Toyota Aygo: Ter informatie - Toyota Aygo - InstructieboekjeToyota Aygo: Ter informatie

Handleiding

Deze handleiding is bestemd voor alle uitvoeringen van dit type auto; alle mogelijke opties zijn in deze handleiding opgenomen. Er zullen dan ook ongetwijfeld onderwerpen worden beschreven die niet op uw auto van toepassing zijn.

Alle specificaties in deze handleiding waren actueel ten tijde van de druk.

Toyota streeft er doorlopend naar haar producten te perfectioneren en wij behouden ons dan ook het recht voor tussentijdse wijzigingen in specificatie en uitvoering door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Afhankelijk van de specificaties kan de in de afbeeldingen getoonde auto afwijken van uw auto voor wat betreft de uitrusting.

Accessoires, onderdelen en veranderingen aan uw Toyota

Er is een grote hoeveelheid originele en niet-originele onderdelen en accessoires voor uw Toyota te verkrijgen. Als een origineel onderdeel of accessoire van uw Toyota moet worden vervangen, raadt Toyota u aan om originele Toyota-onderdelen en -accessoires te gebruiken. U kunt ook andere onderdelen of accessoires van gelijkwaardige kwaliteit gebruiken. Toyota kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor of garantie verlenen op onderdelen en accessoires die geen origineel Toyota-product zijn, noch voor het vervangen door of monteren van dergelijke onderdelen. Bovendien is het mogelijk dat schade of slechte prestaties ten gevolge van de toepassing van niet-originele Toyota-onderdelen niet onder de garantie vallen.

Inbouw van een zend-/ontvanginstallatie

De inbouw van een zend-/ontvanginstallatie in uw auto kan elektronische systemen beïnvloeden, zoals:

Neem voor voorzorgsmaatregelen of speciale voorschriften met betrekking tot de inbouw van een zend-/ontvanginstallatie contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Nadere informatie met betrekking tot frequenties, vermogens, antenneposities en montagevoorwaarden voor zend-/ontvanginstallaties is op verzoek beschikbaar bij een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Vernietigen van uw Toyota

De airbags en de gordelspanners in uw Toyota bevatten explosieve chemicaliën.

Wanneer uw auto wordt vernietigd terwijl de airbags en/of de gordelspanners nog intact zijn, kan tijdens de vernietiging een ontploffing plaatsvinden en brand ontstaan. Laat daarom het airbagsysteem en de gordelspanners eerst verwijderen en afvoeren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige voordat u uw auto laat vernietigen.

Uw auto is uitgerust met batterijen en/of accu's. Zorg ervoor dat deze gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd (richtlijn 2006/66/EG).

WAARSCHUWING

■Algemene voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Rijden onder invloed: Ga niet rijden met uw auto als u alcohol of drugs gebruikt hebt, omdat deze middelen invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Alcohol en bepaalde drugs vergroten de reactietijd, beïnvloeden het beoordelingsvermogen en hebben een negatieve invloed op de coördinatie, waardoor aanrijdingen kunnen ontstaan met ernstig letsel als gevolg.

Defensief rijden: Rijd altijd defensief. Anticipeer op fouten die andere bestuurders of voetgangers zouden kunnen maken omdat u hierdoor wellicht een ongeluk kunt voorkomen.

Afleiding van de bestuurder: Houd altijd uw volledige aandacht bij het verkeer.

Alles wat de aandacht van de bestuurder kan afleiden, zoals het veranderen van instellingen, telefoneren of lezen, kan leiden tot een aanrijding waarbij u, de andere inzittenden van de auto of anderen ernstig letsel kunnen oplopen.

■Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot veiligheid van kinderen

Laat kinderen nooit alleen in de auto achter en laat ze nooit met de sleutel spelen.

Kinderen zullen wellicht proberen de auto te starten of de neutraalstand in te schakelen. Daarnaast kunnen kinderen zich bezeren als ze met de ruiten, de softtop of andere systemen in de auto spelen. Verder kan de temperatuur in de auto zo hoog oplopen of zo ver dalen dat dat kinderen fataal kan worden.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Banden
Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ►Oplossingen Bandenspanning Banden controleren Het bandenspanningswaarschuwingssystee ...

Hyundai i10. Voor de beste levensduur van de accu
Let op dat de de batterij degelijk is gemonteerd. Houdt de bovenzijde van de batterij schoon en droog. Houdt de aansluitklemmen en verbindingen schoon en ingevet met vaseline. Verwijd ...

Ford Ka+. Het voertuig starten met hulpstartkabels
WAARSCHUWINGBij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u ...

Modellen: