Fiat 500: Uconnect™ 5Fiat 500: Uconnect™ 5" radio live / radio nav live

Fiat 500 / Fiat 500 - Instructieboekje / Kennismaking met de auto / Multimedia / Uconnect™ 5" radio live / radio nav live

SNELGIDS

Bedieningselementen op het frontpaneel

Bedieningselementen op het frontpaneel

Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel

Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel

Radiobedieningstoetsen op het stuurwiel (voor bepaalde versies/markten)

BESCHRIJVING

De bedieningselementen voor de belangrijkste functies van het systeem bevinden zich op het stuurwiel, om het systeem gemakkelijker te kunnen bedienen. De inschakeling van de gekozen functie is in sommige gevallen afhankelijk van hoelang de knop wordt ingedrukt (kort indrukken of ingedrukt houden) zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

Radiobedieningstoetsen op het stuurwiel

Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel

Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel

Het systeem in-/uitschakelen

Het systeem wordt in-/uitgeschakeld door het indrukken van de toets/knop (ON/OFF).

Draai de toets/knop respectievelijk rechtsom/linksom om het radiovolume te verhogen/verlagen.

Radiomodus Nadat het gewenste radiostation is gekozen, wordt de volgende informatie op het display weergegeven: Bovenaan: de lijst van opgeslagen (voorkeuzes) radiostations wordt weergegeven; het station dat momenteel beluisterd wordt, is gemarkeerd.

In het midden: weergave van de naam van het huidige radiostation en de toetsen om het vorige of het volgende radiostation te selecteren.

Onderaan: weergave van de volgende toetsen:

Audiomenu Via het menu "Audio" kunnen de volgende regelingen worden gemaakt:

Druk op de toets / Gereed om het menu "Audio" af te sluiten.

Media-modus

Audiobron selecteren Druk op de toets "Bron" om de gewenste audiobron uit de beschikbare bronnen te selecteren.

AUX, USB, iPod of Bluetooth®.

OPMERKING Applicaties die gebruikt worden op draagbare apparaten kunnen mogelijk niet compatibel zijn met het Uconnect™-systeem.

Nummer kiezen (Browse) Bij ingeschakelde Media-modus, de knoppen kort indrukken om het vorige/volgende nummer af te spelen of de knoppen ingedrukt houden om het nummer snel vooruit/achteruit te spoelen.

OPMERKING Het toetsenbord is niet beschikbaar voor talen met speciale tekens (bijv. Grieks) die niet door het systeem worden ondersteund, is het toetsenbord niet beschikbaar. In deze gevallen is bovenstaande functie beperkt.

Bluetooth® bron

Een Bluetooth® Audioapparaat koppelen Ga als volgt te werk om een Bluetooth® audioapparaat te koppelen:

BELANGRIJK Raadpleeg het instructieboekje van de mobiele telefoon als de Bluetooth® verbinding tussen mobiele telefoon en systeem wordt verbroken.

OPMERKING De radio kan het nummer dat wordt gespeeld veranderen door het wijzigen van het naam-apparaat in de Bluetoothinstellingen van de telefoon (waar voorzien(, als het apparaat is aangesloten via USB na de bluetoothverbinding.

Telefoonmodus

Activering telefoonmodus Druk op de toets PHONE op het voorpaneel om de Telefoonmodus in te schakelen.

Met de knoppen op het display kan men:

Het geluid van de mobiele telefoon wordt over het audiosysteem van de auto uitgezonden: het systeem schakelt automatisch het geluid van de autoradio uit wanneer de Telefoonfunctie wordt gebruikt.

OPMERKING Ga, om de lijst met mobiele telefoons en ondersteunde functies te raadplegen.

Mobiele telefoon koppelen Ga als volgt te werk voor het koppelen van de mobiele telefoon:

Bellen De hieronder beschreven procedures zijn alleen toegankelijk indien ze door de gebruikte mobiele telefoon worden ondersteund.

Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon om alle beschikbare functies te kennen.

Een nummer kan op de volgende manieren gebeld worden:

Berichtenlezer Het systeem kan de SMS-berichten die de mobiele telefoon ontvangt voorlezen.

Om deze functie te gebruiken, moet de mobiele telefoon de uitwisseling van SMS via Bluetooth® ondersteunen.

Als deze functie niet door de telefoon wordt ondersteund, wordt de grafische knop uitgeschakeld (grijs gemaakt).

Bij ontvangst van een tekstbericht, toont het display een scherm waarop de opties "Luisteren", "Bellen" of "Negeer" gekozen kunnen worden.

Druk op de toets voor toegang tot de lijst van SMS-berichten die door de mobiele telefoon zijn ontvangen (de lijst toont een maximum van 60 ontvangen berichten).

OPMERKING Op sommige mobiele telefoons moet de tekstberichtennotificatie-optie worden geactiveerd, om tekstbericht spraaklezing beschikbaar te maken.

Deze optie is normaalgesproken beschikbaar op de telefoon, in het Bluetooth® connecties-menu voor een apparaad gekoppeld als Uconnect™. Na het inschakelen van deze functie op de mobiele telefoon, moet deze uit- en weer ingeschakeld worden met het Uconnect™ systeem om de functie te laten werken.

APPS-modus

Inleiding

Druk op knop APPS op het frontpaneel om de volgende werkinstellingen weer te geven:

Uconnect™ LIVE-Services

Druk op de APPS-toets om het menu met alle applicatiefuncties van het systeem te openen, zoals: Trip computer, Instellingen, kompas (voor bepaalde versies/markten), Uconnect™ LIVE toepassingen.

Als er een pictogram Uconnect™- icoon aanwezig is, dan is het systeem voorbereid voor de aangesloten services en kunnen de toepassingen direct worden gebruikt vanaf de radio voor een efficiënter en geavanceerd gebruik van het voertuig. De applicatiefuncties zijn beschikbaar volgens de voertuigconfiguratie en de markt.

Om de Uconnect™ LIVE services te kunnen gebruiken, is het volgende noodzakelijk:

Ga, voor meer informatie over de beschikbare services voor uw markt.

Eerste toegang tot het voertuig

Zodra u de Uconnect™LIVEApp hebt gelanceerd en uw gegevens hebt ingevoerd, moet u de Bluetooth® koppeling tussen uw smartphone en de autoradio uitvoeren, zoals beschreven in het hoofdstuk "Mobiele telefoon koppelen" om toegang te krijgen tot de Uconnect™ LIVE services in uw voertuig.

De lijst van ondersteunde mobiele telefoons is beschikbaar op www.driveuconnect.eu.

Wanneer het registreren is voltooid, zijn de aangesloten services beschikbaar door te drukken op het pictogram Uconnect™ op de radio.

Wanneer de activering is afgerond, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht met een bericht. Als een persoonlijk profiel nodig is voor de services, kunnen uw accounts worden aangesloten via de Uconnect™ LIVE App.

Gebruiker niet aangesloten

Als de gebruiker de mobiele telefoon niet registreert met het Bluetooth®- systeem, dan toont het radiomenu bij het drukken op de toets Uconnect™ uitgeschakelde pictogrammen, met uitzondering van eco:Drive.

Meer informatie over de eco:Drive™ functie is beschikbaar in het speciale hoofdstuk.

Instelling van Uconnect™ services die kan worden beheerd via de radio

Het gedeelte "Instellingen" kan worden geraadpleegd via het pictogram in het radiomenu bestemd voor de Uconnect™ LIVE services. In deze sectie kan de gebruiker de systeemopties controleren en naar eigen voorkeur wijzigen.

Systemen updaten

Als een update voor het Uconnect™ LIVE systeem beschikbaar is terwijl de Uconnect™ services worden gebruikt, dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht via een bericht op het radioscherm.

De update omvat het downloaden van de nieuwe softwareversie voor het beheer van de Uconnect™ LIVE services.

De update wordt uitgevoerd met behulp van de gegevensverbinding van de geregistreerde smartphone. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de gegenereerde verkeershoeveelheid.

De Uconnect™ LIVE app

De Uconnect™ LIVE App moet worden geïnstalleerd op uw smartphone om toegang te krijgen tot de op het voertuig aangesloten diensten. Deze applicatie kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw profiel en om uw Uconnect™ LIVE ervaring aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

De App kan worden gedownload via de "App Store" of "Google Play".

Om veiligheidsredenen kan de App niet worden geopend wanneer de telefoon is geregistreerd met de autoradio.

Persoonlijke gegevens (e-mail en wachtwoord) zijn vereist om toegang te krijgen tot de Uconnect™ LIVE radioservices, daarom is de inhoud van uw persoonlijke account beveiligd en kan deze alleen worden geopend door de echte gebruiker.

Aangesloten services die kunnen worden geraadpleegd op het voertuig

De Uconnect™ LIVE services beschikbaar in het radiomenu kunnen verschillen afhankelijk van de markt.

De eco:Drive™ en my:Car applicaties zijn ontwikkeld om de rijervaring van de klant te verbeteren en daarom zijn ze verkrijgbaar op alle markten waar toegang tot de Uconnect™ LIVE services mogelijk is.

Ga voor meer informatie naar de website www.DriveUconnect.eu.

Als het navigatiesysteem in de autoradio wordt geïnstalleerd, dan wordt bij toegang tot de Uconnect™ LIVE services het gebruik van de TomTom LIVE services geactiveerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de LIVE-functies het betreffende hoofdstuk.

eco:Drive™

Met de eco:Drive™ applicatie kan uw rijgedrag in realtime worden weergeven, zodat u uw rijstijl kunt verbeteren voor wat betreft brandstofverbruik en uitstoot.

Daarnaast kunnen de gegevens worden opgeslagen op een USBflashdrive en kan een gegevensanalyse worden gemaakt op uw pc dankzij de eco:Drive™ desktopapplicatie.

Het rijgedrag wordt geëvalueerd door middel van vier indexen die de volgende parameters controleren:

eco:Drive™ display

Druk op de toets eco:Drive™ om van deze functie gebruik te maken.

Er wordt een scherm weergegeven op het display van de autoradio met de 4 hierboven beschreven indexen. Deze indexen zijn grijs totdat het systeem genoeg gegevens heeft om de rijstijl te analyseren.

Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, nemen de indexen op basis van de beoordeling 5 kleuren aan: donkergroen (zeer goed), lichtgroen, geel, oranje en rood (zeer slecht).

"Huidige trip index" verwijst naar de volledige waarde die in realtime is berekend op grond van het gemiddelde van de beschreven indexen.

Deze index geeft de eco-vriendelijkheid van de rijstijl weer: van 0 (laag) tot 100 (hoog).

Bij langdurige stilstand toont het display het gemiddelde van de indexen tot dat moment ("Gemiddelde index") dan worden de indexen weer gekleurd in real time zodra het voertuig weer gestart wordt.

Om de gemiddelde gegevens te controleren van een vorige trip (een "trip" is een cyclus die begint wanneer de contactsleutel wordt aangezet totdat hij weer wordt uitgezet), selecteer de knop "Vorige Trip" (fig. 4).

De gegevens van de vorige trip kunnen ook worden weergegeven door op de toets "Details" (Gegevens) te drukken, waarna de reisduur (tijd en afstand) en de gemiddelde snelheid worden weergegeven.

Opnemen en overzetten van reisgegevens

De reisgegevens worden opgeslagen in het systeemgeheugen en overgebracht door middel van een geschikt geconfigureerde USBgeheugenstick of via de Uconnect™ LIVE app. Op die manier kunt u de geschiedenis van de verzamelde gegevens, met een volledige analyse van de routegegevens en van uw rijstijl, weergeven.

BELANGRIJK Verwijder de USBgeheugenstick of verbreek de verbinding van de smartphone met de Uconnect™ LIVE-app niet voordat het systeem de gegevens heeft gedownload, want anders kunnen deze verloren gaan.

Tijdens de gegevensoverdracht naar de apparaten kunnen er berichten op het display van de autoradio verschijnen om de gebruiker op de juiste wijze door deze handeling te leiden; volg deze aanwijzingen op.

Deze berichten worden alleen weergegeven als de contactsleutel naar STOP is gedraaid en als een uitschakelvertraging van het Uconnect™-systeem is ingesteld.

De gegevens worden bij het afzetten van de motor automatisch naar de apparaten verzonden. Overgedragen gegevens worden op deze manier verwijderd uit het systeem geheugen.

U kunt kiezen om de reisgegevens al dan niet op te slaan, door op de toets "Settings" (Instellingen) te drukken en door de activering van de opslag en de overdracht naar USB of Cloud in te stellen.

OPMERKINGEN Als de USB-geheugenstick vol is, worden waarschuwingsberichten op het radiodisplay weergegeven.

Wanneer er langere tijd geen eco:Drive™ gegevens naar de USBgeheugenstick worden verzonden, kan het interne geheugen van het Uconnect™ LIVE systeem verzadigd raken. Volg de instructies in de berichten op het radiodisplay.

my:Car

Met my:Car kunt u de "gezondheid" van uw voertuig bewaken.

my:Car kan storingen in realtime detecteren en de gebruiker informeren wanneer het onderhoudsinterval verlopen is. Druk op de knop "my:Car" om van deze toepassing gebruik te maken.

Op het display verschijnt een scherm met de "care:Index" sectie, waarin alle gedetailleerde informatie over de status van het voertuig wordt getoond. Druk op de knop "Actieve waarschuwingen" om de informatie (indien aanwezig) over de storingen van het voertuig te tonen die het branden van een waarschuwingslampje tot gevolg hadden.

De voertuigstatus kan worden geraadpleegd op www.driveuconnect.eu of via de Uconnect™ LIVE app.

Instellingen

Druk op de toets op het voorpaneel voor de weergave van het menu "Instellingen".

OPMERKING De weergegeven menu-items hangen van de versie af.

Het menu bestaat indicatief uit de volgende onderwerpen:

Navigatie (alleen Uconnect™ 5" HD Nav LIVE)

Een route plannen

WAARSCHUWING In het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kunt u het beste altijd uw route plannen voordat u op weg gaat.

Druk op de knop "Nav" om de kaart voor navigatie weer te geven op het display.

Ga als volgt te werk om een route te plannen:

U wordt dan naar uw bestemming geleid aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING: Het volume van het navigatiesysteem kan alleen worden aangepast tijdens de navigatie als er gesproken aanwijzingen zijn ingeschakeld.

De kaart updaten

De kaart kan op twee manieren worden geüpdatet:

Om de beschikbaarheid te controleren of een kaart aan te schaffen, ervoor zorgen dat u een USB-apparaat heeft voorbereid en TomTom HOME op uw computer heeft geïnstalleerd.

Een USB-apparaat voorbereiden

Om de kaart te updaten moet u een USB-apparaat gebruiken dat voldoet aan de volgende vereisten.

OPMERKING Het is raadzaam een memory stick te gebruiken, met het gebruik van apparaten voor massaopslag, zoals mobiele telefoons of multimedia players, wordt niet aanbevolen.

Ga als volgt te werk om een USBapparaat voor te bereiden:

Gevraagd wordt of u een USBapparaat wilt voorbereiden voor het downloaden van updates.

OPMERKING Als het systeem u blijft vragen het USB-apparaat aan te sluiten, controleren of het apparaat aan de eerder aangegeven vereisten voldoet, daarna opnieuw proberen.

Het systeem begint het USB-apparaat voor te bereiden.

Wanneer het USB-apparaat klaar is, wordt het volgende bericht weergegeven.

Verwijder het USB-apparaat en sluit het aan op de computer.

De nieuwe kaart kan nu gedownload worden naar het USB-apparaat.

TomTom HOME installatie

Ga als volgt te werk om TomTom HOME te installeren en een MyTomTom account aan te maken:

Na het aanmaken van het account, wordt u gevraagd of u het Uconnect™ systeem wilt koppelen aan uw account. Het voorbereide USBapparaat is uw Uconnect™ systeem.

Er kan nu een kaart gedownload worden naar het USB-apparaat.

Een kaart downloaden

Als er een update voor een kaart voor het systeem beschikbaar is, dan is deze opgenomen in de lijst van beschikbare updates.

OPMERKING Als de meest recente kaart al op het systeem is geïnstalleerd, wordt de update niet voorgesteld.

Selecteer de kaart die u wilt downloaden, selecteer vervolgens "Update en installeer".

De kaart wordt gedownload en gekopieerd naar uw USB-apparaat.

Selecteer "Gereed" wanneer het proces voltooid is.

OPMERKING Koppel het USBapparaat niet los van de computer tijdens het downloaden en kopiëren van de kaart.

De kaart kan nu geïnstalleerd worden op het systeem.

De kaart installeren

Na het downloaden van een kaart op uw USB-apparaat, kan deze geïnstalleerd worden op uw systeem.

BELANGRIJK De kaartupdate MOET worden uitgevoerd met draaiende motor en kan langer dan 30 minuten duren.

BELANGRIJK Koppel het USBapparaat niet los tijdens de installatie van de kaart, anders wordt de installatie onderbroken.

Voordat de kaart geüpdatet wordt, geeft het systeem aan dat dit proces enkele minuten kan duren. Selecteer "OK".

OPMERKING Verwijder het USBapparaat niet en schakel de elektrische voeding van het systeem niet uit voordat de update voltooid is. Het systeem kan niet worden gebruikt totdat de update correct voltooid is.

Start de systeemupdate opnieuw als deze wordt onderbroken.

Zodra het updaten van de kaart voltooid is, wordt het volgende bericht weergegeven.

De nieuwe kaart is nu op het systeem beschikbaar.

Problemen oplossen

De volgende problemen kunnen zich tijdens het updaten voordoen:

Spraakopdrachten

Opmerking Voor talen die niet door het systeem worden ondersteund, zijn geen spraakopdrachten beschikbaar.

Om gebruik te maken van spraakopdrachten, op de toets op het stuurwiel drukken ("Spraak" knop) en de spraakopdracht die u wilt activeren uitspreken.

Algemeen

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel :

Telefoon

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel en het uitspreken van "Ga naar de telefoon:

Radio

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel :

Media

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel :

Navigatie (alleen Uconnect™ 5" HD Nav LIVE)

De volgende spraakopdrachten kunnen gegeven worden na het indrukken van de toets op het stuurwiel :

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Verwarming
Interieurvoorverwarming vertrektijd GEVAAR Als de uitlaat geblokkeerd is of onvoldoende ventilatie mogelijk is, kunnen giftige uitlaatgassen, in het bijzonder koolmonoxide, het voer ...

KIA Picanto. Controlelampje remblokslijtage
Uw auto is voorzien van schijfremmen. Wanneer de remblokken vóór of achter versleten zijn, hoort u als waarschuwing een piepend geluid van de remmen. Dit geluid kan af en toe hoo ...

Citroen C1. Indeling interieur
Zonneklep Dashboardkastje. Audiosysteem, Touch Drive Interface of opbergvak. 12V-aansluiting (max. 120 W). Overschrijd het maximale vermogen niet om uw apparatuur niet te bescha ...

Modellen: