Peugeot 108: Snelheidsbegrenzer (VTi 68-motor) - Rijden - Peugeot 108 - InstructieboekjePeugeot 108: Snelheidsbegrenzer (VTi 68-motor)

Peugeot 108 / Peugeot 108 - Instructieboekje / Rijden / Snelheidsbegrenzer (VTi 68-motor)

De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto de door de bestuurder ingestelde maximumsnelheid overschrijdt

Het inschakelen van de snelheidsbegrenzer geschiedt handmatig en is bij elke snelheid van de auto mogelijk. Maar als u langzamer dan 30 km/h rijdt, wordt de snelheid van 30 km/h opgeslagen.

Het onderbreken van de snelheidsbegrenzer geschiedt eveneens via de schakelaar.

Trap het gaspedaal voorbij de weerstand in om de ingestelde snelheid tijdelijk te overschrijden.

Laat om terug te keren naar de ingestelde maximumsnelheid het gaspedaal los tot de wagensnelheid weer beneden de ingestelde snelheid ligt.

De ingestelde maximumsnelheid wordt bij het afzetten van het contact gewist

 

Bij het gebruik van de snelheidsbegrenzer moet de bestuurder te allen tijde de snelheidslimiet in acht nemen en zijn aandacht op het verkeer blijven vestigen.

Bediening aan de stuurkolom

ediening aan de stuurkolom

De bedieningselementen van de snelheidsbegrenzer bevinden zich op deze schakelaar aan de stuurkolom.

  1. In-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer: door op het uiteinde van de schakelaar te drukken.
  2. Instellen van de snelheid Verlagen van de waarde: door de schakelaar omlaag te bewegen.
  3. Hervatten van de snelheidsbegrenzing Verhogen van de waarde: door de schakelaar omhoog te bewegen.
  4. Onderbreken van de snelheidsbegrenzing: door de schakelaar naar u toe te bewegen.

Weergave op het instrumentenpaneel

Weergave op het instrumentenpaneel

De informatie wordt weergegeven op het display van het instrumentenpaneel.

  1. Snelheidsbegrenzer ingeschakeld/ onderbroken.
  2. Ingestelde snelheid.

Als u andere gegevens wilt bekijken (zoals de informatie over het traject A), wordt de informatie van de snelheidsbegrenzer automatisch na ongeveer zes seconden weer weergegeven.

Inschakelen

Inschakelen

Dit verklikkerlampje brandt op het instrumentenpaneel.

Onderbreken

Onderbreken

Instellen van de maximumsnelheid (instelling)

U kunt de ingestelde snelheid wijzigen door de schakelaar te bedienen:

Door de schakelaar kort omhoog of omlaag te bewegen wordt de snelheid gewijzigd met + of - 1 km/h.

Door de schakelaar enige tijd omhoog of omlaag te houden wordt de snelheid gewijzigd met + of - 5 km/h.

Tijdelijk overschrijden van de ingestelde snelheid

Trap het gaspedaal met kracht in tot voorbij het zware punt om de ingestelde snelheid te overschrijden.

De werking van de snelheidsbegrenzer wordt tijdelijk onderbroken en de weergegeven ingestelde snelheid knippert.

Als de ingestelde snelheid zonder ingreep van de bestuurder wordt overschreden (bijvoorbeeld in een steile afdaling), knippert de snelheid in combinatie met een geluidssignaal.

Zodra de wagensnelheid weer is gedaald tot beneden de ingestelde snelheid, werkt de snelheidsbegrenzer weer en stopt het knipperen van de snelheid.

Uitschakelen

Druk op het uiteinde van de schakelaar.

De informatie over de snelheidsbegrenzer wordt niet meer weergegeven.

Storing

Het branden van dit verklikkerlampje op het instrumentenpaneel wijst op een storing in de snelheidsbegrenzer.

Laat het systeem controleren door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Bij gebruik van matten die niet zijn goedgekeurd door PEUGEOT kan de werking van de snelheidsbegrenzer worden gehinderd.

Om te voorkomen dat de pedalen blijven hangen:

  • controleer of de mat goed bevestigd is,
  • gebruik nooit meer dan één mat per plaats.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Algemene aanwijzingen
Met betrekking tot de aangegeven autogegevens het volgende in acht nemen: De aangegeven hoogten kunnen fluctueren in verband met: Banden Belading ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Linker bedieningspaneel
Menuregel oproepen en menu selecteren Kort indrukken: In lijsten bladeren Submenu of functie s ...

Citroen C1. Ruitenwisserblad vervangen
Demonteren van een wisserblad vóór Til de ruitenwisserarm op. Verwijder het wisserblad door het naar buiten te schuiven. Monteren van een wisserblad vóór ...

Modellen: