Toyota Aygo: Reparatiemethode in noodgevallen - Als de auto een lekke
band heeft (auto's zonder
reservewiel) - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Reparatiemethode in noodgevallen

1. Neem de reparatieset uit het gereedschapsvak.

Zorg er bij het verwijderen van de fles uit de originele zak voor dat de zak niet scheurt en gooi de zak niet weg.

2. Bevestig de 2 stickers zoals aangegeven.

Verwijder vuil en vocht van het wiel voordat u de sticker bevestigt. Als de sticker niet kan worden bevestigd, laat dan wanneer u de band laat repareren of vervangen de erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige weten dat bandenreparatievloeistof is ingespoten.

Verwijderen van de bandenreparatieset

3. Verwijder het ventieldopje van het wiel met de lekke band.

Verwijderen van de bandenreparatieset

4. Verwijder het dopje van de spuitmond.

Verwijderen van de bandenreparatieset

5. Sluit de spuitmond aan op het ventiel.

Draai het uiteinde van de spuitmond zo ver mogelijk rechtsom.

De fles moet verticaal hangen, zonder de grond te raken. Verplaats de auto als de fles niet verticaal hangt, tot het ventiel zich op de juiste plaats bevindt.

Verwijderen van de bandenreparatieset

6. Verwijder het dopje van de fles.

Verwijderen van de bandenreparatieset

7. Trek de slang uit de compressor.

Verwijderen van de bandenreparatieset

8. Sluit de fles aan op de compressor.

Draai het uiteinde van de spuitmond zo ver mogelijk rechtsom.

Verwijderen van de bandenreparatieset

9. Zorg ervoor dat de compressor is uitgeschakeld.

Verwijderen van de bandenreparatieset

10. Verwijder de voedingsaansluiting van de compressor.

Verwijderen van de bandenreparatieset

11. Sluit de voedingsstekker aan op de accessoireaansluiting.

Verwijderen van de bandenreparatieset

12. Controleer de voorgeschreven bandenspanning.

De bandenspanning wordt aangegeven op de sticker, zoals afgebeeld.

Verwijderen van de bandenreparatieset

13. Start de motor.

14. Zet de compressor aan om de bandenreparatievloeistof in te spuiten en de band met lucht te vullen.

Verwijderen van de bandenreparatieset

15. Vul de band tot de voorgeschreven bandenspanning bereikt is.

 1. De bandenreparatievloeistof wordt ingespoten, de druk loopt op en daalt vervolgens geleidelijk.
 2. De bandenspanningsmeter geeft ongeveer 1 minuut (5 minuten bij lage temperaturen) nadat de schakelaar aan is gezet de werkelijke bandenspanning weer.
 3. Breng de bandenspanning op de voorgeschreven waarde.
 • Als de bandenspanning nog steeds lager is dan voorgeschreven nadat de schakelaar 35 minuten aan staat, is de band te veel beschadigd om nog gerepareerd te worden. Schakel de compressor uit en neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
 • Laat wat lucht ontsnappen wanneer de bandenspanning de voorgeschreven waarde overschrijdt.

Verwijderen van de bandenreparatieset

16. Schakel de compressor uit.

Verwijderen van de bandenreparatieset

17. Haal de uitstroomopening van het velgventiel en haal daarna de voedingsaansluiting uit de accessoireaansluiting.

Mogelijk ontsnapt er bij het verwijderen van de spuitmond wat bandenreparatievloeistof.

18. Druk op de knop om de druk van de fles te halen.

Verwijderen van de bandenreparatieset

19. Draai de dop op de spuitmond.

Verwijderen van de bandenreparatieset

20. Plaats het ventieldopje op het ventiel van het gerepareerde wiel.

21. Neem de slang los van de fles en plaats de dop op de fles.

Plaats de fles in de originele zak en rits deze dicht.

Verwijderen van de bandenreparatieset

22. Berg de fles en de compressor op in de bagageruimte.

23. Rijd, om de bandenreparatievloeistof gelijkmatig over de band te verdelen, meteen ongeveer 5 km met een snelheid van maximaal 80 km/h.

24. Breng de auto na ongeveer 5 km tot stilstand op een veilige plaats met een stevige, vlakke ondergrond en sluit de compressor weer aan.

Verwijderen van de bandenreparatieset

25. Controleer de bandenspanning.

 1. Als de bandenspanning lager is dan 130 kPa (1,3 kg/cm2 of bar, 19 psi): Het gat kan niet worden gerepareerd. Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
 2. Als de bandenspanning 130 kPa (1,3 kg/cm2 of bar, 19 psi) of hoger is, maar lager dan de voorgeschreven spanning: Ga door naar stap 26.
 3. Als de bandenspanning juist is: Ga door naar stap 27.

Verwijderen van de bandenreparatieset

26. Zet de compressor aan om de band op de voorgeschreven spanning te brengen. Rijd ongeveer 5 km en ga dan verder met stap 24.

27. Berg de compressor op in de bagageruimte.

28. Vermijd plotseling remmen, plotseling accelereren en scherpe bochten, en rijd voorzichtig met een snelheid van maximaal 80 km/ h naar de dichtstbijzijnde erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■In de volgende gevallen is reparatie van de band met behulp van de bandenreparatieset niet mogelijk. Neem contact op met een erkende Toyotadealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Bandenreparatieset

■Als de band te hard wordt opgepompt

1. Druk op de knop om wat lucht te laten ontsnappen.

2. Controleer of de bandenspanningsmeter de voorgeschreven spanning aangeeft.

Zet de compressor weer aan als de spanning onder de voorgeschreven waarde ligt en vul de band tot de juiste spanning is bereikt.

■Het ventiel van een gerepareerde band Nadat de band met de bandenreparatieset is gerepareerd, moet het ventiel bij een definitieve reparatie worden vervangen.

■Aanwijzing voor het controleren van de bandenreparatieset Controleer regelmatig de uiterste houdbaarheidsdatum van de bandenreparatievloeistof.

De uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op de fles.

Gebruik de bandenreparatievloeistof niet wanneer de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. U kunt de reparatie mogelijk niet uitvoeren met de bandenreparatieset.

WAARSCHUWING

■Wees voorzichtig tijdens het rijden

 • Berg de reparatieset op in de bagageruimte.

  Anders kan een ongeval of plotseling remmen of uitwijken resulteren in letsel.

 • De bandenreparatieset is speciaal voor uw auto gemaakt. Gebruik de set niet voor andere auto's. Als u dat wel doet, kan dat leiden tot een ongeval met ernstig letsel tot gevolg.
 • Gebruik de bandenreparatieset niet voor banden met een andere maat dan de voorgeschreven maten of voor andere doeleinden. Als u dit wel doet, kunnen de banden mogelijk niet meer worden gerepareerd en kan een ongeval met ernstig letsel als gevolg ontstaan.

■Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de bandenreparatievloeistof

 • Het inslikken van bandenreparatievloeistof is schadelijk voor uw gezondheid.

  Drink zo veel mogelijk water en raadpleeg direct een huisarts wanneer u bandenreparatievloeistof hebt ingeslikt.

 • Spoel direct met water wanneer bandenreparatievloeistof in uw ogen of op uw huid is terechtgekomen. Raadpleeg een huisarts als u zich niet lekker blijft voelen.

 

WAARSCHUWING

■Bij het repareren van een lekke band

 • Parkeer de auto op een veilige plaats en een vlakke ondergrond.
 • Raak de wielen of het gedeelte rond de remmen direct nadat met de auto is gereden niet aan.

  Nadat met de auto is gereden, zijn de wielen en het gedeelte rond de remmen mogelijk zeer heet. Wanneer u deze delen met uw handen, voeten of andere lichaamsdelen aanraakt, kan dit leiden tot brandwonden.

 • Laat ter voorkoming van beschadiging of ernstige lekkage de fles niet vallen.

  Voer vóór gebruik een visuele controle van de fles uit. Gebruik uitsluitend onbeschadigde en niet-lekkende flessen. In dergelijke gevallen direct vervangen.

 • Sluit de slang stevig aan op het ventiel terwijl het wiel aan de auto bevestigd is.
 • Als de slang niet goed op het ventiel is aangesloten, kan er lekkage van lucht optreden waarbij bandenreparatievloeistof naar buiten spuit.
 • Als de slang tijdens het vullen loskomt van het ventiel, is het mogelijk dat de slang abrupte bewegingen maakt vanwege de luchtdruk.
 • Nadat de band gevuld is, kunnen er spetters bandenreparatievloeistof naar buiten komen als de slang wordt losgemaakt of wanneer u lucht uit de band laat ontsnappen.
 • Volg voor het repareren van de band de volgende procedure. Als u de procedures niet volgt, kan de bandenreparatievloeistof naar buiten spuiten.
 • Bewaar afstand tot de band wanneer deze gerepareerd wordt, omdat de band kan klappen. Zet de schakelaar van de compressor direct uit als u ziet dat de band scheurtjes vertoont of vervormt.
 • De reparatieset kan oververhit raken als deze langere tijd achter elkaar wordt gebruikt. Gebruik de reparatieset niet langer dan 40 minuten achter elkaar.
 • Delen van de reparatieset worden tijdens het gebruik heet. Behandel de reparatieset voor en na gebruik voorzichtig. Raak het metalen deel rond de verbinding tussen de fles en de compressor niet aan. Dit is namelijk zeer heet.
 • Plak de waarschuwingssticker voor de rijsnelheid alleen op de aangegeven plaats. Als de sticker wordt aangebracht op een plaats waar zich een airbag bevindt, zoals op het middelste deel van het stuurwiel, dan kan dit de werking van het airbagsysteem hinderen.

 

WAARSCHUWING

■Rijden om de bandenreparatievloeistof gelijkmatig te verdelen Neem om de kans op ongevallen te beperken de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Als u dat niet doet, kunt u de macht over het stuur verliezen, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

 • Rijd langzaam en voorzichtig. Wees extra voorzichtig bij het maken van bochten.
 • Als de auto niet rechtuit rijdt of als u merkt dat het stuurwiel naar één kant trekt, brengt u de auto tot stilstand en controleert u het volgende:
 • Toestand van de band. De band kan van de velg zijn afgelopen.
 • Bandenspanning. Als de bandenspanning 130 kPa (1,3 kg/cm2 of bar, 19 psi) of lager is, is de band mogelijk ernstig beschadigd.

 

OPMERKING

■Een noodreparatie uitvoeren

 • Een band mag alleen met de bandenreparatieset worden gerepareerd indien de beschadiging is veroorzaakt door perforatie van het loopvlak door een scherp voorwerp, zoals een spijker of een schroef.

  Verwijder de spijker of de schroef niet uit de band. Door het verwijderen van de spijker of de schroef kan het gat groter worden waardoor de band niet meer tijdelijk gerepareerd kan worden.

 • De reparatieset is niet waterbestendig. Zorg dat de bandenreparatieset niet in aanraking komt met water, bijvoorbeeld bij gebruik tijdens regen.
 • Zet de bandenreparatieset niet op een stoffige ondergrond, zoals in het zand of in de berm. Als de reparatieset stof e.d. opzuigt, kunnen er storingen optreden.
 • Houd de fles tijdens het gebruik niet ondersteboven, om schade aan de compressor te voorkomen.

■Gebruik van de bandenreparatieset

 • De reparatieset heeft als voeding 12V-gelijkstroom nodig. Sluit de reparatieset niet aan op andere voedingsbronnen.
 • Als er benzinedruppels op de reparatieset terechtkomen, kan de set defect raken. Zorg dat de set niet met benzine in aanraking kan komen.
 • Berg de reparatieset op, zodat de set beschermd is tegen vuil en vocht.
 • Berg de reparatieset op in de bagageruimte, buiten bereik van kinderen.
 • Demonteer de reparatieset niet en breng geen wijzigingen aan. Stel onderdelen als de bandenspanningsmeter niet bloot aan schokken. Hierdoor kunnen storingen optreden.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Comfort
Gordelaanpassing in- of uitschakelen Met of in het stuurwiel het menu Instell. selecteren. Met of het submenu Comf ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Problemen met het panoramaschuifdak
WAARSCHUWING Als het schuifdak na een storing of spanningsonderbreking niet opnieuw wordt geïnitialiseerd, is de anti-inklemfunctie ontregeld of helemaal niet actief. Het ...

KIA Picanto. Elektrische stuurbekrachtiging (indien van toepassing)
De stuurbekrachtiging vermindert de benodigde stuurkracht door gebruik te maken van een elektromotor. Bij een niet-draaiende motor of bij een defecte stuurbekrachtiging blijft de auto bestuurbaar, ...

Modellen: