Mercedes-Benz A-Klasse: Benzine - Brandstof - Bedrijfsstoffen en inhouden - Technische gegevens - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Benzine

Brandstofkwaliteit (benzine)

Aanwijzing 

Geen dieselbrandstof in een auto met benzinemotor tanken. Als abusievelijk de verkeerde brandstof is getankt, het contact niet inschakelen. Anders kan de brandstof in het brandstofsysteem terecht komen. Al een kleine hoeveelheid van de verkeerde brandstof kan tot schade aan het brandstofsysteem en de motor leiden. Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats en de brandstoftank en de brandstofleidingen volledig laten aftappen.

Alleen loodvrije, zwavelvrije superbenzine tanken met ten minste 95 ROZ, die voldoet aan de Europese norm EN 228 of gelijkwaardig is.

Brandstof met deze specificatie kan maximaal 10% ethanol bevatten. Uw auto is geschikt voor E10. U kunt met uw auto E10-brandstof tanken.

Brandstof, die niet aan EN 228 voldoet, kan hogere slijtage en schade aan het brandstofsysteem, de motor en het uitlaatsysteem veroorzaken.

 Aanwijzing 

Alleen de geadviseerde brandstof tanken. Bij gebruik van andere brandstoffen kan schade aan brandstofsysteem, motor en uitlaatsysteem ontstaan.

Niet tanken met:

Deze brandstoffen niet mengen met de voor uw auto geadviseerde brandstof.  

Informatie over de brandstofkwaliteit staat doorgaans op de pompzuil van het tankstation. Als het keurmerk niet op de pompzuil van het tankstation te vinden is, kunt u het personeel van het tankstation raadplegen.

A 200, A 250, A 250 4MATIC, A 250 Sport, A 250 Sport 4MATIC: Als de geadviseerde brandstof niet beschikbaar is, kan tijdelijk ook loodvrije normale benzine, 93 RON, worden gebruikt.

Alle andere modellen: Als de geadviseerde brandstof niet beschikbaar is, kan tijdelijk ook loodvrije normale benzine, 91 RON, worden gebruikt. Daardoor kan het motorvermogen lager zijn en het brandstofverbruik hoger. Rijden met volgas en sterk accelereren vermijden. In geen geval benzine met een nog lagere RON waarde tanken.

Informatie 

In sommige landen kan het voorkomen dat de beschikbare benzine niet voldoende ontzwaveld is. Hierdoor kan tijdelijk geurvorming optreden, in het bijzonder tijdens het rijden van korte afstanden. De geurvorming verdwijnt zodra weer zwavelvrije brandstof (zwavelgehalte 10 ppm) wordt getankt.

Welke brandstof in uw auto gebruikt mag worden, kan afhankelijk van het land afwijken van de opgaven in de handleiding. De voor uw auto goedgekeurde brandstoffen zijn te vinden op het aanwijzingsplaatje aan de binnenzijde van de tankdopklep.

Informatie over tanken .

Zie ook:

Hyundai i10. Assistentie bij hellingproef (HAC) (indien van toepassing)
De HAC (Helling Start Assistentie-controle) voorkomt dat het voertuig terug rolt als het voertuig gestart wordt vanuit een stop op een helling. Het systeem bedient de remmen automatisch gedurende ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Sleutelfuncties
  Auto vergrendelen Auto ontgrendelen Centraal ontgrendelen: De toets indr ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Automatisch vrijzetten
Het automatisch vrijzetten van de elektrische parkeerrem is alleen mogelijk bij auto's met automatische transmissie. Als aan alle volgende voorwaarden is voldaan, wordt de elektrische ...

Modellen: