Hyundai i10: Starthulp - Starthulp - Wat te doen in noodgevallen - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Starthulp

Starthulp kan gevaarlijk zijn indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan. Om persoonlijk letsel of schade aan het voertuig of batterij te vermijden is het aan te raden de procedures te volgen bij het gebruik van een starthulp. Als u twijfelt raden wij u aan een erkende HYUNDAI dealer raadplegen.

OPMERKING Gebruik alleen een 12-volt starthulp.

Het elektrische systeem zal zeker schade oplopen bij het gebruik van een hogere spanningsbron.

 

WAARSCHUWING - Batterij

Wees voorzichtig bij het controleren van het ektrolietniveau van de batterij. Voorkom direct contact anders kan er ernstig letsel ontstaan.

 

WAARSCHUWING - Batterij
  • Vermijd vonken en open vuur in de nabijheid van de batterij. De batterij produceert waterstofgas dat kan ontploffen.

    Indien deze instructies niet worden opgevolgd, kan ernstig persoonlijk letsel of schade aan het voertuig ontstaan. Bij twijfel over het opvolgen van de startprocedure wordt aangeraden om contact op te nemen met een Erkend HYUNDAI Reparateur. Batterijen voor auto's bevatten bevatten zwavelzuur. Dit is giftig en bevordert corrosie in hoge mate. Gebruik voldoende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een starthulp en wees voorzichtig om geen zuur op het lichaam, kleding of op de lak te krijgen.

  • Voer geen starthulp uit als de ontladen batterij bevroren is of het elektrolietniveau laag is; de batterij kan scheuren of ontploffen.

Opstartprocedure

OPMERKING - AGM-accu (indien uitgerust)
  • AGM-accu's (Absorbent Glass Matt) zijn onderhoudsvrij, servicewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde HYUNDAI verdeler. Gebruik alleen volautomatische acculaders die speciaal voor AGM accu's zijn ontwikkeld om uw AGM accu op te laden.
  • Raden wij u aan onderdelen van een erkende HYUNDAI-verdeler te gebruiken voor het ISG-systeem als de AGM accu wordt vervangen.
  • Open of verwijder de afdekkap bovenop de accu niet. Dit kan lekkage van het inwendige elektrolyt veroorzaken wat tot ernstig letsel kan leiden.
  • Als de AGM accu weer wordt aangesloten of vervangen, zal de ISGfunctie niet onmiddellijk in werking treden. Indien u de ISG-functie wilt gebruiken moet de accusensor gedurende ongeveer 4 uur worden gekalibreerd met uitgeschakelde ontsteking.

1. Controleer of de starthulp 12-volt is en wat de plus en min aansluiting is.

2. Als de starthulp (batterij) in een ander voertuig gemonteerd is moet voorkomen worden dat beide voertuigen elkaar raken.

3. Zet alle elektrische verbruikers uit.

4. Sluit de startkabels aan in de volgorde zoals getoond in de afbeelding. Verbindt eerst een einde van een startkabel aan de plus aansluitklem van de ontladen batterij (1), verbindt dan het andere einde aan de plus aansluitklem van de starthulp (2).

Sluit daarna de andere startkabel aan aan de min aansluitklem van de starthulp (3) en verbindt daarna het andere einde aan de min aansluiting van de lege batterij (4). Let op dat contact van de kabels met draaiende delen van het voertuig wordt voorkomen.

Let op dat de startkabels alleen aan de batterijklemmen worden bevestigd. Let op dat er niets anders aangeraakt wordt bij het aanbrengen van de startkabels onder de motorkap.

OPMERKING - Batterijkabels

Verbindt de startkabels van de min aansluiting starthulp niet op de positieve aansluiting van de ontladen batterij. Dit kan leiden tot het oververhitten en scheuren van de ontladen batterij, waarbij batterijzuur vrij komt.

5. Start de motor van het voertuig met de starthulp (batterij) en laat deze draaien op 2,000 rpm, start dan de motor van het voertuig met de ontladen batterij.

Indien de oorzaak van de ontlading van uw batterij niet duidelijk is, raden we aan om het systeem te laten nakijken door een erkende HYUNDAI-verdeler.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Mobiele telefoon aanmelden
Algemene aanwijzingen Wanneer uw mobiele telefoon voor het eerst in combinatie met de module en het multimediasysteem wordt gebruikt, moet de telefoon worden gezocht en vervolgens worde ...

Hyundai i10. Starten van de motor
WAARSCHUWING Draag altijd passende schoenen als u een wagen bestuurt. Verkeerde schoenen (hoge hakken, skiboots enz.) kunnen uw bewegingvrijheid beperken bij het bedienen van de pedalen ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Banden
Waarschuwings- en controlelampje Signaalgedrag Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen ...

Modellen: