Mercedes-Benz A-Klasse: Motorolie bijvullen - Motorolie - Motorruimte - Onderhoud en verzorging - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Motorolie bijvullen

WAARSCHUWING Bepaalde onderdelen in de motorruimte kunnen zeer heet zijn, bijvoorbeeld de motor, radiateur en onderdelen van het uitlaatsysteem. Bij werkzaamheden in de motorruimte is het gevaar voor letsel aanwezig!

Indien mogelijk de motor laten afkoelen en alleen de hierna beschreven onderdelen aanraken.

WAARSCHUWING Als motorolie op hete onderdelen in de motorruimte komt, kan deze ontbranden. Er bestaat gevaar voor brand en letsel!

Erop letten dat geen motorolie naast de vulopening terechtkomt. De motor laten afkoelen en met motorolie vervuilde onderdelen grondig reinigen voordat de motor wordt gestart.

 

Milieu-aanwijzing

Bij het bijvullen erop letten dat geen olie wordt gemorst. Als olie in de grond of in het water terechtkomt, beschadigt u het milieu.  Aanwijzing 

Alleen motoroliën en oliefilters gebruiken, die zijn goedgekeurd voor auto's met onderhoudssysteem. Een lijst met de volgens de Mercedes-Benz-bedrijfsstoffenvoorschriften gecontroleerde en goedgekeurde motoroliën en oliefilters is verkrijgbaar bij elke Mercedes-Benz-servicewerkplaats.

Het volgende veroorzaakt motorschade of schade aan het uitlaatsysteem:

Erop letten dat niet te veel motorolie wordt bijgevuld. De motor of de katalysator kan worden beschadigd als teveel motorolie wordt bijgevuld. Te veel bijgevulde motorolie moet worden afgezogen.

Motorolie bijvullen

Afsluitdop motorolie (voorbeeld)

De dop linksom draaien en verwijderen.

Motorolie bijvullen.
 • Bij een oliepeil op of onder de MIN-markering op de oliepeilstaaf, 1,0 liter motorolie bijvullen.

  De dop op de vulopening aanbrengen en rechtsom draaien.

 • Daarbij op de correcte vergrendeling van de afsluitdop letten.

  Het oliepeil nog een keer met de oliepeilstaaf controleren .

  Meer informatie over motorolie .
   Zie ook:

   Toyota Aygo. Inschakelen van het grootlicht
   Druk bij ingeschakelde koplampen de hendel van u af om het grootlicht in te schakelen. Door de hendel weer in de middenstand te zetten, wordt het grootlicht weer uitgeschakeld. Trek d ...

   Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
   WAARSCHUWING Als de auto met aanhangwagen gaat slingeren, kunt u de controle over de auto met aanhangwagen verliezen. De auto met de aanhangwagen kan zelfs kantelen. Er bestaat ...

   KIA Picanto. Bediening voertuigstabiliteitsregeling (ESC)
   ESC ON-conditie Als het contact in de stand ON wordt gezet, gaan de controlelampjes ESC en ESC OFF gedurende ongeveer 3 seconden branden, waarna de ESC wordt ingeschakeld. Druk op de ...

  • Modellen: