Hyundai i10: Voor de beste levensduur van de accu - Batterij - Onderhoud - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Voor de beste levensduur van de accu

Hyundai i10 / Hyundai i10 - Instructieboekje / Onderhoud / Batterij / Voor de beste levensduur van de accu

Voor de beste levensduur van de accu

AANDACHT De accu die normaliter geplaatst wordt, is onderhoudsvrij. Als uw voertuig uitgerust is met een accu die gemarkeerd is met ONDER en BOVEN aan de zijkant, dan kunt u het peil van de elektrolyten controleren. Het elektrolyt niveau moet tussen ONDER en BOVEN. Als dit elektrolytenpeil laag is, dan moet er gedestilleerd (gedeminiraliseerd) water worden toegevoegd (voeg nooit zwavelzuur of andere elektrolyten toe). Let er bij het bijvullen op dat u niet spetters op de accu en aangrenzende onderdelen. En let tevens op dat u de accucellen niet overvult. Dit kan roestvorming op andere onderdelen veroorzaken. Zorg vervolgens dat u de celdoppen vast zet. Wij raden aan om contact op te nemen met een erkende HYUNDAI-verdeler.

WAARSCHUWING - Batterij gevaren

Lees de volgende instructies zorgvuldig wanneer met een batterij gewerkt moet worden.

Houdt aangestoken sigaretten en alle andere vlammen of vonken weg van de batterij.

Hydrogen, een hogelijk ontvlambaar gas, is altijd aanwezig in de batterijcellen en kan ontploffen bij contact met vuur.

Houdt batterijen buiten het bereik van kinderen omdat batterijen een hoge concentratie ZWAVELZUUR bevatten. Voorkom dat batterijzuur in contact komt met huid, ogen, kleding of lak.

Mocht enige elektroliet in uw ogen komen, was uw ogen met schoon water gedurende tenminste 15 minuten en zoek zonodig medische hulp.

Indien elektroliet op uw huid komt, moet dit zorg-vuldig worden weggewassen.

Raadpleeg zonodig medische hulp.

Draag oogbescherming waneer wordt gewerkt aan of dicht bij een batterij. Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het werken in een afgesloten ruimte.

Een onjuiste geplaatste batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de menselijke gezondheid.

Verwijder de batterij volgens de plaatselijke wet- (ten) or reglementeringen.

  • Het ontstekingssysteem werkt met hoge spanning. Raak deze componenten nooit aan met draaiende motor of met de ontsteking aan.
  • Het ontstekingssysteem werkt met hoge spanning.
  • Raak deze componenten nooit aan met draaiende motor of met de ontsteking aan.

Het niet opvolgen van de bovenstaande waarschuwingen kan leiden tot (ernstig) lichamelijk letsel.

Voor de beste levensduur van de accu

* Het werkelijke batterijlabel in de wagen kan afwijken van de illustratie.

Zie ook:

Hyundai i10. Sportstand
U kunt, of het voertuig nu in stationaire stand staat of in beweging is, de sportstand selecteren door te drukken op de versnellingspook van de D (Rijden) stand naar manueel. Om terug te keren naa ...

KIA Picanto. Aanduwen of aanslepen
Een auto uitgerust met een handgeschakelde transmissie mag niet worden aangeduwd of aangesleept omdat hierdoor het emissieregelsysteem beschadigd kan raken. Auto's die uitgerust zijn met een au ...

Citroen C1. Indeling bagageruimte
Haken Noodreservewiel en gereedschap of Opbergbak Plaats het wiel of de opbergbak terug onder de vloerbekleding voordat u de bagageruimte gaat beladen. Haken ...

Modellen: