampjes in de buitenspiegels.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Parkeerpiloot afgebroken De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet omgegespt en het bestuurdersportier is geopend.

Het inparkeren herhalen met omgegespte veiligheidsgordel en gesloten bestuurdersportier.

Tijdens de actieve stuuringreep heeft u onbedoeld het multifunctioneel stuurwiel aangeraakt.

Tijdens de actieve stuuringreep erop letten dat het multifunctioneel stuurwiel niet wordt aangeraakt.

De auto is in een slip geraakt, het ESP heeft ingegrepen.

De parkeerpilot later weer gebruiken .

Parkeerpiloot functioneert niet U heeft zojuist zeer veel gemanoeuvreerd en geparkeerd.

Na circa 10 minuten kan de parkeerpilot weer worden gebruikt .

Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

De motor afzetten en opnieuw starten.

Als het multifunctioneel display nog steeds de displaymelding toont:

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

De PARKTRONIC-parkeerassistent is defect.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Parkeerpiloot beëindigd De auto staat op de bestemmingspositie. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

De displaymelding verdwijnt automatisch.

Verkeersteken-assistent nu niet beschikbaar zie handleiding De verkeerstekenassistent is tijdelijk niet beschikbaar.

Mogelijke oorzaken:

 • De voorruit in het blikveld van de camera is vervuild.
 • Het zicht wordt gehinderd door hevige neerslag of mist.

De voorruit reinigen.

Als het systeem de volledige beschikbaarheid van de camera herkent, verdwijnt de displaymelding.

De verkeerstekenassistent is weer gereed voor gebruik.

Verkeersteken-assistent functioneert niet De verkeerstekenassistent is defect.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Afstandspiloot Uit De DISTRONIC automatische afstandsregeling is uitgeschakeld .

Bij een niet door de bestuurder geïnitieerde uitschakeling klinkt bovendien een waarschuwingssignaal.

Afstandspiloot weer beschikbaar De DISTRONIC automatische afstandsregeling PLUS is na tijdelijke niet-beschikbaarheid weer gereed voor gebruik. U kunt de DISTRONIC automatische afstandsregeling nu weer inschakelen .
Afstandspiloot nu niet beschikbaar Zie handleiding De DISTRONIC automatische afstandsregeling is tijdelijk niet gereed voor gebruik.

Mogelijke oorzaken:

 • Het radarsensorsysteem is tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld door elektromagnetische straling in de buurt van tv- en radiozendinstallaties of andere stralingsbronnen.
 • De temperatuur van het systeem bevindt zich buiten het bedrijfstemperatuurgebied.
 • De boordnetspanning is te laag.
Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Als de bovenstaande oorzaken niet meer van toepassing zijn, verdwijnt de displaymelding.

De DISTRONIC automatische afstandsregeling is weer gereed voor gebruik.

Wanneer de displaymelding niet verdwijnt:

Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De motor opnieuw starten.

Afstandspiloot functioneert niet De DISTRONIC automatische afstandsregeling is defect. Ook de aan de situatie aangepaste remondersteuning kan uitgevallen zijn.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Afstandspiloot passief U heeft gas gegeven. De DISTRONIC automatische afstandsregeling regelt niet meer.

De voet van het gaspedaal nemen.

Afstandspiloot --- km/h Aan één inschakelvoorwaarde voor de DISTRONIC automatische afstandsregeling is niet voldaan.

Inschakelvoorwaarde van DISTRONIC automatische afstandsregeling controleren .

Afstandspiloot en limiter buiten werking De DISTRONIC automatische afstandsregeling en limiter zijn defect. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

TEMPOMAT en limiter functioneren niet De TEMPOMAT en de limiter zijn defect.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Limiter passief Wanneer het gaspedaal tot voorbij het drukpunt wordt ingedrukt (kickdown), wordt de limiter passief geschakeld.

De snelheidsbegrenzing is niet actief.

Zonder kickdown en langzamer dan de opgeslagen snelheid rijden.

de laatst opgeslagen snelheid opnieuw wordt opgeroepen.

of

Een nieuwe snelheid instellen.

Wanneer de displaymelding verdwijnt, is de snelheidsbegrenzing actief.

TEMPOMAT --- km/h
 • Aan één inschakelvoorwaarde voor de TEMPOMAT is niet voldaan.

  Er is geprobeerd om bijvoorbeeld een snelheid onder 30 km/h op te slaan.

 • Het ESP is uitgeschakeld. Het gele ESP-OFF-waarschuwingslampje brandt.

Als de situatie het toestaat, sneller dan 30 km/h rijden en de snelheid opslaan.

of

De inschakelvoorwaarden van de TEMPOMAT controleren .

of

Het ESP weer inschakelen .

120 km/h! Maximum snelheid overschreden Alleen voor bepaalde landen: De maximum toegestane snelheid is overschreden.

Bovendien verschijnt op het multifunctioneel display de melding 120 km/h! .

Langzamer rijden.

Zie ook:

Hyundai i10. Opmerking voor het veilig gebruiken van de Tire Mobility Kit
Parkeer de auto naast de rijweg, zodat veilig en buiten het bereik van rijdend verkeer met de Tire Mobility Kit kan worden gewerkt. Trek altijd de handrem aan, zodat de auto niet kan gaan ...

KIA Picanto. Het dichtmiddel verdelen
13. Rijd direct ongeveer 7~10 km of ongeveer 10 minuten) om het dichtmiddel in de band gelijkmatig te verdelen. LET OP Rijd hierbij niet harder dan 60 km/h. Rijd indien mogelijk niet lang ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Bereik van de sensoren
Algemene aanwijzingen De PARKTRONIC-parkeerassistent houdt geen rekening met obstakels die zich: onder het herkenningsgebied bevinden, bijvoorbeeld personen, di ...

Modellen: