Toyota Aygo: Koelvloeistof - Motorruimte - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Koelvloeistof

Het koelvloeistofniveau is correct als het zich bij koude motor tussen de streepjes FULL, F of MAX en LOW of MIN van het reservoir bevindt.

1KR motor (type A)

  1. Dop reservoir
  2. Streepje FULL
  3. Streepje LOW

Als het niveau zich op of onder het LOW-streepje bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het FULL-streepje.

Motorolie

1KR motor (type B)

  1. Dop reservoir
  2. Streepje F
  3. Streepje LOW

Als het niveau zich op of onder het onderste streepje (LOW) bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het bovenste streepje (F).

Motorolie

HM01 motor

  1. Dop reservoir
  2. Bovenste streepje
  3. Onderste streepje

Als het niveau zich op of onder het onderste streepje (MIN) bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het bovenste streepje (MAX).

Motorolie

■Selectie van koelvloeistof

1KR motor Gebruik alleen Toyota Super Long Life Coolant of een gelijkwaardige hoogwaardige koelvloeistof op basis van ethyleenglycol en organische zuren, zonder silicaat, amine, nitriet en boraat.

Toyota Super Long Life Coolant is een mengsel van 50% koelvloeistof en 50% gedemineraliseerd water. (Minimumtemperatuur: -35ºC)

HM01 motor Gebruik alleen originele Toyota Premium Long Life Coolant 2WZ-TV of een gelijkwaardige hoogwaardige koelvloeistof op basis van ethyleenglycol en organische zuren, zonder silicaat, amine, nitriet en boraat.

Originele Toyota Premium Long Life Coolant 2WZ-TV is een mengsel van 50% koelvloeistof en 50% gedemineraliseerd water. (Minimumtemperatuur: -38ºC) Neem voor meer informatie over koelvloeistof contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Als het koelvloeistofniveau korte tijd na het bijvullen weer is gezakt Controleer de radiateur, de slangen, de dop van het koelvloeistofreservoir, de aftapkraan en de waterpomp visueel.

Als u geen lek kunt vinden, laat dan een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige de dop nakijken en controleren op lekkages in het koelsysteem.

WAARSCHUWING

■Als de motor oververhit is Verwijder nooit de radiateurdop (1KR motor) of de dop van het koelvloeistofreservoir (HM01 motor).

Als het koelsysteem nog onder druk staat, kan hete koelvloeistof uit de vulopening spuiten als de dop wordt verwijderd en brandwonden of ander ernstig letsel veroorzaken.

 

OPMERKING

■Bij het bijvullen van koelvloeistof Gebruik geen onverdunde antivries of alleen water. Een goede mengverhouding van water en antivries zorgt voor een goede smering, corrosiebescherming en koeling. Lees altijd de informatie op het etiket van de antivries of koelvloeistof.

■Als u koelvloeistof morst Verwijder de koelvloeistof met veel water om te voorkomen dat het de lak of onderdelen aantast.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. RACETIMER
RACETIMER weergeven en starten   Ronde RACETIMER De RACETIMER is alleen bedoeld voor gebruik op afgesloten circ ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Problemen met brandstof en brandstoftank
Probleem Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen De auto lekt brandstof. Een brandstofleiding of de brandstoftank is ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
De achteruitrijcamera is slechts een hulpmiddel. De camera kan uw waarneming van de directe omgeving niet vervangen. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het vei ...

Modellen: