Toyota Aygo: Selecteren van een map - Afspelen van bestanden
op een USB-geheugen - Gebruik van een extern
apparaat - Audiosysteem - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Selecteren van een map

■ Selecteren van één map per keer Druk op of van de toets FOLDER (type A) of (<Folder) of (Folder>) (type B) om de gewenste map te selecteren.

■ Selecteren van een map en bestand uit een mappenlijst

 1. Druk op (List) (lijst).

  De mappenlijst wordt weergegeven.

 2. Draai de knop MENU en druk erop om een map en een bestand te selecteren.

  Druk op (Back) (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

■ Terugkeren naar de eerste map Houd van de toets FOLDER (type A) of (<Folder) (type B) ingedrukt tot u een piepsignaal hoort.

Selecteren van een bestand

Draai de knop MENU of druk op de toets of van SEEK/FILE (type A) of de toets of (type B) om het gewenste bestand te selecteren.

Versneld vooruit-/terugspoelen van bestanden

Houd de toets of ingedrukt op de toets SEEK/TRACK (type A) of of (type B).

Afspelen in willekeurige volgorde

Wanneer (RDM) wordt ingedrukt, wijzigen de standen in de volgende volgorde: Map in willekeurige volgorde afspelen → Alle mappen in willekeurige volgorde afspelen → Uit

Herhalen

Wanneer (RPT) wordt ingedrukt, wijzigen de standen in de volgende volgorde: Bestand herhalen → Map herhalen* → Uit *: Beschikbaar behalve wanneer RDM (afspelen in willekeurige volgorde) is geselecteerd

Wijzigen van weergave op het display

Druk op (Text) (tekst) om de albumtitel weer te geven of te verbergen.

Als er meer teksten beschikbaar zijn, wordt weergegeven.

Houd de toets ingedrukt om de overige teksten weer te geven.

■Functies USB-geheugen

■Display

■Foutmeldingen Als een foutmelding wordt weergegeven, raadpleeg dan de volgende tabel en onderneem de juiste acties. Als het probleem niet is verholpen, breng de auto dan naar een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Melding Oorzaak/correctieprocedures
"USB ERROR" (FOUT USB) Dit geeft aan dat de bestanden in het USBgeheugen niet kunnen worden gelezen.
"ERROR 3" (FOUT 3) Dit geeft aan dat het USB-geheugen mogelijk niet correct werkt.
"ERROR 4" (FOUT 4) Dit geeft aan dat er sprake is van overstroom.
"ERROR 5" (FOUT 5) Dit geeft aan dat er sprake is van een communicatiefout met het USB-geheugen.
NO MUSIC (geen muziek) Dit geeft aan dat er geen MP3/WMA-bestanden in het USB-geheugen staan.

■USB-geheugen

 • USB-communicatieformaten: USB2.0 FS (12 mbps)
 • Bestandsformaten: FAT12/16/32 (Windows)
 • Klasse: massaopslag

MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat geschreven zijn, worden mogelijk niet op de juiste manier worden afgespeeld, en de bestandsnamen en mapnamen worden mogelijk niet correct weergegeven.

Onderwerpen waarop de standaarden en beperkingen betrekking hebben zijn als volgt:

 • Maximale mapstructuur: 8 niveaus
 • Maximaal aantal mappen in een apparaat: 999 (inclusief de root)
 • Maximaal aantal bestanden in een apparaat: 9.999
 • Maximaal aantal bestanden per map: 255
 • Compatibele standaarden
  MP3 (MPEG1 AUDIO LAYER II, III, MPEG2 AUDIO LAYER II, III, MPEG2.5)
 • Compatibele samplingfrequenties
  MPEG1 AUDIO LAYER II, III: 32, 44,1, 48 (kHz)
  MPEG2 AUDIO LAYER II, III: 16, 22,05, 24 (kHz)
  MPEG2.5: 8, 11,025, 12 (kHz)
 • Compatibele bitrates (compatibel met VBR)
  MPEG1 AUDIO LAYER II, III: 32 - 320 (kbps)
  MPEG2 AUDIO LAYER II, III: 8 - 160 (kbps)
  MPEG2.5: 8 - 160 (kbps)
 • Compatibele weergavemogelijkheden: stereo, meerkanaalsstereo, tweekanaalsweergave en monoweergave
 • Compatibele standaarden WMA versie 7, 8, 9
 • Compatibele samplingfrequenties HIGH PROFILE 32, 44,1, 48 kHz
 • Compatibele bitrates HIGH PROFILE 32 - 320 (kbps, CBR)
 • Als een apparaat met MP3- of WMA-bestanden wordt aangesloten, worden alle bestanden in het USB-geheugen gecontroleerd. Als deze controle voltooid is, wordt het eerste MP3- of WMA-bestand afgespeeld. Om de bestandscontrole niet langer te laten duren dan nodig is, adviseren wij u geen andere bestanden dan MP3- of WMA-bestanden in het USB-geheugen op te nemen en geen onnodige mappen te creëren.
 • Wanneer het USB-apparaat is aangesloten en de audiobron is gewijzigd in USB-geheugenmodus, begint het USB-apparaat het eerste bestand in de eerste map af te spelen. Als hetzelfde apparaat wordt verwijderd en weer wordt aangesloten (en de inhoud ervan niet is veranderd), zal het USBgeheugen het afspelen hervatten vanaf het punt waar de speler is geëindigd.
 • Om MP3-bestanden met constante geluidskwaliteit af te spelen, adviseren wij de opnames te maken met een vaste bitrate van ten minste 128 kbps en een samplingfrequentie van 44,1 kHz.
 • Er is een groot aanbod aan gratis software voor het maken van MP3- en WMA-bestanden op de markt en afhankelijk van de kwaliteit van deze software kunnen een slechte geluidsweergave of storingen bij het begin van de weergave het resultaat zijn. In sommige gevallen kan afspelen zelfs helemaal niet mogelijk zijn.
 • Microsoft, Windows en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
WAARSCHUWING

■Tijdens het rijden Sluit het USB-geheugen niet aan en bedien dit niet. Als u dit wel doet kan dat leiden tot ongevallen, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

 

OPMERKING

■Voorkomen van schade aan het USB-geheugen en de aansluiting

 • Laat het USB-geheugen niet in de auto achter. De temperatuur in de auto kan hoog oplopen.
 • Druk niet op het USB-geheugen en oefen geen onnodige druk hierop uit terwijl het apparaat is aangesloten.
 • Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting.
Zie ook:

Toyota Aygo. Voor het tanken
Sluit alle portieren en ruiten en zet het contact UIT. Controleer de brandstofsoort. ■Brandstofsoorten EU: Loodvrije benzine conform de Europese norm EN228, research-octaangetal (RON) ...

KIA Picanto. Het dichtmiddel verdelen
13. Rijd direct ongeveer 7~10 km of ongeveer 10 minuten) om het dichtmiddel in de band gelijkmatig te verdelen. LET OP Rijd hierbij niet harder dan 60 km/h. Rijd indien mogelijk niet lang ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Hoge en lage belasting
WAARSCHUWING Als u tijdens het rijden de voet op het rempedaal laat rusten, kan het remsysteem oververhit raken. Daardoor wordt de remweg langer en kan het remsysteem zelfs uit ...

Modellen: