Ford Ka+: Meer mobiele telefoons koppelen - SYNC gebruiken met telefoon - SYNC - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Meer mobiele telefoons koppelen

Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden.

N.B.: Schakel het contact en de radio in.

N.B.: Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scrollen.
  1. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon ingeschakeld is voordat het zoeken wordt gestart. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het apparaat.
  2. Druk op de toets PHONE.
  3. Selecteer de optie voor Bluetooth-apparatuur.
  4. Druk op de toets OK.
  5. Selecteer de optie Toevoegen. Het koppelingsproces wordt gestart.
  6. Wanneer een bericht voor het beginnen met koppelen in het display van de audio-unit wordt weergegeven, zoekt u naar SYNC op uw apparaat om de koppelingsprocedure te starten.
  7. Selecteer SYNC op uw mobiele telefoon.
  8. Wacht tot de pincode verschijnt op het telefoondisplay. Vergelijk de pincode op de telefoon met de pincode op het audiodisplay, en accepteer het verzoek op het display van de mobiele telefoon en het voertuig. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
N.B.: In sommige gevallen wordt u gevraagd om een pincode in te voeren op uw telefoon. Voer dan de pincode van zes tekens die verschijnt op het audiodisplay, in op uw telefoon. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.

Het systeem kan u vragen stellen, zoals of u de huidige gsm als de primaire gsm wilt instellen en of u uw telefoonboek wilt downloaden.

Spraakcommando's mobiele telefoon

Missing Image Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

Spraakcommando
(telefoon | Blackberry | iPhone | mobieltje | GSM)
Zeg daarna het volgende:
(___ (opbellen | bellen) | bel ___ [op])
(___ (thuis | privé) (opbellen | bellen) | bel ___ (thuis | privé) [op])
(___ [op] (kantoor | werk) (opbellen | bellen) | bel ___ [op] (kantoor | werk) [op])
(___ [op] (GSM | mobiel) (opbellen | bellen) | bel ___ [op] (GSM | mobiel) [op])
(___ andere [nummer] (opbellen | bellen) | bel ___ andere [nummer] [op])
([een] nummer (opbellen | bellen | kiezen) | (bel | kies) [een] nummer [op]) 1
handsfree [bellen] uit 2
([op] wachtstand | oproep pauzeren | Standby | in de (wachtstand | wacht) zetten) 2
([telefonische] (vergadering | conferentie) | conferentie gesprek | (gesprek | oproep) samenvoegen | voeg (gesprek | oproep) samen | conference call) 2
((oproep | gesprek) mute [aan] | luidspreker uit) 2
((oproep | gesprek) mute uit | luidspreker aan) 2
beltoon aan
beltoon uit
(SMS | tekstbericht | tekstberichten | bericht | berichten) 3
help

___ is een dynamische lijst, die de naam van een contactpersoon in het adresboek van uw telefoon zou moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld zeggen "Bel thuis".

1 Zie de onderstaande tabel Kiezen.

2 Deze commando's zijn alleen geldig tijdens een telefoongesprek.

3 Zie de onderstaande tabel met tekstberichten.

Commando's kiezen

Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd een van de volgende commando's:

 

Spraakcommando Actie en omschrijving
Pound Zo wordt het symbool # toegevoegd aan het nummer of de naam.
Aantal 0 (nul) tot 9 (negen)
Asterisk of sterretje Zo wordt het symbool * toegevoegd aan het nummer of de naam.
alles wissen Verwijdert alle ingevoerde tekens
(verbeteren | corrigeren | verbeter | corrigeer) Verwijdert de laatste set ingevoerde tekens.
Plus Zo wordt het symbool + toegevoegd aan het nummer of de naam.

N.B.: Om de kiesmodus te verlaten, houdt u de toets Phone ingedrukt en drukt u op een willekeurige toets op op de audio-unit.

Hints telefoonboek

Om te horen hoe het SYNC-systeem een naam uitspreekt, bladert u door het telefoonboek, kiest u een contactpersoon en drukt u op:

Menu-item
Horen

Van apparaat wisselen door spraakcommando's te gebruiken

Met SYNC kunt u eenvoudig toegang krijgen tot meerdere telefoons, mp3-spelers, iPods of USB-apparaten. Om van apparaat te wisselen, zegt u:

 

Spraakcommando
___ [apparaat] (verbinden | activeren | aanzetten) U kunt de naam van het gewenste apparaat zeggen, zoals "Mijn iPhone","Mijn Galaxy" of"Mijn iPod". SYNC kan u vragen om het type apparaat te bevestigen (telefoon, USB of Bluetooth-audio).

Bellen

Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

 

Spraakcommando Actie en omschrijving
([[een] naam] (opbellen | bellen) | bel [[een] naam] [op])
([een] nummer (opbellen | bellen | kiezen) | (bel | kies) [een] nummer [op]) SYNC vraagt u de cijfers te zeggen van het nummer dat u wilt kiezen. Wanneer u de cijfers hebt gezegd, bevestigt het systeem het nummer.

Wanneer het systeem het nummer heeft bevestigd, kunt u het volgende zeggen:

Spraakcommando Actie en omschrijving
([nummer] (opbellen | bellen | kiezen | verzenden) | (bel | kies | verzend) [nummer [op]]) Zo wordt de oproep gestart.
(verbeteren | corrigeren | verbeter | corrigeer) Om het laatste gesproken teken te wissen.
alles wissen Om alle gesproken tekens te wissen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de toets End call (Einde) op het stuurwiel of selecteert u de optie End call (Einde) in het display van de audio-unit en drukt u op OK.

Een telefoongesprek beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, kunt u:

Zie ook:

Hyundai i10. Kinderslot achterdeuren
Het kinderveiligheidsslot is toegepast om te helpen voorkomen dat kinderen per ongeluk de achterdeuren openen van binnen uit. Een achterdeur veiligheidssloten moeten gebruikt worden iedere ke ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Velg-bandcombinaties
Algemene aanwijzingen Informatie over de toegestane velg-bandcombinaties kunt u verkrijgen bij een Mercedes-Benz-servicewerkplaats. Regelmatig en voor aanvang van een langere rit o ...

Ford Ka+. Telefoonopties tijdens een actief gesprek
Tijdens een actieve oproep worden er extra menufuncties beschikbaar, bijvoorbeeld een oproep in de wacht zetten. Kies voor toegang tot dit menu één van de beschikbare opties on ...

Modellen: