Mercedes-Benz A-Klasse: Elektrische installatie van de auto - Technische gegevens - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Elektrische installatie van de auto

Ingrepen in de motorelektronica

Aanwijzing 

De motorelektronica en de bijbehorende onderdelen, zoals regeleenheden, sensoren, actuatoren of verbindingsbedrading, alleen laten onderhouden bij een gekwalificeerde werkplaats. Anders bestaat er een verhoogde kans op slijtage en kan de typegoedkeuring van de auto komen te vervallen.

Inbouwen van mobilofoons en mobiele telefoons (RF-zenders)

WAARSCHUWING Wanneer de radiografische apparatuur wordt gemanipuleerd of niet vakkundig wordt ingebouwd, kan de elektromagnetische straling ervan de boordelektronica storen. Daardoor kan de bedrijfsveiligheid van de auto in gevaar komen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Werkzaamheden aan elektrische en elektronische apparaten altijd laten uitvoeren bij een gekwalificeerde werkplaats.

WAARSCHUWING Als in de auto op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van radiografische apparatuur, kan de elektromagnetische straling daarvan de boordelektronica storen, bijvoorbeeld wanneer: Daardoor kan de bedrijfsveiligheid van de auto in gevaar komen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

De reflectiearme buitenantenne laten inbouwen bij een gekwalificeerde werkplaats. De radiografische apparatuur bij gebruik in de auto altijd aansluiten op de reflectiearme buitenantenne.

 Aanwijzing 

Als de installatie- en gebruiksvoorwaarden voor zendapparatuur niet in acht worden genomen, kan de typegoedkeuring komen te vervallen.

Aan de volgende voorwaarden moet beslist worden voldaan:  

De verhoogde elektromagnetische straling kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van anderen. Door het gebruik van een buitenantenne wordt rekening gehouden met de in de wetenschap bediscussieerde mogelijke gezondheidsrisico's door elektromagnetische velden.

De aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons in acht nemen .

Bij het correct inbouwen van RF-zenders zijn de volgende antenneposities mogelijk:

 Aanwijzing

Goedgekeurde antenneposities

Voorste dakgedeelte
Achterzijde van het dak
Spatscherm achter

Informatie 

Bij auto's met panoramaschuifdak is inbouwen van een antenne in het voorste en achterste dakgedeelte niet toegestaan.

Bij de achterspatschermen wordt geadviseerd de antenne te monteren aan de zijde van de auto die naar het midden van de straat wijst.  

Voor het naderhand inbouwen van RF-zenders moet de technische richtlijn ISO/TS 21609 (Road Vehicles - EMC guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment) worden aangehouden. De wettelijke bepalingen voor aanbouwdelen moeten worden aangehouden.

Als de auto met een mobilofoonvoorbereiding is uitgevoerd, moeten de in de voorbereiding aanwezige stroomvoorziening- en antenne-aansluiting worden gebruikt. Bij het monteren beslist de aanvullende handleiding van de fabrikant in acht nemen.

Afwijkingen van frequentiebanden, maximaal zendvermogen of antenneposities moeten door Mercedes-Benz zijn goedgekeurd.

Het maximale zendvermogen (PEAK) bij de voetpunt van de antenne mag de volgende waarden niet overschrijden:

 

Frequentieband Maximaal zendvermogen
Korte golf

3 - 54 MHz

100W
4-m-band

74 - 88 MHz

30W
2-m-band

144 - 174 MHz

50W
Bundelnet/Tetra

380 - 460 MHz

10W
70-cm-band

400 - 460 MHz

35W
Mobiele telefoon (2G/3G/4G) 10W

Zonder beperkingen kunnen in de auto worden gebruikt:

Voor de volgende frequentiebanden is er geen beperking voor de antennepositie aan de buitenzijde van de auto:
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. DYNAMIC BODY CONTROL
Algemene aanwijzingen DYNAMIC BODY CONTROL zorgt voor een verbeterd rijcomfort en regel continu de afstemming van de dempers. De dempingskarakteristiek wordt aan de actuele be ...

KIA Picanto. Stoppen van de motor
Handgeschakelde transmissie 1. Trap de koppeling en het rempedaal gelijktijdig in terwijl de auto stil staat. 2. Houd de koppeling en het rempedaal ingetrapt en zet de selectiehendel in stand ...

Citroen C1. Technische gegevens
Motoren ...B1: 3-deurs. ...H1: 5-deurs. ...P1: 3-deurs met vouwdak. ...W1: 5-deurs met vouwdak * Het maximumvermogen komt overeen met de op de testbank gehomologeerde waarde, onder de omst ...

Modellen: