Hyundai i10: Starten van de motor - Start/stop-knop van de motor (indien van toepassing) - Het besturen van uw voertuig - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Starten van de motor

WAARSCHUWING Draag altijd passende schoenen als u een wagen bestuurt. Verkeerde schoenen (hoge hakken, skiboots enz.) kunnen uw bewegingvrijheid beperken bij het bedienen van de pedalen.

AANDACHT - Kick down mechanisme (indien van toepassing)

Voor een snelle acceleratie is uw auto voorzien van een kickdownmechanisme op het gaspedaal (alleen bij voertuigen met een automatische versnellingsbak).

Als het pedaal meer dan ongeveer 80% wordt ingetrapt, kan de auto terug schakelen naar een lagere versnelling waardoor snel kan worden ingehaald.

AANDACHT

1. Houd de intelligente sleutel bij u of laat hem in de wagen.

2. Controleer of de parkeerrem goed is geactiveerd.

3. Handmatig schakelen - Druk het koppelingspedaal volledig in en schakel handmatig. Houd het koppelingspedaal en het rempedaal ingedrukt als u de motor start.

Automatisch schakelen - Plaats de schakelpook in P (Parkeren). Druk het rempedaal volledig in.

U kunt de motor ook starten als de schakelpook in de stand N (Neutraal) staat.

4. Druk op de start-/stopknop van de motor.

Hij dient gestart te worden zonder het gaspedaal in te trappen.

5. Breng de motor niet op bedrijfstemperatuur door hem stationair te laten draaien. Ga rijden met gematigde motortoerentallen. (Vermijd krachtig accelereren en decelereren.)

AANDACHT

OPMERKING Als de motor stilvalt terwijl de wagen in beweging is, probeer dan niet om de versnellingspook in de positie P (Park) te schakelen. Als de verkeersomstandigheden en de toestand op de weg dat toelaten, kunt u de versnellingspook in de stand N (Neutrale stand) trekken terwijl de wagen nog beweegt en kunt u op de start-/stopknop drukken in een poging om de wagen terug te starten.

AANDACHT Voorkom schade aan het voertuig: Druk de start-/stopknop van de motor niet langer dan 10 seconden in, behalve wanneer de zekering van de stoplamp is afgekoppeld.

Als de zekering van de stoplamp is doorgebrand, kunt u de motor niet normaal starten. Vervang de zekering door een nieuwe. Als het niet mogelijk is, kunt u de motor starten door de start-/stopknop gedurende 10 seconden in te drukken als hij in de ACC-stand staat.

Voor uw eigen veiligheid altijd drukt u het rempedaal en/of koppelingspedaal in voordat u de motor start.

Starten van de motor

AANDACHT Als de batterij van de intelligente sleutel te zwak is, of als de intelligente sleutel niet correct werkt, kunt u de motor starten door de start-/stopknop in te drukken met de intelligente sleutel in de richting in bovenstaande afbeelding.

Zie ook:

KIA Picanto. Waarschuwingslampje airbag
Het doel van het waarschuwingslampje airbag in het dashboard is om u te waarschuwen voor een mogelijke storing in de airbag, het aanvullend veiligheidssysteem (SRS). Als het contact in stan ...

Hyundai i10. Rijden in de regen
Regen en natte wegen kunnen rijden gevaarlijk maken. Let op de volgende aandachtspunten als rijden in de regen of op nat wegdek pavement: Rij voorzichtig en laat neem voldoende afstand va ...

Hyundai i10. ON (AAN)
Met handmatig schakelen Druk op de start-/stopknop van de motor als de knop in de ACC-stand staat zonder het koppelingspedaal in te drukken. With automatic transaxle Druk op de start-/stopkno ...

Modellen: