Toyota Aygo: Wijzigen van de standen van het contact - Startknop (auto's met
Smart entry-systeem
en startknop) - Rijprocedures - Rijden - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Wijzigen van de standen van het contact

De stand kan worden gewijzigd door op de startknop te drukken zonder het rempedaal (Multi-Mode Transmissie) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) in te trappen. (De stand verandert iedere keer dat op de knop wordt gedrukt.)

UIT De alarmknipperlichten kunnen worden gebruikt.

Het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) is uit.

Stand ACC Sommige elektrische componenten zoals het audiosysteem kunnen worden gebruikt.

Het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) knippert langzaam.

AAN Alle elektrische componenten kunnen worden gebruikt.

Het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) knippert langzaam.

Wijzigen van de standen van het contact

■Auto power off-functie Als het contact gedurende meer dan een uur in de stand ACC of AAN heeft gestaan (terwijl de motor is uitgeschakeld), schakelt het systeem het contact automatisch UIT. Deze functie kan echter niet geheel uitsluiten dat de accu ontladen kan raken. Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan zonder dat de motor draait.

■Leegraken batterij elektronische sleutel

■Omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden

■Aanwijzingen voor de instapfunctie

■Als de motor niet aanslaat

■Stuurslot Nadat het contact UIT is gezet en de portieren zijn geopend en gesloten, wordt het stuurwiel geblokkeerd door de stuurslotfunctie. Als u nogmaals op de startknop drukt, wordt het stuurslot automatisch weer uitgeschakeld.

■Wanneer het stuurslot niet kan worden ontgrendeld

Het controlelampje van het Smart entrysysteem met startknop (groen) gaat snel knipperen.

Druk op de startknop terwijl u het stuurwiel naar links en rechts draait.

■Oververhitting van de elektromotor van het stuurslot voorkomen Om te voorkomen dat de elektromotor van het stuurslot oververhit raakt, kan het voorkomen dat de werking van de elektromotor wordt onderbroken als de motor in een korte tijd herhaaldelijk wordt gestart en uitgezet. Wacht in dat geval met het starten van de motor. Na ongeveer 10 seconden zal de elektromotor van het stuurslot weer functioneren.

■Als er een storing is in het systeem

■Als de batterij van de elektronische sleutel ontladen is

■Bediening van de startknop

  • Wanneer op de startknop wordt gedrukt terwijl de auto rijdt.

    Druk nooit op de startknop terwijl de auto rijdt, tenzij er sprake is van een noodsituatie.

  • Als de motor wordt uitgeschakeld ten gevolge van een noodsituatie.

    De zoemer zal continu klinken totdat de motor opnieuw wordt gestart, of het voertuig volledig tot stilstand is gekomen en het contact AAN wordt gezet.

■Als het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen

WAARSCHUWING

■Bij het starten van de motor Start de motor altijd terwijl u in de bestuurdersstoel zit. Trap nooit het gaspedaal in terwijl u de motor start.

Als u dat wel doet, kan dat leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Wees voorzichtig tijdens het rijden Als zich een storing voordoet in de motor terwijl de auto rijdt, vergrendel of open de portieren dan niet totdat de auto veilig en volledig tot stilstand is gekomen. Als onder deze omstandigheden het stuurslot wordt geactiveerd, kan dit leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Uitzetten van de motor in noodgevallen Als u in noodgevallen de motor tijdens het rijden af wilt zetten, houd dan de startknop gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt of druk hem ten minste driemaal achter elkaar kort in.

Bedien de startknop tijdens het rijden echter uitsluitend in noodgevallen.

Door de motor tijdens het rijden uit te zetten, verliest u niet de controle over het stuurwiel of de remmen, maar werkt de bekrachtiging van deze systemen niet meer. Hierdoor zullen het remmen en sturen veel zwaarder gaan dan normaal. Zet in dat geval de auto aan de kant zodra dit veilig kan.

 

OPMERKING

■Voorkomen van ontlading van de accu

  • Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan zonder dat de motor draait.
  • Als het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) brandt, is het contact niet UIT. Controleer voordat u uitstapt altijd of het contact UIT is.

■Bij het starten van de motor

  • Jaag een nog koude motor nooit op toeren.
  • Laat uw auto onmiddellijk controleren als hij dikwijls moeilijk start of vaak afslaat.

■Symptomen die kunnen duiden op een probleem met de startknop Wanneer u merkt dat de bediening van de startknop niet helemaal gaat zoals u gewend bent, bijvoorbeeld als de startknop bij het indrukken iets blijft hangen, kan dit duiden op een defect. Neem onmiddellijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

KIA Picanto. Met de afstandsbediening
Parkeer de auto en zet de motor uit. Schakel het alarm in zoals hieronder is beschreven. 1. Zet de motor uit en verwijder de contactsleutel uit het contactslot. 2. Controleer of alle portie ...

KIA Picanto. iPod
Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [] drukt. Lijst Schakelt naar het scherm met lijst. Repeat (herhalen) Herhaalt het actuele muziekstuk. Druk er nogmaals op om de functie uit te ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Stoelbekleding van echt leder
Aanwijzing  Om het natuurlijk aanzicht van het leder te behouden, de volgende reinigingsaanwijzingen in acht nemen: Echt lederen bekleding voor ...

Modellen: