Mercedes-Benz A-Klasse: Starthulp - Pechhulp - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Starthulp

Voor starthulp alleen het hulpstartpunt in de motorruimte gebruiken, dat bestaat uit een plusaansluiting en een massapunt.

WAARSCHUWING Accuzuur is een agressieve stof. Er bestaat gevaar voor letsel!

Het mag niet met de huid, ogen of kleding in aanraking komen. Geen accugassen inademen. Niet over de accu buigen. Kinderen uit de buurt van de accu houden. Accuvloeistof direct grondig met veel schoon water afspoelen en zo snel mogelijk contact opnemen met een arts.

WAARSCHUWING Bij het opladen en bij de starthulp kan een explosief gasmengsel van de accu ontsnappen. Explosiegevaar!

Beslist vuur, open licht, vonkvorming en roken vermijden. Bij het opladen en bij starthulp voor voldoende ventilatie zorgen. Buig u niet over een accu.

WAARSCHUWING Bij het opladen van een accu komt waterstofgas vrij. Als u een kortsluiting veroorzaakt of als er vonkvorming optreedt, kan het waterstofgas ontsteken. Explosiegevaar!

WAARSCHUWING Een ontladen accu kan reeds bij temperaturen rond het vriespunt bevriezen. Als starthulp wordt gegeven of als de accu wordt opgeladen, kan accugas ontsnappen. Er bestaat explosiegevaar!

Een bevroren accu altijd laten ontdooien, alvorens deze op te laden of starthulp te geven.

 Aanwijzing 

Auto's met benzinemotor: Veelvuldige en langdurige startpogingen voorkomen. Anders kan door onverbrande brandstof de motor of de katalysator worden beschadigd.

 

Als bij een lage temperatuur de controle- of waarschuwingslampjes in het combi-instrument niet gaan branden, is de ontladen accu met grote waarschijnlijkheid bevroren. In dit geval mag de auto niet met starthulp worden gestart en de accu evenmin worden opgeladen. De accu eerst laten ontdooien. De levensduur van een weer ontdooide accu korter zijn. Het startgedrag kan verslechteren, in het bijzonder bij lage temperatuur. De ontdooide accu bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.

De auto niet met behulp van een snellader starten. Als de accu ontladen is, kan een andere auto of een externe accu met startkabels starthulp geven. Daarbij op de volgende punten letten: Controleren of:

De auto met de elektrische parkeerrem beveiligen.

Handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal volledig indrukken en de neutraalstand inschakelen.

Automatische transmissie: De transmissie in de stand zetten.

De sleutel in het contactslot in de stand draaien en verwijderen.

Alle elektrische verbruikers, bijvoorbeeld achterruitverwarming, verlichting enzovoort, uitschakelen.

De motorkap openen.

Starthulp

Het nummer duidt de opgeladen accu van de andere auto of een vergelijkbaar starthulpsysteem aan.

Afdekking van de plusaansluiting samendrukken en naar achteren schuiven.

De plusaansluiting aan de eigen auto en de pluspool van de externe accu met de startkabel verbinden. Daarbij met de eigen accu beginnen.

De motor van de andere auto stationair laten draaien.

De minpool van de externe accu en het massapunt van de eigen auto met de startkabel verbinden. Daarbij met de externe accu beginnen.

Wanneer de accu volledig ontladen is, de starthulp-gevende accu enkele minuten aangesloten laten voordat een startpoging wordt ondernomen. Daardoor wordt de lege accu enigszins opgeladen.

De motor starten.

Alvorens de startkabels los te maken de motoren enkele minuten laten draaien.

De startkabel eerst van het massapunt en het minpool losmaken, vervolgens van de plusaansluiting en de pluspool . Hierbij telkens beginnen bij de contacten van de eigen auto.

Na het verwijderen van de startkabels de afdekking van de plusaansluiting sluiten.

De motorkap sluiten.

De accu bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.

Informatie 

De starthulp is geen normale bedrijfstoestand.

Startkabels en meer informatie over de starthulp is verkrijgbaar bij elke gekwalificeerde werkplaats.

Zie ook:

Hyundai i10. OFF (UIT)
Met handmatig schakelen Om de motor uit te schakelen (START/ RUN-positie) of de wagen (stand ON), moet u de wagen stoppen door op de start-/stopknop van de motor te drukken. Met automatische sc ...

Hyundai i10. Goede rijpraktijken
Haal nooit een auto uit versnelling en laat het nooit vrijlopen tijdens een afdaling. Dit kan extreem gevaarlijk situaties veroorzaken. Rijd niet met de voet constant op de rem. Anders ku ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Motorolie bijvullen
WAARSCHUWING Bepaalde onderdelen in de motorruimte kunnen zeer heet zijn, bijvoorbeeld de motor, radiateur en onderdelen van het uitlaatsysteem. Bij werkzaamheden in de motorruimte ...

Modellen: