Mercedes-Benz A-Klasse: Motor - Displaymeldingen - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Motor

Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en Oplossingen
Koelmiddel bijvullen zie handleiding Het koelvloeistofniveau is te laag.

Lange ritten met te weinig koelvloeistof in het motorkoelsysteem vermijden. Anders is er gevaar voor schade aan de motor.

Koelvloeistof bijvullen, daarbij de waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen .

Als vaker koelvloeistof moet worden bijgevuld:

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan en het motorkoelsysteem laten controleren.

De ventilatormotor is defect.

Bij een koelvloeistoftemperatuur onder 120 kan naar de dichtstbijzijnde gekwalificeerde werkplaats worden verder gereden.

Daarbij een hoge motorbelasting vermijden, bijvoorbeeld het rijden in de bergen en stop-and-go-verkeer.
Koelmiddel Stoppen Motor uit De koelvloeistof is te warm.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

WAARSCHUWING Niet met een oververhitte motor rijden. Dit kan ertoe leiden dat vloeistoffen, die door een lekkage of morsen in de motorruimte terecht zijn gekomen, ontsteken.

De stoom van de oververhitte motor kan bovendien ernstige brandwonden veroorzaken, zelfs als alleen de motorkap wordt geopend.

Er bestaat gevaar voor letsel!

Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

Wachten tot de motor is afgekoeld.

De luchttoevoer naar de radiateur mag niet worden beïnvloed door bijvoorbeeld bevroren natte sneeuw; dit controleren.

Pas als de displaymelding verdwijnt en de koelvloeistoftemperatuur tot onder 120 is gedaald de motor weer starten. Anders kan de motor worden beschadigd.

Op de koelvloeistoftemperatuurmeter letten.

Wanneer de temperatuur opnieuw stijgt:

Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Tijdens normale rijomstandigheden en bij de voorgeschreven hoeveelheid koelvloeistof mag de weergave oplopen tot 120 .
zie handleiding De accu wordt niet opgeladen.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Mogelijke oorzaken:

  • defecte dynamo
  • gescheurde multi V-riem
  • een storing in de elektronica

Niet verder rijden. Anders kan de motor oververhit raken.

Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Stoppen zie handleiding De accu wordt niet meer opgeladen en heeft een te lage laadtoestand bereikt.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

De aanwijzing met betrekking tot de displaymelding zie handleiding in acht nemen.

Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Bij tankstop motoroliepeil controleren Het motoroliepeil is tot het minimum gedaald.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Lange ritten met te weinig koelvloeistof in het motorkoelsysteem vermijden. Anders is er gevaar voor schade aan de motor.

Uiterlijk bij de volgende tankstop het motoroliepeil controleren .

Indien nodig motorolie bijvullen .

Wanneer vaker motorolie moet worden bijgevuld:

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan en de motor laten controleren.

Informatie over goedgekeurde motoroliën is verkrijgbaar bij elke gekwalificeerde werkplaats of op internet onder .
Bij tankstop 1 l motorolie bijvullen Het motoroliepeil is tot het minimum gedaald.

Lange ritten met te weinig koelvloeistof in het motorkoelsysteem vermijden. Anders is er gevaar voor schade aan de motor.

Uiterlijk bij de volgende tankstop het motoroliepeil controleren .

Indien nodig motorolie bijvullen .

Wanneer vaker motorolie moet worden bijgevuld:

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan en de motor laten controleren.

Informatie over goedgekeurde motoroliën is verkrijgbaar bij elke gekwalificeerde werkplaats of op internet onder .
Motoroliepeil Stoppen Motor uit Het motoroliepeil is te laag. De motor kan worden beschadigd.

Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

De auto tegen wegrollen beveiligen .

Motoroliepeil controleren .

Indien nodig motorolie bijvullen .
Brandstofreserve De brandstofvoorraad heeft het reservegebied bereikt.

Het gebruik van de standverwarming wordt in het reservegebied gedeactiveerd.

Bij het eerstvolgende tankstation tanken.

Er bevindt zich nog maar zeer weinig brandstof in de brandstoftank.

Het gebruik van de standverwarming is gedeactiveerd.

Bij het eerstvolgende tankstation beslist tanken.

Luchtfilter vervangen Auto's met dieselmotor: Het luchtfilter van de motor is vervuild en moet worden vervangen.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Brandstoffilter reinigen Auto's met dieselmotor: Er bevindt zich water in het brandstoffilter. Het water moet worden afgetapt.

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Zie ook:

KIA Picanto. Voorzorgsmaatregelen parkeerhulp
Het waarschuwingssignaal klinkt mogelijk niet regelmatig als het voorwerp achter de auto beweegt of een grillige vorm heeft. De correcte werking van de parkeerhulp kan verstoord raken als ...

KIA Picanto. Hoofdwaarschuwingslampje
Dit controlelampje gaat branden: Dit waarschuwingslampje attendeert de bestuurder op de volgende situaties - Storing in het TPMS, lage bandenspanning (indien van toepassing) - Laag motoro ...

KIA Picanto. Onderhoudsschema - voorzorgsmaatregelen
Volg het Onderhoudsschema bij normaal gebruik wanneer de auto normaal gesproken wordt gebruikt onder andere dan de hieronder vermelde omstandigheden. Volg in de onderstaande gevallen het Onde ...

Modellen: