Toyota Aygo: Als uw auto oververhit
raakt - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Als uw auto oververhit raakt

Het volgende kan erop duiden dat de auto oververhit raakt.

Correctieprocedures

1. Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand, schakel de airconditioning uit en zet vervolgens de motor af.

2. Als er stoom te zien is: Open, nadat de stoom is verdwenen, voorzichtig de motorkap.

Als er geen stoom te zien is: Open voorzichtig de motorkap.

3. Controleer nadat de motor voldoende is afgekoeld de slangen en het radiateurblok (radiateur) op sporen van lekkage.

1KR motor

Correctieprocedures

HM01 motor

Correctieprocedures

 1. Radiateur
 2. Koelventilator

Neem bij lekkage van een grote hoeveelheid koelvloeistof onmiddellijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

4. Het koelvloeistofniveau is correct als het zich tussen de streepjes FULL, F of MAX en LOW of MIN van het reservoir bevindt.

1KR motor (type A)

Correctieprocedures

1KR motor (type B)

Correctieprocedures

 1. Radiateurdop
 2. Reservoir
 3. FULL of F
 4. LOW

HM01 motor

Correctieprocedures

 1. Reservoir
 2. MAX
 3. MIN

5. Vul indien nodig koelvloeistof bij.

In noodgevallen mag ook water gebruikt worden als u geen koelvloeistof bij de hand hebt.

1KR motor

Correctieprocedures

HM01 motor

Correctieprocedures

6. Start de motor, schakel de airconditioning in en controleer of de koelventilator van de radiateur draait en of er geen koelvloeistof lekt uit de radiateur of de slangen.

De koelventilator gaat draaien als de airconditioning wordt ingeschakeld direct na een koude start. Controleer of de ventilator draait door ernaar te luisteren en te voelen of er luchtstroom is. Schakel als u hier niet zeker van bent de airconditioning nog een aantal keer in en uit. (De ventilator werkt mogelijk niet bij temperaturen beneden het vriespunt.)

7. Als de koelventilator niet draait: Zet de motor onmiddellijk uit en neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Als de koelventilator draait: Laat de auto nakijken door de dichtstbijzijnde Toyota-dealer of erkende reparateur.

WAARSCHUWING

■Bij controles in de motorruimte van uw auto Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel, zoals brandwonden, tot gevolg hebben.

 • Als er stoom onder de motorkap vandaan komt, open de motorkap dan niet voordat de stoom is verdwenen. De motorruimte kan zeer heet zijn.
 • Houd uw handen en kleding (met name stropdassen, sjaals en dassen) uit de buurt van de ventilator en aandrijfriemen. Als u dit niet doet, kunnen uw handen of kleding bekneld raken, wat kan leiden tot ernstig letsel.
 • Draai de radiateurdop (alleen 1KR motor) of de dop van het koelvloeistofreservoir niet los als de motor en de radiateur heet zijn. Er kan hete stoom of koelvloeistof uit spuiten.

 

OPMERKING

■Bij het bijvullen van koelvloeistof Vul langzaam koelvloeistof bij nadat de motor voldoende is afgekoeld. Het te snel bijvullen van koude koelvloeistof bij een hete motor kan schade aan de motor veroorzaken.

■Voorkomen van beschadigingen aan het koelsysteem Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Zorg dat de koelvloeistof niet verontreinigd raakt (bijvoorbeeld met zand of stof).
 • Gebruik geen koelvloeistofadditief.
Zie ook:

Toyota Aygo. Bedienen van de selectiehendel
Gebruik van de schakelstanden Schakelstand Functie R Achteruit N Neutraalstand of starten van de motor E Rijden in de automatische stand (E)*1 ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Toegestaan aanhangwagengewicht, ongeremd
Het rijden met een aanhangwagen is niet bij alle modellen mogelijk. Meer informatie .   Model Handgeschakelde versnelli ...

Peugeot 108. Handbediende parkeerrem
Aantrekken Trek de hefboom van de parkeerrem aan om uw auto stil te zetten. Vrijzetten Trek de hefboom van de parkeerrem licht omhoog, druk de ontgrendelknop in en duw de hefboom ...

Modellen: