KIA Picanto: Starten met een hulpaccu - Starten in noodgevallen - Wat te doen in een noodgeval - KIA Picanto - InstructieboekjeKIA Picanto: Starten met een hulpaccu

Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn als dit niet op de juiste manier gebeurt. Volg daarom de procedures voor het starten met een hulpaccu om te voorkomen dat u letsel oploopt of de auto en de accu beschadigd raken. Wij adviseren u met klem om bij twijfel hulp in te roepen van een expert.

LET OP Maak alleen gebruik van een 12V-hulpaccu.

Door het gebruik van een 24 V-spanningsbron (twee seriegeschakelde 12V-accu's of een 24V-snelstartapparaat) kunt u de startmotor, het ontstekingssysteem en andere onderdelen van het elektrisch systeem onherstelbaar beschadigen.

 

WAARSCHUWING Accu

Probeer nooit het elektrolytniveau in de accu te controleren. Hierdoor kan de accu scheuren of ontploffen, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

WAARSCHUWING Accu

  • Houd vonken en open vuur uit de buurt van de accu. In de accu komt waterstof vrij dat kan exploderen wanneer het wordt blootgesteld aan vlammen of vonken.

    Als u deze instructies niet nauwgezet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig letsel en schade aan uw auto. Neem contact op met een hulpdienst als u niet zeker weet hoe u deze procedure moet volgen.

    Accu's bevatten zwavelzuur. Dit is giftig en zeer agressief. Draag altijd een beschermende bril wanneer u de auto met een hulpaccu probeert te starten en zorg ervoor dat er geen zuur op uw lichaam, op uw kleding of op uw voertuig terechtkomt.

  • Probeer uw voertuig niet met een hulpaccu te starten als de lege accu bevroren is of het elektrolytpeil laag is: de accu kan scheuren of exploderen.
  • Zorg dat de (+) en (-) startkabels elkaar niet raken. Dat kan vonken produceren.
  • De accu kan scheuren of exploderen als u een bevroren accu of een accu met een laag elektrolytpeil met een hulpaccu start.

Startprocedure met behulp van een hulpaccu

1. Controleer of de hulpaccu die u wilt gebruiken een 12 V accu is en controleer als deze zich in een andere auto bevindt of hij met de minpool aan massa is aangesloten.

2. Als de hulpaccu zich in een andere auto bevindt, mogen beide auto's elkaar niet raken.

3. Schakel alle elektrische verbruikers uit.

4. Sluit de startkabels aan in de volgorde die in de afbeelding is aangegeven.

Sluit eerst één klem van de startkabel aan op de pluspool van de lege accu (1) en de andere klem van dezelfde kabel op de pluspool van de hulpaccu (2).

Sluit vervolgens één klem van de andere kabel aan op de minpool van de hulpaccu (3) en de andere klem op een metalen onderdeel (bijvoorbeeld het motorhijsoog) niet te dicht bij de accu (4). Sluit de startkabel niet aan op of in de buurt van draaiende onderdelen.

Zorg ervoor dat de startkabels uitsluitend contact maken met de juiste accupolen of de juiste massaverbinding.

Leun bij het aansluiten niet over de accu.

LET OP Accukabels

Sluit de startkabel verbonden met de minpool (-) van de hulpaccu niet aan op de minpool (-) van de lege accu.

Hierdoor kan de ontladen accu oververhit raken en scheuren, waardoor er accuzuur lekt.

Zorg ervoor dat één klem van de kabel aangesloten is op de minpool van de hulpaccu en de andere klem op een metalen onderdeel uit de buurt van de accu.

5. Start de motor van de auto met de hulpaccu en laat deze met 2.000 omw/min draaien. Start vervolgens de motor van de auto met de lege accu.

Als de oorzaak van het ontladen van uw accu niet duidelijk is, moet u het systeem laten nakijken door een professionele werkplaats. Kia raadt aan om een officiële Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

Zie ook:

Peugeot 108. Lichtschakelaar
Hoofdverlichting De lichtschakelaar heeft verschillende standen om de zichtbaarheid van de auto en het zicht van de bestuurder aan te passen aan de omgeving: parkeerlicht: om gezien te worden, ...

Hyundai i10. Poetsen
Zorg voor het in de was zetten van de carosserie dat deze schoon en droog is. Gebruik een goede kwaliteit vloeibare of vaste autowas en volg de gebruiksinstructies van de fabrikant. Het verwi ...

KIA Picanto. Voorwaarde voor activering
De AEB wordt voor activering in gereedheid gebracht wanneer de AEB op het LCD-display wordt geselecteerd, en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan. De ESC is geactiveerd. De rijsnel ...

Modellen: