Peugeot 108: Starten - afzetten van de motor met het Keyless entry and start-systeem - Rijden - Peugeot 108 - InstructieboekjePeugeot 108: Starten - afzetten van de motor met het Keyless entry and start-systeem

Peugeot 108 / Peugeot 108 - Instructieboekje / Rijden / Starten - afzetten van de motor met het Keyless entry and start-systeem

Stand van het contact wijzigen

Stand van het contact wijzigen

Als de elektronische sleutel in de auto is, wordt elke keer dat u de " START/STOP "-knop indrukt zonder een pedaal ingetrapt te houden, de stand van het contact gewijzigd:

Als u langdurig accessoires gebruikt, wordt het contact na ongeveer 20 minuten automatisch afgezet (stand "OFF").

Dit is bedoeld om te voorkomen dat de accu ontladen raakt, houd hier rekening mee.

Starten met de elektronische sleutel

Starten met de elektronische sleutel

De eerste keer dat op de " START/ STOP "-knop wordt gedrukt, gaat dit verklikkerlampje op het instrumentenpaneel langzaam knipperen.

Auto's met een handgeschakelde versnellingsbak:

Op het instrumentenpaneel gaat dit verklikkerlampje branden.

Druk op de " START/STOP "-knop en laat de knop los.

Auto's met ETG-versnellingsbak:

Op het instrumentenpaneel gaat dit verklikkerlampje branden.

Druk op de " START/STOP "-knop en laat deze los.

Afhankelijk van de buitentemperatuur kan elke startpoging tot ongeveer 30 seconden duren. Druk gedurende deze tijd niet nogmaals op de " START/ STOP "-knop en laat het koppelings- of rempedaal (afhankelijk van het type versnellingsbak) niet los.

Druk als de motor niet binnen deze tijd is aangeslagen nogmaals op de " START/STOP "-knop voor een nieuwe startpoging.

 

Als aan een van de voorwaarden voor het starten niet wordt voldaan, knippert het verklikkerlampje van het Keyless entry and start-systeem snel op het instrumentenpaneel. In sommige gevallen moet het stuurwiel heen en weer worden bewogen terwijl de " START/STOP "-knop wordt ingedrukt om het stuurslot te ontgrendelen.

Het is noodzakelijk dat de elektronische sleutel zich bij het aanzetten van het contact en bij alleen het starten van de motor in de auto bevindt. Controleer, zodra de motor is gestart of de elektronische sleutel in de auto blijft tot het einde van de rit: anders kan de auto niet vergrendeld worden.

Afzetten met de elektronische sleutel

 Druk op de " START/STOP "-knop terwijl de elektronische sleutel zich in het interieur van de auto bevindt.

De motor wordt afgezet.

Het stuurslot wordt vergrendeld bij het openen van een portier of bij het vergrendelen van de auto.

Als de auto niet stilstaat, wordt de motor niet afgezet.

Er klinkt een geluidssignaal als het bestuurdersportier wordt geopend terwijl het contact in de stand "ACC" staat.

Druk nogmaals op de " START/ STOP "-knop om de stand "OFF" in te schakelen.

Noodprocedure voor het starten

Noodprocedure voor het starten

Als de elektronische sleutel zich in het detectiegebied bevindt en uw auto niet start als u op de knop " START/STOP " drukt, knippert dit verklikkerlampje op het instrumentenpaneel.

Neem als de motor niet wordt gestart contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Noodprocedure voor het afzetten van de motor

In noodgevallen kan de motor geforceerd worden afgezet door de knop " START/STOP " langer dan twee seconden ingedrukt te houden of door deze knop minimaal drie keer achter elkaar in te drukken.

In dat geval wordt het stuurslot ingeschakeld zodra de auto stilstaat.

Als de elektronische sleutel niet wordt herkend

Als de elektronische sleutel zich niet meer in het detectiegebied bevindt tijdens het rijden of wanneer u (op een later moment) de motor wilt afzetten, wordt u gewaarschuwd door een geluidssignaal.

Houd de knop " START/STOP " langer dan twee seconden ingedrukt of druk minimaal drie keer achter elkaar op deze knop als u de motor geforceerd wilt afzetten (let op: zonder de sleutel kan de motor niet meer gestart worden).

Elektronische startblokkering

Deze diefstalbeveiliging blokkeert het motormanagementsysteem zodra het contact wordt afgezet en voorkomt zo het starten van de motor nadat in de auto is ingebroken.

In de sleutel is een chip aangebracht die over een specifieke code beschikt. Bij het aanzetten van het contact moet de code van de sleutel worden herkend door de startblokkering, waarna de motor gestart kan worden.

Bij een storing in het systeem kan de auto niet worden gestart.

Raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Breng geen wijzigingen aan in de elektronische startblokkering.
Zie ook:

KIA Picanto. Achterstoelen opklappen (indien van toepassing)
De rugleuning achter kan worden opgeklapt om het vervoer van langere voorwerpen mogelijk te maken of de bagageruimte te vergroten. WAARSCHUWING Het doel van de opklapbare rugleuning is het ...

KIA Picanto. Stoppen van de motor
Handgeschakelde transmissie 1. Trap de koppeling en het rempedaal gelijktijdig in terwijl de auto stil staat. 2. Houd de koppeling en het rempedaal ingetrapt en zet de selectiehendel in stand ...

Fiat 500. Achteruitkijkspiegels
BINNENSPIEGEL Deze spiegel is voorzien van een beveiligingsmechanisme dat ervoor zorgt dat de spiegel losschiet bij een heftige botsing met de passagier. Met hendeltje A fig. 19 kan de spiegel in ...

Modellen: