Mercedes-Benz A-Klasse: Koelvloeistofniveau controleren - Verdere bedrijfsstoffen controleren en bijvullen - Motorruimte - Onderhoud en verzorging - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Koelvloeistofniveau controleren

WAARSCHUWING Het motorkoelsysteem staat onder druk, met name bij een warme motor. Als de dop wordt geopend is er gevaar voor verbranding door de eruit spuitende hete koelvloeistof. Er bestaat gevaar voor letsel!

De motor laten afkoelen alvorens de dop te verwijderen. Bij het verwijderen een veiligheidsbril en handschoenen dragen. De dop langzaam openen, zodat de druk kan ontsnappen.

Aanwijzing 

Het koelvloeistofpeil mag alleen bij een afgekoelde motor (koelvloeistoftemperatuur onder 40 ) worden gecontroleerd en gecorrigeerd. Als het koelvloeistofpeil bij een koelvloeistoftemperatuur onder 40 wordt gecontroleerd, kan dit tot schade aan de motor of het motorkoelsysteem leiden.

Koelvloeistofniveau controleren

De auto horizontaal parkeren.

Het koelvloeistofniveau alleen controleren als de auto op een horizontale ondergrond staat en de motor afgekoeld is.

De sleutel in het contactslot in de stand  draaien .

De koelvloeistoftemperatuurmeter in het combi-instrument controleren.

 • De koelvloeistoftemperatuur moet lager dan 40 zijn.

  De sleutel in het contactslot in de stand   draaien.

  De dop langzaam linksom draaien en de overdruk laten ontsnappen.

  De dop verder linksom draaien en verwijderen.

 • Als de koelvloeistof in koude toestand tot aan de markeringsrand in de vulopening staat, is er voldoende koelvloeistof in het koelvloeistofexpansiereservoir aanwezig.

  Eventueel door Mercedes-Benz gecontroleerde en goedgekeurde koelvloeistof bijvullen.

  De dop aanbrengen en rechtsom draaien tot de aanslag.

  Meer informatie over koelvloeistof, zie .  
   Zie ook:

   Hyundai i10. Elektronische Stabiliteitscontrole (ESC)
   Het Elektronische Stabiliteit Controle (ESC) systeem wordt toegepast om het voertuig te stabiliseren tijdens ongewenste manoeuvres bij het nemen van bochten. ESC controleert hoe wordt gestuur ...

   Mercedes-Benz A-Klasse. Koelvloeistoftemperatuurmeter
   WAARSCHUWING Als bij een oververhit geraakte motor of een brand in de motorruimte de motorkap wordt geopend, kunt u met hete gassen of andere weglekkende bedrijfsstoffen in conta ...

   Toyota Aygo. Overzicht weergeven van de geregistreerde draagbare spelers
   Selecteer "List audio" (audiolijst) met de knop MENU. De lijst met geregistreerde draagbare spelers wordt weergegeven. Aansluiten van de geregistreerde draagbare speler op het audiosysteem. ...

  • Modellen: