KIA Picanto: Benzinetank in de motorruimte (flexfuelvoertuig,
voor Brazilië en Paraguay) - Tankdopklep - Kenmerken van uw auto - KIA Picanto - InstructieboekjeKIA Picanto: Benzinetank in de motorruimte (flexfuelvoertuig, voor Brazilië en Paraguay)

KIA Picanto / KIA Picanto - Instructieboekje / Kenmerken van uw auto / Tankdopklep / Benzinetank in de motorruimte (flexfuelvoertuig, voor Brazilië en Paraguay)

Benzinetank in de motorruimte (flexfuelvoertuig, voor Brazilië en Paraguay)

Als u een FFV (flexfuelvoertuig) hebt, moet u het laten nakijken en moet er benzine in de tank zitten om te kunnen starten met een koude motor bij lage buitentemperatuur (lager dan 20 ºC).

De nominale capaciteit van de benzinetank voor koud starten is 0,8 liter en de tank bevindt zich in de motorruimte.

Vul de tank met benzine voor een koude start bij tot het MAX-streepje. Als de benzine overstroomt, veegt u de gemorste benzine weg met de handdoek.

WAARSCHUWING Tanken
 • Als de onder druk staande brandstof naar buiten spuit, kan deze op uw kleding of huid terechtkomen en kan er brandgevaar ontstaan waardoor u brandwonden zou kunnen oplopen. Verwijder de tankdop altijd voorzichtig en langzaam. Als er brandstof naar buiten komt of u een sissend hoort, moet u even wachten voordat u de dop verder losdraait.
 • Probeer de tank niet verder te vullen nadat het vulpistool automatisch is afgeslagen.
 • Controleer altijd of de tankdop goed is vastgedraaid, om morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.

 

WAARSCHUWING Gevaren bij het tanken

Brandstof is licht ontvlambaar. Neem bij het tanken de volgende richtlijnen in acht. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel als gevolg van brand of een explosie.

 • Lees alle waarschuwingen bij het tankstation en neem ze in acht.
 • Kijk vóór het tanken altijd of er een noodknop voor het afsluiten van de brandstof is bij de brandstofpomp.
 • Raak, voordat u de tankdop en vulopening aanraakt, altijd even een ander metalen deel van de auto aan, op voldoende afstand van de vulopening, om brandgevaar als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen.
 • Stap niet in de auto nadat u begonnen bent met tanken, omdat u door het aanraken van of wrijven tegen iets (polyester, satijn, nylon, enz.) statisch geladen kunt raken.

  Statische elektriciteit kan brandstofdampen doen ontbranden, wat explosiegevaar oplevert. Als u tijdens het tanken toch terug in de auto moet stappen, raak ook dan even een metalen deel aan de voorzijde van de auto aan om eventuele statische elektriciteit kwijt te raken.

 • Als u een geschikte jerrycan wilt vullen, plaats deze dan op de grond. Een met statische elektriciteit geladen jerrycan kan brandstofdampen doen ontbranden.

  Zodra u begint te tanken, moet u contact maken met de auto tot het tanken is voltooid.

  Gebruik alleen jerrycans die geschikt zijn voor brandstof.

 • Maak tijdens het tanken geen gebruik van een mobiele telefoon.

  Elektrische stroom en/of elektronische storing van mobiele telefoons kan brandstofdampen doen ontbranden.

 • Zet de motor uit vóór het tanken.

  De elektrische onderdelen van de motor kunnen vonken produceren die brandstofdampen kunnen doen ontbranden. Controleer na het tanken of de tankdop en de tankdopklep goed dicht zijn voordat u de motor start.

 • Gebruik GEEN lucifers of aansteker en ROOK NIET. Laat ook geen brandende sigaret achter in de auto terwijl u gaat tanken. Brandstof is licht ontvlambaar en explosief.
 • Als er tijdens het tanken brand uitbreekt, verlaat dan onmiddellijk de auto en breng de bedrijfsleider van het tankstation, de politie en de brandweer op de hoogte. Volg hun veiligheidsinstructies op.

 

LET OP
 • Tank alleen de brandstof die in hoofdstuk 1 vermeld is onder "Vereiste brandstof".
 • Controleer, als de tankdop vervangen moet worden, of de vervangende tankdop geschikt is voor het gebruik in uw auto.

  Een verkeerde tankdop kan een ernstige storing in het brandstofsysteem of het emissieregelsysteem veroorzaken. Voor meer informatie raadt Kia aan om contact op te nemen een officiële Kia-dealer/ servicepartner.

 • Mors geen brandstof op de buitenzijde van de auto. Brandstof kan de lak aantasten.
 • Controleer altijd of de tankdop goed vastgedraaid is, om morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.
Zie ook:

KIA Picanto. Verwarmde ruitensproeier (indien van toepassing)
De verwarmde ruitensproeier dient om de sproeier te ontdooien bij vorst. De verwarmde ruitensproeier gaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld wanneer het contactslot AAN staat of de motor dr ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Waarschuwingsmeldingen
  Segmenten linkerzijde van de auto Segmenten rechterzijde van de auto Segmenten ...

KIA Picanto. Controleer de bougies en het ontstekingssysteem
Controleer de bougies zoals beschreven staat in "Bougies (benzinemotor, FFV)" en vervang ze indien nodig. Controleer ook de bedrading en de onderdelen van het ontstekingssysteem op sch ...

Modellen: