Fiat 500: Versie met LPG-systeem - Kennismaking met de auto - Fiat 500 - InstructieboekjeFiat 500: Versie met LPG-systeem

INLEIDING

De LPG-uitvoering heeft twee brandstoftoevoersystemen: een voor benzine en een voor LPG.

Het LPG-systeem is, net als dat voor benzine, een multipoint sequentieel gefaseerd systeem met speciale elektrische injectoren.

PASSIEVE VEILIGHEID/ACTIEVE VEILIGHEID

Passieve veiligheid De auto heeft dezelfde passieve veiligheidsspecificaties als andere uitvoeringen. Met name zijn de bevestigingen van de tank (die in de ruimte voor het reservewiel is geplaatst) zodanig ontworpen dat ze de botsproeven in overeenstemming met de veiligheidsstandaards van Fiat hebben doorstaan.

Actieve veiligheid

De auto heeft dezelfde actieve veiligheidskenmerken als de andere versies.

Alhoewel het LPG-systeem talrijke veiligheidsvoorzieningen heeft, wordt geadviseerd als volgt te werk te gaan als de auto lange tijd niet gebruikt wordt of als de auto verplaatst wordt in een noodgeval na pech of een ongeval:

PASSIEVE VEILIGHEID/ACTIEVE VEILIGHEID

PASSIEVE VEILIGHEID/ACTIEVE VEILIGHEID

LPG-TANK

De auto heeft een tank (onder druk) A-fig 59 voor de opslag van LPG in vloeibare staat. Deze heeft de vorm van een ring en zit in de ruimte voor het reservewiel en heeft geschikte bescherming.

LPG-TANK

Certificatie LPG-TANK

De LPG tank is gecertificeerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

In Italië heeft de tank een levensduur van 10 jaar vanaf de kentekenregistratiedatum van de auto.

Als de auto in een ander land dan Italië is geregistreerd, kunnen de duur en test- en inspectieprocedures van de LPG-tank variëren, afhankelijk van de wettelijke voorschriften die in dat land van kracht zijn.

Ga in ieder geval, als de tijdslimiet in uw land verstreken is, naar een Fiat dealer om de tank te laten vervangen.

De identificatiegegevens van de tank zijn op de tank zelf gedrukt, onder de multikleppengroep:

KEUZE VAN BRANDSTOFTOEVOER BENZINE OF LPG

De keuzeschakelaar (benzine/LPG) bevindt zich op de centrale tunnel fig. 60 en bevat:

BELANGRIJK Als de contactsleutel naar MAR wordt gedraaid, gaan alle leds gedurende ongeveer 4 seconden branden (controlefunctie).

De motor wordt altijd gestart op benzine om te starten waarna, afhankelijk van de schakelaar A-fig. 60 het volgende kan gebeuren:

KEUZE VAN BRANDSTOFTOEVOER BENZINE OF LPG

Vijf leds B (een geel en vier groene) aan de bovenkant van de schakelaar geven de hoeveelheid LPG in de tank aan.

Als de LPG op is, schakelt het systeem automatisch over op benzine: de gele LED C naast de schakelaar gaat aan en de groene LED D die duidt op werking op LPG gaat uit.

Na tanken met LPG, na een normaal opstarten op benziene, keert het brandstofsysteem automatisch terug naar LPG: de gele LED C naast de schakelaar gaat uit en de groene LED D voor werking op LPG gaat aan.

Als u uitdrukkelijk op benzine wilt rijden, drukt u op de rechterkant van de schakelaar A.

De gele LED C naast de schakelaar gaat branden om aan te geven dat de omschakeling heeft plaatsgevonden (het LPG-brandstofsysteem is volledig uitgeschakeld).

De brandstoftoevoer kan alleen teruggezet worden op LPG door de schakelaar opnieuw te bedienen, de groene led D naast de schakelaar gaat weer branden om aan te geven dat de omschakeling heeft plaatsgevonden.

Bovendien kan, bij het starten bij een buitentemperatuur van minder dan ongeveer –10°C, de omschakeltijd van benzine naar LPG langer zijn om de drukregelaar voor te verwarmen.

BELANGRIJK Als de omschakeling tijdens een acceleratie of tussenacceleratie gebeurt, dan kan een korte onderbreking worden gevoeld

Zie ook:

Citroen C1. Uitschakelen van de airbag vóór aan passagierszijde
Plaats nooit een kind in een kinderzitje "met de rug in de rijrichting" op de voorpassagiersstoel als de airbag vóór aan passagierszijde is ingeschakeld. ...

Toyota Aygo. Motorolie
Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok bij bedrijfswarme, afgezette motor. ■ Controle van motorolie 1. Plaats de auto op een horizontale ondergrond. Wacht, nadat de motor op be ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Handmatig openen en sluiten
Openen De toets van de sleutel indrukken. aan de handgreep trekken. De achterklep optillen.   Sluiten ...

Modellen: