Toyota Aygo: Accu - Motorruimte - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Accu

Controleer de accu als volgt:

■ Waarschuwingssymbolen

De betekenis van de waarschuwingssymbolen aan de bovenzijde van de accu is als volgt:

Accu

■ Buitenkant van de accu Controleer de accu op gecorrodeerde en loszittende klemmen, scheuren en een loszittende bevestigingsbeugel.

 1. Accupolen
 2. Klembeugel

Accu

■ Controle van de accu (indien aanwezig) Controleer de toestand van de accuvloeistof met behulp van de conditie-indicatie aan de bovenzijde.

 1. Groen: goed
 2. Donker: bijladen is noodzakelijk.

  Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

 3. Wit: werkt niet goed.

  Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Accu

■Voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de accu Tijdens het opladen van de accu ontstaat het licht ontvlambare en explosieve waterstof. Voer daarom vóór het laden de volgende handelingen uit:

■Na het opladen/aansluiten van de accu (auto's met Smart entry-systeem en startknop) De motor slaat mogelijk niet aan. Volg de onderstaande procedure om het systeem te initialiseren.

 1. Trap, terwijl de selectiehendel in stand N staat, het rempedaal in.
 2. Open en sluit een van de portieren.
 3. Start de motor opnieuw.

Neem, als de motor na meerdere pogingen nog niet start, contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Chemicaliën in de accu Accuzuur is giftig en bijtend en kan het ontstaan van een licht ontvlambare en explosieve waterstof veroorzaken. Neem bij werkzaamheden bij of aan de accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om ernstig letsel te voorkomen:

 • Veroorzaak geen vonken met gereedschap.
 • Rook nooit en steek nooit een lucifer of een aansteker aan bij de accu.
 • Voorkom dat ogen, huid of kleren in contact komen met de elektrolyt.
 • Adem of slik nooit elektrolyt in.
 • Gebruik een veiligheidsbril als u bij de accu bezig bent.
 • Houd kinderen uit de buurt van de accu.

■Een veilige plaats voor het opladen van de accu Laad de accu altijd op in een open ruimte. Laad de accu niet op in een garage of in een afgesloten ruimte waar onvoldoende ventilatie is.

■Procedure voor het opladen van de accu Laad de accu alleen op met een druppellader (5 A of minder). Het opladen van een accu met een snellader kan een explosie veroorzaken.

■Noodmaatregelen met betrekking tot elektrolyt

 • Als er elektrolyt in uw ogen terechtkomt.

  Spoel de ogen minstens 15 minuten met water en schakel direct medische hulp in. Blijf zo mogelijk water met een spons of doek op de ogen deppen, terwijl u naar een arts of het ziekenhuis gaat.

 • Als u elektrolyt op de huid krijgt, dient u de desbetreffende plaats zeer grondig te wassen. Als het pijn doet of brandt, roept u meteen medische hulp in.
 • Als er elektrolyt op uw kleding terechtkomt.

  De elektrolyt kan via de kleding op uw huid terechtkomen. Trek onmiddellijk de kleding uit en volg, indien nodig, de procedure zoals hierboven beschreven.

 • Als u per ongeluk elektrolyt binnenkrijgt.

  Drink zo veel mogelijk water of melk. Schakel zo snel mogelijk medische hulp in.

 

OPMERKING

■Bij het opladen van de accu Probeer de accu nooit op te laden bij draaiende motor. Controleer ook of alle accessoires zijn uitgeschakeld.

Zie ook:

Peugeot 108. Overzicht
Exterieur Interieur Cockpit Onderhoud - Technische gegevens ...

Toyota Aygo. Schakelaar mistlampen
De mistlampen zorgen voor uitstekend zicht bij ongunstige rijomstandigheden, zoals bij regen of mist. Schakelaar mistlampen voor/mistachterlicht Schakelt de mistlampen voor en de mistachte ...

Hyundai i10. Het openen van de brandstofvul klep
Het tankluikje moet vanuit het interieur worden geopend door de ontgrendeling voor het tankluikje omhoog te trekken. AANDACHT Indien de brandstofvulklep niet wil openen omdat er zich ijs erom ...

Modellen: