Mercedes-Benz A-Klasse: Motorolie bijvullen - Motorolie - Motorruimte - Onderhoud en verzorging - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Motorolie bijvullen

WAARSCHUWING Bepaalde onderdelen in de motorruimte kunnen zeer heet zijn, bijvoorbeeld de motor, radiateur en onderdelen van het uitlaatsysteem. Bij werkzaamheden in de motorruimte is het gevaar voor letsel aanwezig!

Indien mogelijk de motor laten afkoelen en alleen de hierna beschreven onderdelen aanraken.

WAARSCHUWING Als motorolie op hete onderdelen in de motorruimte komt, kan deze ontbranden. Er bestaat gevaar voor brand en letsel!

Erop letten dat geen motorolie naast de vulopening terechtkomt. De motor laten afkoelen en met motorolie vervuilde onderdelen grondig reinigen voordat de motor wordt gestart.

 

Milieu-aanwijzing

Bij het bijvullen erop letten dat geen olie wordt gemorst. Als olie in de grond of in het water terechtkomt, beschadigt u het milieu.  Aanwijzing 

Alleen motoroliën en oliefilters gebruiken, die zijn goedgekeurd voor auto's met onderhoudssysteem. Een lijst met de volgens de Mercedes-Benz-bedrijfsstoffenvoorschriften gecontroleerde en goedgekeurde motoroliën en oliefilters is verkrijgbaar bij elke Mercedes-Benz-servicewerkplaats.

Het volgende veroorzaakt motorschade of schade aan het uitlaatsysteem:

Erop letten dat niet te veel motorolie wordt bijgevuld. De motor of de katalysator kan worden beschadigd als teveel motorolie wordt bijgevuld. Te veel bijgevulde motorolie moet worden afgezogen.

Motorolie bijvullen

Afsluitdop motorolie (voorbeeld)

De dop linksom draaien en verwijderen.

Motorolie bijvullen.
 • Bij een oliepeil op of onder de MIN-markering op de oliepeilstaaf, 1,0 liter motorolie bijvullen.

  De dop op de vulopening aanbrengen en rechtsom draaien.

 • Daarbij op de correcte vergrendeling van de afsluitdop letten.

  Het oliepeil nog een keer met de oliepeilstaaf controleren .

  Meer informatie over motorolie .
   Zie ook:

   Citroen C1. Eco-rijden
   Door in de dagelijkse praktijk een aantal aanwijzingen op te volgen kunt u het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van uw auto verminderen. Maak optimaal gebruik van de versnellingsbak Als uw a ...

   Mercedes-Benz A-Klasse. Actieve motorkap (voetgangersbescherming)
   Werkingsprincipe Aanwijzing  Een geactiveerde actieve motorkap moet bij een gekwalificeerde werkplaats worden gerepareerd. Vervolgens is de functie van de actieve motork ...

   Toyota Aygo. Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht
   Breng de auto alleen in noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer de auto niet op de normale manier stilgezet kan worden, als volgt tot stilstand: 1. Trap het rempedaal met beide voeten stevig en die ...

  • Modellen: