KIA Picanto: Audio (zonder touchscreen) - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Picanto - InstructieboekjeKIA Picanto: Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

Kenmerken van uw audio

Audiosysteem

- Type C

Audio (zonder touchscreen)

- Type D

Audio (zonder touchscreen)

De functies in het voertuig wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

1.

2.

3.

4.

Indien snel ingedrukt

Ingedrukt houden

5. /   -knop

Type C

Audio (zonder touchscreen)

Type D

Audio (zonder touchscreen)

6.

7.

Indien snel ingedrukt

Ingedrukt houden

8.

9.

10. -knop

Audio (zonder touchscreen)

11. [1] ~ [6] (voorkeuze)

Indien snel ingedrukt

Ingedrukt houden

Afstandsbediening op het stuurwiel

Afstandsbediening op het stuurwiel

(met Bluetooth uitgerust model)

De functies in het voertuig wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

1. MODUS

2.

3.

4.

5. CALL (OPROEP) (indien van toepassing)

6. END (einde) (indien van toepassing)

WAARSCHUWING  Veiligheidswaarschuwingen audiosysteem
 • Staar tijdens het rijden niet naar het scherm. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken.
 • Demonteer of monteer het audiosysteem niet en breng geen wijzigingen aan. Als u dit doet, kan dat resulteren in ongelukken, brand of een elektrische schok.
 • Als u de telefoon gebruikt tijdens het rijden, kunt u minder goed op het verkeer letten en vergroot u de kans op ongelukken. Parkeer de auto voordat u de telefoonfunctie gebruikt.
 • Zorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Anders kan dit leiden tot rook, brand of storingen in het product.
 • Gebruik het product niet als het scherm leeg blijft of als er geen geluid hoorbaar is. Dit kan duiden op een storing in het product.

  Langdurig gebruik onder deze omstandigheden kan ongevallen (brand, elektrische schok) veroorzaken of tot defecte producten leiden.

 • Raak tijdens onweer de antenne niet aan, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
 • Stop of parkeer de auto niet in gebieden met een stop- of parkeerverbod om het product te gebruiken.

  Anders kan dit leiden tot verkeersongelukken.

 • Gebruik het systeem met het contact AAN. Langdurig gebruik met het contact UIT kan leiden tot een lege accu.

 

WAARSCHUWING Afgeleid rijden

Als u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, met een aanrijding en mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig besturen van de auto volgens de wettelijke regels. Het gebruik van handheld- of andere apparatuur of van systemen in de auto die de aandacht van de bestuurder op welke wijze dan ook afleiden van het veilig besturen van de auto of die wettelijk niet zijn toegestaan, is dan ook verboden.

 

LET OP
 • Als u het apparaat gebruikt tijdens het rijden, kan dit leiden tot ongelukken omdat u onvoldoende op uw omgeving let. Parkeer eerst de auto voordat u het apparaat gebruikt.
 • Pas het volume zodanig aan dat u ook de geluiden van buiten de auto kunt horen. Als het volume te hoog is en u geluiden van buiten de auto niet kunt horen, kan dat leiden tot ongelukken.
 • Let op het volume wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling zeer hoog volume bij het inschakelen van het apparaat kan leiden tot gehoorbeschadigingen. (Pas het volume aan tot een aanvaardbaar niveau voordat u het apparaat uitschakelt.)
 • Als u het apparaat op een andere positie wilt installeren, informeer dan bij uw leverancier of servicecentrum.

  Er is technische kennis vereist om het apparaat te installeren of te demonteren.

 • Zet het contact AAN voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het audiosysteem niet gedurende langere perioden met het contact UIT, omdat hierdoor de accu leeg kan raken.
 • Stel het apparaat niet bloot aan ernstige schokken. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan schade veroorzaken aan het lcddisplay of touchscreen.
 • Wanneer u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen en een droge, zachte doek gebruiken. Gebruik nooit ruwe materialen, chemische doeken of oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.) Dergelijke middelen kunnen namelijk het paneel van het apparaat beschadigen of verkleuringen veroorzaken.
 • Plaats geen dranken in de buurt van het audiosysteem. Als u morst met dranken kan dit leiden tot storingen in het systeem.
 • Als er sprake is van een storing, neem dan contact op met uw leverancier of servicecentrum.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.
 • Voorkom dat bijtende vloeistoffen als parfum en cosmetische oliën in aanraking komen met het dashboard, omdat deze beschadiging of verkleuring kunnen veroorzaken.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Spanningsvoorziening van aanhangwagen
Aanwijzing  Aan de permanente spanningsvoorziening kunnen accessoires met een vermogen tot maximaal 240 W worden aangesloten. Met de spanningsvoorzien ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Auto tegen wegrollen beveiligen
Als de auto is uitgerust met een wielkeg, is deze te vinden in het gereedschap voor het verwisselen van een wiel . De uitklapbare wielkeg dient tevens voor beveiliging van ...

KIA Picanto. VSM in werking
Als het VSM in werking is, gaat het controlelampje ESC ( ) knipperen. Als het Vehicle Stability Management goed werkt, voelt u mogelijk lichte trillingen in de auto. Dit wordt veroorzaakt door ...

Modellen: