Toyota Aygo: Veiligheidsgordels - Voor een veilig gebruik - Veiligheid en beveiliging - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Veiligheidsgordels

Controleer voordat u wegrijdt eerst of alle inzittenden de veiligheidsgordel dragen.

Juist gebruik van de veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels

Vast- en losmaken van de veiligheidsgordel

 1. Maak de veiligheidsgordel vast door de gesp in de gordelsluiting te drukken totdat u een klik hoort.
 2. De veiligheidsgordel kan worden losgemaakt door de ontgrendelknop in te drukken.

Veiligheidsgordels

Gordelspanners (voorstoelen)

De gordelspanners helpen bij het op hun plaats houden van de inzittenden doordat ze de gordels snel strak tegen het lichaam aan trekken bij bepaalde soorten zware frontale aanrijdingen en aanrijdingen van opzij.

De gordelspanners worden niet geactiveerd bij lichtere frontale aanrijdingen of aanrijdingen van opzij, bij aanrijdingen van achteren of wanneer de auto over de kop slaat.

Veiligheidsgordels

■Blokkeerautomaat (ELR) De blokkeerautomaat blokkeert de gordel als u zeer krachtig remt of betrokken raakt bij een aanrijding. De blokkeerautomaat kan ook in werking treden als u te snel vooroverbuigt. Door rustig te bewegen kan de veiligheidsgordel afrollen, zodat u vrij kunt bewegen.

■Gebruik van veiligheidsgordels door kinderen De veiligheidsgordels van uw auto zijn in principe ontworpen voor gebruik door volwassenen.

■Vervangen van de veiligheidsgordel als de gordelspanner geactiveerd is geweest Als de auto betrokken is bij meerdere aanrijdingen, wordt de gordelspanner geactiveerd voor de eerste aanrijding, maar niet voor de tweede of voor volgende aanrijdingen.

■Wetgeving met betrekking tot veiligheidsgordels Als er in het land waarin u woont regels zijn voor veiligheidsgordels, neem dan contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige voor het vervangen of plaatsen van veiligheidsgordels.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om de kans op letsel bij plotseling remmen, plotseling uitwijken of een ongeval te beperken.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Dragen van een veiligheidsgordel

 • Zorg ervoor dat alle inzittenden de veiligheidsgordel dragen.
 • Draag de veiligheidsgordel altijd op de juiste manier.
 • Elke veiligheidsgordel mag maar door één persoon gebruikt worden.

  Gebruik een veiligheidsgordel niet voor twee personen tegelijk, ook niet als de tweede persoon een kind is.

 • Toyota beveelt aan dat kinderen op de achterstoel plaatsnemen en altijd een veiligheidsgordel dragen en/of gebruik maken van een passend babyof kinderzitje.
 • Laat om de juiste zitpositie in te stellen de rugleuning niet verder achterover hellen dan nodig is. De veiligheidsgordels zijn het meest effectief als de inzittenden rechtop en goed tegen de rugleuning zitten.
 • Draag de schoudergordel niet onder uw arm.
 • Draag de veiligheidsgordel altijd laag en goed aansluitend over uw heupen.

■Zwangere vrouwen Win medisch advies in en draag de veiligheidsgordel op de juiste manier.

Zwangere vrouwen moeten het heupgedeelte van de veiligheidsgordel op dezelfde manier dragen als de andere inzittenden, zo laag mogelijk over het bekken, de schoudergordel helemaal uittrekken over de schouder en ervoor zorgen dat de gordel niet over de buik loopt.

Als de veiligheidsgordel niet op de juiste wijze gedragen wordt, kan niet alleen de zwangere vrouw zelf, maar ook het ongeboren kind ernstig letsel oplopen bij plotseling remmen of een aanrijding.

Veiligheidsgordels

 

WAARSCHUWING

■Mensen met fysieke beperkingen Win medisch advies in en draag de veiligheidsgordel op de juiste manier.

■Als er kinderen in de auto aanwezig zijn Laat kinderen niet met de veiligheidsgordel spelen. Als de veiligheidsgordel om de nek van het kind draait, kan het kind stikken of ernstig letsel oplopen.

Als dit gebeurt en de gordelsluiting niet kan worden losgemaakt, knip de gordel dan door met een schaar.

■Gordelspanners Het waarschuwingslampje SRS gaat branden als een gordelspanner is geactiveerd. De veiligheidsgordel kan in dit geval niet meer worden gebruikt en moet worden vervangen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Beschadiging en slijtage van veiligheidsgordels

 • Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels niet beschadigd raken doordat de riem, de gesp of de gordelsluiting bekneld raakt tussen het portier en de carrosserie.
 • Controleer het veiligheidsgordelsysteem regelmatig. Let op beschadigingen, zoals scheuren en rafels, en op losse onderdelen. Gebruik een beschadigde veiligheidsgordel niet, maar laat hem zo snel mogelijk vervangen.

  Een beschadigde veiligheidsgordel kan de veiligheid van de desbetreffende inzittende niet waarborgen.

 • Controleer of de gordel en de gesp vergrendeld zijn en of de gordel niet gedraaid is.

  Laat de auto zo snel mogelijk nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige als de veiligheidsgordel niet goed werkt.

 • Laat de stoelen, inclusief de veiligheidsgordels, vervangen als de auto betrokken is geweest bij een ernstig ongeval, ook al is er geen zichtbare schade.
 • Probeer de veiligheidsgordels niet zelf te plaatsen, verwijderen, wijzigen, demonteren of af te voeren. Laat reparaties altijd uitvoeren bij een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige. Een onjuiste behandeling van de gordelspanner kan de werking in negatieve zin beïnvloeden, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.
Zie ook:

Citroen C1. Achteruitrijcamera
De achteruitrijcamera wordt automatisch geactiveerd wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld De achteruitrijcamera is een hulpmiddel voor de bestuurder die desondanks waa ...

KIA Picanto. Onderdelen van de bandenreparatieset
Snelheidsbeperkingslabel Fles met dichtmiddel en snelheidsbeperkingslabel Vulslang van fles met dichtmiddel naar band Stekkers en kabel voor directe aansluiting op de 12V-accessoireaa ...

Hyundai i10. Winterbanden
WAARSCHUWING Winterbanden moeten equivalent in maat en soort zijn aan de standaardbanden van het voertuig. Anders kan de veiligheid en het stuurcomfort van uw voertuig negatief aangetas ...

Modellen: