Fiat 500: Uconnect™ radio - Multimedia - Kennismaking met de auto - Fiat 500 - InstructieboekjeFiat 500: Uconnect™ radio

SNELGIDS

Bedieningselementen op het frontpaneel

Bedieningselementen op het frontpaneel

Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel

Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel

Bedieningselementen op het stuurwiel (voor bepaalde versies/markten)

BESCHRIJVING De bedieningselementen voor de belangrijkste functies van het systeem bevinden zich op het stuurwiel, om het systeem gemakkelijker te kunnen bedienen. De inschakeling van de gekozen functie is in sommige gevallen afhankelijk van hoelang de knop wordt ingedrukt (kort indrukken of ingedrukt houden) zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

Overzicht bedieningstoetsen op stuurwiel

Overzicht bedieningstoetsen op stuurwiel

Overzicht bedieningstoetsen op stuurwiel

Het systeem in-/uitschakelen

Het systeem wordt in-/uitgeschakeld door het indrukken van de toets/knop.

Draai de toets/knop respectievelijk rechtsom/linksom om het radiovolume te verhogen/verlagen.

Radio (tuner) modus Het systeem is voorzien van de volgende tuners: AM, FM.

Selectie radio-modus Druk op de RADIO-knop op het voorpaneel om de radio in te schakelen.

Keuze golfband De verschillende tunerfuncties kunnen gekozen worden door de RADIO-toets op het voorpaneel in te drukken.

Aanwijzingen op het display Nadat het gewenste radiostation op het display is gekozen, wordt de volgende informatie getoond (INFOfunctie ingeschakeld):

In het bovenste deel: het voorkeuzestation, de tijd en de overige actieve radio-instellingen worden aangegeven (bijv. TA).

In het centrale deel: de naam van het huidige station, de frequentie en tekstinformatie (indien aanwezig) worden weergegeven.

Lijst FM-stations Druk op de toets/knop BROWSE ENTER om de volledige lijst van de FMstations die ontvangen kunnen worden weer te geven.

Opslaan van AM/FM-radiostations De voorkeuzestations zijn in alle systeemmodi beschikbaar en kunnen gekozen worden door een van de voorkeuzetoetsen 1-2-3-4-5-6 op het frontpaneel aan te raken.

Als op een radiostation is afgestemd dat opgeslagen moet worden, druk dan op de betreffende voorkeuzetoets en houd deze ingedrukt totdat ter bevestiging een geluidssignaal wordt afgegeven.

AM/FM radiostation selectie Om het gewenste radiostation te zoeken, op de toetsen of drukken of aan het wieltje van de bedieningselementen op het stuurwiel draaien, of aan de knop "BROWSE ENTER" draaien.

Selectie van het volgende/vorige radiostation Druk kort op de toets of of gebruik het wieltje van de bedieningselementen op het stuurwiel : wanneer de knop wordt losgelaten, wordt het vorige of volgende radiostation weergegeven.

Snel vorige/volgende radiostation zoeken Houd de toetsof ingedrukt om het snel zoeken te starten: wanneer de toets wordt losgelaten, hoort men het eerste radiostation waarop afgestemd kan worden.

Media-modus

In dit hoofdstuk worden de manieren van interactie beschreven voor de werking met AUX en USB/iPod.

Nummer wijzigen (volgende/vorige) Druk kort op de toets of draai de toets/knop BROWSE ENTER rechtsom om het volgende nummer af te spelen of druk kort op de toets of draai de toets/knop BROWSE ENTER linksom om terug te keren na het begin van het gekozen nummer of naar het begin van het vorige nummer als het huidige nummer minder dan 3 seconden is afgespeeld.

Nummers snel vooruit-/terugspoelen Houd de toets ingedrukt om het gekozen nummer snel vooruit te spoelen of de toets om het nummer snel achteruit te spoelen.

Nummer kiezen (Browse)

Gebruik deze functie om door de nummers op het actieve apparaat te bladeren en een nummer te selecteren.

De beschikbare keuzes hangen af van het apparaat dat aangesloten is.

Bij een USB/iPod-apparaat kunt u bijvoorbeeld door de lijst beschikbare artiesten, genres en albums bladeren afhankelijk van de informatie die aanwezig is op de nummers met behulp van de toets/knop BROWSE ENTER.

Gebruik binnen elke alfabetisch geordende lijst de toets A-B-C op het frontpaneel om naar de gewenste letter in de lijst te springen.

OPMERKING Deze toets kan voor bepaalde Apple®-apparaten uitgeschakeld zijn.

OPMERKING De toets BROWSE ENTER staat geen enkele handeling op een AUX apparaat toe.

Druk op de toets BROWSE ENTER om deze functie te activeren voor de bron die afgespeeld wordt.

Draai aan de toets/knop BROWSE ENTER om de gewenste optie te kiezen en druk vervolgens op deze toets/knop om de keuze te bevestigen.

Druk op de toets om de functie te annuleren.

Audiobron selecteren Druk op de toets MEDIA om de gewenste audiobron onder de beschikbare bronnen te selecteren: AUX of USB/iPod.

Weergave nummerinformatie Druk op de toets INFO om de informatie die weergegeven wordt tijdens het afspelen (Artiest, Album, Genre, Naam, Map, Bestandsnaam) te selecteren.

Druk op de toets om het scherm af te sluiten.

Willekeurige volgorde Druk op de toets om de nummers op de USB/iPod in willekeurige volgorde af te spelen.

Nogmaals indrukken om de functie uit te schakelen.

Herhalen Druk op de toets om deze functie in te schakelen.

Nogmaals indrukken om de functie uit te schakelen.

Instellingen

Druk op toets MENU op het frontpaneel voor de weergave van het menu "Instellingen".

OPMERKING De weergegeven menuitems hangen van de versie af.

Het menu omvat de volgende opties:

Audio modus

Druk kort op de toets AUDIO op het frontpaneel om het menu instellingen "Audio" te openen.

Het menu omvat de volgende opties:

Zie ook:

Hyundai i10. Asbak (indien van toepassing)
Open het deksel als de asbak moet worden gebruikt. Trek de asbak naar buiten om de asbak te reinigen of te legen. WAARSCHUWING - Asbak gebruik Gebruik de asbakken van het voertuig ...

Fiat 500. Uconnect™ 5" radio live / radio nav live
SNELGIDS Bedieningselementen op het frontpaneel Overzichtstabel bedieningselementen frontpaneel Radiobedieningstoetsen op het stuurwiel (voor bepaalde versies/markten) BESCHRIJVING De b ...

KIA Picanto. Door de eigenaar uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
De onderstaande controles moeten volgens het aangegeven interval worden uitgevoerd om een veilige en betrouwbare werking van de auto te garanderen. Neem bij bijzonderheden zo spoedig mogelijk ...

Modellen: