Toyota Aygo: Als de accu ontladen is - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Als de accu ontladen is

U kunt de volgende procedures gebruiken om de motor te starten als de accu leeg is.

U kunt ook contact opnemen met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Als u de beschikking hebt over een set startkabels en een tweede voertuig met een 12V-accu, kunt u uw auto starten met behulp van de onderstaande hulpstartprocedure.

1. Open de motorkap.

2. Sluit de startkabels als volgt aan:

1KR motor

Als de accu ontladen is

HM01 motor

Als de accu ontladen is

 1. Sluit de positieve startkabel aan op de positieve accupool (+) van uw auto.
 2. Sluit de andere zijde van de positieve startkabel aan op de positieve accupool (+) van de tweede auto.
 3. Sluit de negatieve startkabel aan op de negatieve accupool (-) van de tweede auto.
 4. Sluit de andere zijde van de negatieve startkabel aan op de auto met de ontladen accu op een stevig, stilstaand, niet gelakt metalen punt uit de buurt van de accu en bewegende delen, zoals aangegeven in de afbeelding.

3. Start de motor van de tweede auto. Verhoog het motortoerental iets en laat de motor gedurende ongeveer 5 minuten met het verhoogde toerental draaien om de accu van uw auto op te laden.

4. Alleen auto's met Smart entry-systeem en startknop: Open en sluit een van de portieren terwijl het contact UIT staat.

5. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Houd het motortoerental van de tweede auto constant en start de motor van uw auto.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Houd het motortoerental van de tweede auto constant en start de motor van uw auto door het contact AAN te zetten.

6. Verwijder de startkabels in exact de omgekeerde volgorde van aansluiten als de motor van uw auto aangeslagen is.

Laat, nadat de motor van uw auto aangeslagen is, de auto zo snel mogelijk nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Voorkomen van ontlading van de accu

■Laden van de accu De accu zal geleidelijk aan ontladen, zelfs wanneer de auto niet in gebruik is.

Dit wordt veroorzaakt door natuurlijke ontlading en het effect van bepaalde elektrische apparatuur. Als de auto langere tijd niet gebruikt wordt, kan de accu ontladen en kan de auto mogelijk niet meer worden gestart. (De accu laadt automatisch op tijdens het rijden.)

■Voorzorgsmaatregelen wanneer de accu leeg is (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

WAARSCHUWING

■Voorkomen van brand en explosie Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat het licht ontvlambare gas dat uit de accu kan komen, per ongeluk tot ontbranding komt:

 • Zorg ervoor dat de startkabel aangesloten wordt op de juiste accupool en niet per ongeluk in aanraking komt met een ander onderdeel dan de bedoelde accupool.
 • Zorg ervoor dat de op de "+"-pool aangesloten startkabel niet in contact komt met andere onderdelen of metalen oppervlakken, zoals metalen steunen en ongelakt metaal.
 • Laat de "+" en "-" klemmen van de startkabels niet in contact komen met elkaar.
 • Rook niet en gebruik geen lucifers, aanstekers en open vuur in de buurt van de accu.

■Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de accu De accu bevat giftige en corrosieve elektrolyt en de onderdelen van de accu bevatten lood en loodhoudende samenstellingen. Neem bij het omgaan met de accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Draag bij het werken met de accu altijd een veiligheidsbril en zorg ervoor dat de vloeistof uit de accu niet in contact komt met de huid, kleding of de carrosserie van de auto.
 • Leun niet over de accu heen.
 • Was accuvloeistof, die op de huid of in de ogen terecht is gekomen, direct weg met water en raadpleeg een arts.

  Bedek de plaats waar de accuvloeistof op terechtgekomen is met een natte spons of doek totdat er medische hulp kan worden verkregen.

 • Was altijd uw handen nadat u de accudrager, de accupolen en andere accu-gerelateerde onderdelen hebt aangeraakt.
 • Houd kinderen uit de buurt van de accu.

■Voorkomen van beschadigingen aan de auto Probeer de auto niet aan te duwen of aan te slepen omdat hierdoor de driewegkatalysator te heet kan worden en er brand kan ontstaan.

 

OPMERKING

■Omgaan met startkabels Zorg er bij het aansluiten van de startkabels voor dat deze niet verstrikt raken in de koelventilator of in de aandrijfriem van de motor.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Dvd-video bedienen
Alleen bij auto's met COMAND Online kunnen in het menu Audio dvd-video's worden bediend. Het COMAND Online inschakelen en dvd-video selecteren (zie de digitale handlei ...

Toyota Aygo. Zijruiten achter (5-deurs uitvoeringen)
De zijruiten achter kunnen worden geopend en gesloten. Openen van de zijruiten achter 1. Trek de borghendel naar voren en druk deze vervolgens naar buiten. 2. Druk op de aangegeven manier ...

Hyundai i10. Storing van het ISG-systeem
Het systeem zal niet werken als: De ISG-gerelateerde sensoren gestoord zijn of bij een systeemfout. Het volgende zal zich voordoen: De gelde AUTO STOP ( ) indicator op het instrumentenbo ...

Modellen: