KIA Picanto: Automatische-transmissievloeistof (indien van toepassing) - Onderhoud - KIA Picanto - InstructieboekjeKIA Picanto: Automatische-transmissievloeistof (indien van toepassing)

KIA Picanto / KIA Picanto - Instructieboekje / Onderhoud / Automatische-transmissievloeistof (indien van toepassing)

Controleren van niveau automatische-transmissievloeistof

Controleren van niveau automatische-transmissievloeistof

Het niveau van de automatische-transmissievloeistof moet regelmatig gecontroleerd worden.

Zorg er voor dat de auto horizontaal staat en dat de parkeerrem is aangetrokken.

Controleer het vloeistofpeil als volgt:

1. Zet de selectiehendel in stand N (neutraal) en laat de motor stationair draaien.

OPMERKING Plaats de peilstok weer na het controleren van het vloeistofpeil van de automatische transmissie. Plaats de peilstok in de stand zoals afgebeeld.

LET OP Als u de peilstok omgekeerd plaatst, kan de peilstok vervormen (of beschadigen).

2. Laat de transmissie op bedrijfstemperatuur [vloeistoftemperatuur 70~80ºC ] komen, door bijvoorbeeld 10 minuten te rijden, beweeg de selectiehendel een keer door alle standen en zet deze vervolgens in stand N (neutraal) of P (parkeren).

Controleren van niveau automatische-transmissievloeistof

3. Controleer of het vloeistofpeil zich in het gebied HOT van de peilstok bevindt. Als het vloeistofpeil lager is, vul dan de voorgeschreven vloeistof bij via de vulopening. Als het vloeistofpeil hoger is, tap dan vloeistof af via de aftapopening.

4. Als het vloeistofpeil wordt gecontroleerd als de vloeistof koud is [20~30ºC ] wordt gecontroleerd, vul dan vloeistof bij tot de lijn COLD en controleer het vloeistofpeil opnieuw op de manier zoals in stap 2 is aangegeven.

WAARSCHUWING Automatische-transmissievloeistof

Het niveau van de transmissievloeistof dient te worden gecontroleerd als de motor op de normale bedrijfstemperatuur is. Dit betekent dat de motor, de radiateur, de radiateurslang, het uitlaatsysteem, enz. erg heet zijn. Let goed op dat u bij deze procedure geen brandwonden oploopt.

 

LET OP
  • Een te laag vloeistofpeil kan ertoe leiden dat de transmissie gaat slippen.

    Een te hoog peil kan schuimvorming, verlies van vloeistof en storingen in de transmissie veroorzaken.

  • Het gebruik van andere dan de voorgeschreven vloeistof kan storingen en defecten in de transmissie veroorzaken.

 

WAARSCHUWING Parkeerrem

Zet de parkeerrem vast en trap het rempedaal in bij het verplaatsen van de selectiehendel om te voorkomen dat de auto onverwachts in beweging komt.

OPMERKING Gebruik het merkteken COLD alleen als een ruwe schatting en NIET om het niveau van de automatischetransmissievloeistof vast te stellen.

OPMERKING Nieuwe automatische-transmissievloeistof is rood van kleur. De rode kleurstof is toegevoegd door de fabrikant en dient om de automatische- transmissievloeistof te kunnen onderscheiden van motorolie en antivries.

Hoewel de kleurstof na verloop van tijd niet meer zichtbaar is, zegt dit niets over de kwaliteit van de vloeistof. Door het rijden wordt de automatische-transmissievloeistof donkerder. De kleur wordt uiteindelijk lichtbruin.

Gebruik alleen de voorgeschreven automatische- transmissievloeistof. (Zie "Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden")

Verversen van de automatische-transmissievloeistof

Laat de automatische-transmissievloeistof verversen door een professionele werkplaats volgens het "onderhoudsschema". Kia raadt aan om een officiële Kia-dealer/ servicepartner te bezoeken.

Zie ook:

KIA Picanto. AEB-waarschuwing en bediening systeem
De AEB geeft waarschuwingsmeldingen en waarschuwingsalarmen weer afhankelijk van de kans op een botsing bij plots remmen van de voorligger, een te korte tussenafstand. Ook bedient het de remmen a ...

KIA Picanto. Koplampverstelling (indien van toepassing)
De koplamphoogte kan worden afgesteld en worden aangepast aan het aantal inzittenden en de hoeveelheid bagage in de auto door de schakelaar voor de koplamphoogte te draaien. Hoe hoger het n ...

Fiat 500. Speed limiter
(voor bepaalde versies/markten) Met deze voorziening wordt de snelheid van het voertuig beperkt tot waarden die door de bestuurder ingesteld kunnen worden. De maximumsnelheid kan zowel bij rijde ...

Modellen: