Mercedes-Benz A-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - Rijden met een aanhangwagen - Rijden en parkeren - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING Als de auto met aanhangwagen gaat slingeren, kunt u de controle over de auto met aanhangwagen verliezen. De auto met de aanhangwagen kan zelfs kantelen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

In geen geval proberen om door het verhogen van de snelheid de auto met aanhangwagen recht te trekken. De snelheid verlagen en niet tegensturen. Zo nodig afremmen.

WAARSCHUWING Als de toegestane kogeldruk bij gebruik van een dragersysteem wordt overschreden, kan het dragersysteem loskomen en andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!

Bij gebruik van een dragersysteem altijd de toegestane kogeldruk aanhouden.

 Aanwijzing 

Afhankelijk van het type auto zijn bij het achteraf inbouwen van een trekhaak wijzigingen aan het motorkoelsysteem noodzakelijk.

Bij inbouw van een trekhaak achteraf op de bevestigingspunten aan het onderstel letten.  

Alleen wanneer in de autopapieren een aanhangwagengewicht is opgenomen, mag naderhand een aanhangwagenvoorziening worden gemonteerd. Als dit niet het geval, is de auto niet goedgekeurd voor het rijden met een aanhangwagen.

Voor meer informatie contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Als de maximumkogeldruk van de aanhangwagendissel op de kogelkop wordt overschreden, kunnen de volgende componenten schade oplopen:

De combinatie kan instabiel worden.

Ook als de minimaal toelaatbare kogeldruk niet wordt bereikt, kan de combinatie instabiel worden.

Om risico's te vermijden: Erop letten dat de volgende waarden niet worden overschreden: Deze waarden, die niet mogen worden overschreden, zijn te vinden: Bij afwijkende gegevens geldt de laagste waarde.

Door de fabrikant goedgekeurde waarden zijn te vinden op de typeplaatjes en voor de trekkende auto onder "Technische gegevens" .

WAARSCHUWING Als de kogelkop wordt ontgrendeld of bij het inklappen niet correct wordt vergrendeld, zwaait hij naar buiten. In het zwenkbereik van de kogelkop bestaat gevaar voor letsel!

De kogelkop alleen ontgrendelen als het zwenkbereik vrij is. De kogelkop moet bij het inklappen altijd vergrendelen; dit controleren.

 

Bij het achteruitrijden van de trekkende auto erop letten dat niemand tussen de auto en de aanhangwagen staat.

De aanhangwagen voorzichtig aan- en afkoppelen. Als de aanhangwagen niet correct aan de trekkende auto is gekoppeld, kan de aanhangwagen losschieten.

Als met een aanhangwagen wordt gereden gedraagt de auto zich anders dan bij het rijden zonder aanhangwagen.

De combinatie: Daardoor kan het rijgedrag verslechteren. Uw rijstijl hieraan aanpassen. Voldoende afstand houden. Oplettend rijden.

Tijdens het rijden met een aanhangwagen de snelheid altijd aan de weg- en weersomstandigheden aanpassen. De maximaal toegestane maximumsnelheid voor de combinatie aanhouden.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Algemene informatie
Informatie  Het onderwerp "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen" in acht nemen. Het Active Brake Assist System bestaat uit de afstandswaa ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
TIREFIT is een bandenplakmiddel. Met TIREFIT kunnen perforaties tot 4 mm, in het bijzonder in het loopvlak, worden afgedicht. TIREFIT is bruikbaar bij een buitentemperatuur tot circa ...

Toyota Aygo. Uitstroomopeningen
■ Plaats van uitstroomopeningen De uitstroomopeningen en luchthoeveelheid veranderen overeenkomstig de geselecteerde luchtcirculatiemodus. *: Sommige uitvoeringen ■ Afstellen v ...

Modellen: