KIA Picanto: Voor een optimale werking van de accu - Accu - Onderhoud - KIA Picanto - InstructieboekjeKIA Picanto: Voor een optimale werking van de accu

KIA Picanto / KIA Picanto - Instructieboekje / Onderhoud / Accu / Voor een optimale werking van de accu

Voor een optimale werking van de accu

OPMERKING Standaard is de auto uitgerust met een onderhoudsvrije accu. Indien uw auto is uitgerust met een accu met aan de zijkant de merktekens LOWER en UPPER, kunt u het elektrolytpeil controleren. Het elektrolytpeil moet zich tussen de merktekens LOWER en UPPER bevinden. Als het elektrolytpeil laag is, moet gedestilleerd (gedemineraliseerd) water worden bijgevuld (vul nooit bij met zwavelzuur of elektrolyt). Zorg ervoor dat tijdens het bijvullen geen spetters op de accu of de aangrenzende componenten terechtkomen.

Vul niet teveel water bij in de accucellen.

Dit kan corrosie van andere componenten veroorzaken. Draai na het bijvullen de doppen van de accu goed vast. Neem contact op met een professionele werkplaats. Kia raadt aan om een officiële Kia-dealer/ servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

Gevaren i.v.m. de accu

Lees de volgende aanwijzingen voor het omgaan met de accu zorgvuldig door.

Houd brandende sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat van het zeer licht ontvlambare waterstof in de accucellen.

Dit kan ontploffen.

Houd accu's buiten bereik van kinderen, aangezien accu's het zeer agressieve zwavelzuur bevatten. Laat accuzuur niet in contact komen met uw huid, uw ogen, kleding en de lak van de auto.

Spoel uw ogen gedurende ten minste 15 minuten en roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u elektrolyt in uw ogen krijgt.

Was uw huid grondig wanneer deze in aanraking komt met elektrolyt. Roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u pijn of een brandend gevoel heeft.

Draag een veiligheidsbril tijdens het opladen van en het werken in de buurt van accu's.

Zorg altijd voor ventilatie wanneer in een afgesloten ruimte wordt gewerkt.

Een onjuist afgevoerde batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor uw gezondheid.

Zorg ervoor dat de accu volgens de wettelijke voorschriften wordt afgevoerd.

De accu bevat lood. Gooi deze na gebruik niet weg.

Neem contact op met een professionele werkplaats.

Kia raadt aan om een officiele Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

  • Bij het optillen van een accu met een kunststof behuizing kan door de druk accuzuur naar buiten komen, waardoor u letsel kunt oplopen.

    Houd bij het optillen uw handen aan de zijkant van de accu.

  • Laad nooit een accu bij terwijl de accukabels nog aangesloten zijn.
  • Het ontstekingssysteem werkt met hoogspanning. Raak de onderdelen van de ontsteking niet aan als de motor draait of het contact in stand ON staat.

Als u bovenstaande waarschuwingen niet in acht neemt, kunt u ernstig letsel oplopen.

 

LET OP
  • Wanneer de auto gedurende langere tijd niet wordt gebruikt in een gebied met lage temperaturen, verwijder dan de accu en bewaar deze binnen.
  • Laad de accu altijd volledig op om te voorkomen dat de accubak beschadigd raakt in een gebied met lage temperaturen.
  • Als u niet-toegestane elektronische apparaten aansluit, raakt de accu mogelijk ontladen. Gebruik nooit niet-toegestane apparaten.
Zie ook:

KIA Picanto. Met schakelaar centrale vergrendeling
Schakel deze in door de schakelaar van de centrale vergrendeling in te drukken. Als op het ( ) deel (1) van de schakelaar van de centrale vergrendeling wordt gedrukt, worden alle porti ...

KIA Picanto. Brandstoffilter (benzine)
Kia benzinevoertuigen zijn uitgerust met een lifetime brandstoffilter die geintegreerd is met de benzinetank. Regelmatig onderhoud of regelmatige vervanging is niet nodig, maar is afhankelijk v ...

Hyundai i10. Auto start
Om de motor opnieuw te starten vanuit een onbelaste stopmodus Druk het koppelingspedaal in als de schakelpook in de stand N (Neutraal) staat. De motor zal starten en de groene indicator A ...

Modellen: