Mercedes-Benz A-Klasse: Vloermatten - Nuttige informatie - Beladen en nuttige informatie - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Vloermatten

WAARSCHUWING Voorwerpen in de beenruimte van de bestuurder kunnen de slag van de pedalen beperken of ingedrukte pedalen blokkeren. Daardoor worden de bedrijfs- en verkeersveiligheid van de auto in gevaar gebracht. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Alle voorwerpen in de auto veilig opbergen, zodat deze niet in de beenruimte van de bestuurder kunnen belanden. Vloermatten altijd stevig en volgens de handleiding monteren om te allen tijde voldoende vrije ruimte voor de pedalen te waarborgen. Geen losse vloermatten gebruiken en niet meerdere vloermatten op elkaar leggen.

Vloermatten

De stoel naar achteren schuiven.

Inbouwen: De vloermat in de beenruimte leggen.

De borgknoppen op de houders drukken.

Verwijderen: De vloermat van de houders lostrekken.

De vloermat verwijderen.

Naderhand aangebrachte zonweringsfolie

Naderhand aangebrachte zonweringsfolie aan de binnenzijde van de zijruiten kan de ontvangst van de radio en de mobiele telefoon storen. Dit is met name het geval wanneer het een geleidende of met metaal bedekte folie betreft. Informatie over zonweringsfolie is verkrijgbaar bij een gekwalificeerde werkplaats.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Algemene aanwijzingen
De verkeerstekenassistent toont de bestuurder de toegestane maximumsnelheid en inhaalverboden in het combi-instrument. Bij het inrijden van een weggedeelte tegen de voorgeschreven ...

Hyundai i10. Toets audioafstandsbediening (indien van toepassing)
* Het aanwezige functie kan afwijken van de afbeelding. Het audio-schakelaarpaneel op het stuurwiel is aanwezig om een veilige manier van rijden mogelijk te maken. OPMERKING Bedien nooit ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Rijden in de winter
WAARSCHUWING Als op een glad wegdek wordt teruggeschakeld om de remwerking van de motor te vergroten, kunnen de aangedreven wielen hun grip verliezen. Er bestaat verhoogd slipg ...

Modellen: