Hyundai i10: Telefoonmenu
(indien van toepassing) - Setup Modus - Audiosysteem - Kenmerken van uw voertuig - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Telefoonmenu (indien van toepassing)

■ Type A-1

Telefoonmenu (indien van toepassing)

■ Type A-4

Telefoonmenu (indien van toepassing)

Druk toets [SETUP/CLOCK] Selecteer [Phone].

OPMERKING Om de auto te koppelen aan een telefoon met Bluetoot Wireless Technology, moeten eerst de authenticatie- en verbindingsprocessen worden uitgevoerd. U kunt daarom geen mobiele telefoon koppelen tijdens het rijden. Parkeer eerst uw auto.

Telefoon koppelen

Selecteer [Pair Phone].

 1. Zoek naar apparaatnamen zoals deze op uw mobiele telefoon verschijnen en maak verbinding.

* SSP: Secure Simple Pairing

Telefoonmenu (indien van toepassing)

Niet SSP ondersteunt apparaat:

 1.  Na een paar seconden wordt er een scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord kunt invoeren.

Voer in dit scherm het wachtwoord "0000" in om uw Bluetooth Wireless Technology-apparaat te koppelen aan het audiosysteem van de auto.

Telefoonmenu (indien van toepassing)

SSP ondersteunt apparaat:

 1. Na enkele ogenblikken, wordt er een scherm weergegeven dat de 6-cijferige passkey heeft van elk nabijgelegen SSP-apparaat dat er is gevonden.

  Controleer de passkey op uw Bleutooth Wireless Technology.

De apparaatnaam en het wachtwoord worden maximaal 3 minuten weergegeven.

Wanneer het koppelen niet binnen 3 minuten wordt voltooid, wordt het koppelprecies automatisch afgebroken.

 1. Er wordt weergegeven dat het koppelen is voltooid.

Bij sommige mobiele telefoons wordt er na het koppelen automatisch verbinding gemaakt.

Er kunnen maximaal vijf mobiele telefoons met Bluetooth Wireless Technology aan de auto worden gekoppeld.

Telefoonmenu (indien van toepassing)

Telefoonlijst

De namen van de maximaal 5 gekoppelde telefoons worden weergegeven.

Voor de actueel verbonden telefoon wordt [] weergegeven.

Selecteer de gewenste naam om de geselecteerde telefoon in te stellen.

Telefoonmenu (indien van toepassing)

Selecteer [Phone List] Selecteer de mobiele telefoon Selecteer [Connect Phone].

 1. Selecteer een mobiele telefoon waarmee geen verbinding is gemaakt.
 2. Maak verbinding met de geselecteerde mobiele telefoon.
 3. Er wordt weergegeven dat het verbinden is voltooid.

Wanneer er reeds een telefoon is verbonden, koppel deze dan los en selecteer de telefoon die u wilt verbinden.

Telefoonmenu (indien van toepassing)

Selecteer [Phone List] Selecteer de mobiele telefoon Selecteer [Disconnect Phone].

 1. Selecteer de verbonden mobiele telefoon.
 2. Koppel de geselecteerde mobiele telefoon los.
 3. Er wordt weergegeven dat het loskoppelen is voltooid.

Deze functie wordt gebruikt om de volgorde (prioriteit) vast te leggen voor het automatisch verbinden van gekoppelde mobiele telefoons.

Selecteer [Phone List] Selecteer [Priority] Selecteer de mobiele telefoon met prioriteit nr.1.

 1. Selecteer [Priority].
 2. Selecteer uit de gekoppelde telefoons de mobiele telefoon waarbij prioriteit nr. 1 is gewenst.
 3. De gewijzigde prioriteitsvolgorde wordt weergegeven.

Wanneer de volgorde van verbinden (prioriteit) is gewijzigd, wordt er verbinding gemaakt met de mobiele telefoon met prioriteit nr.

Wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt met de telefoon met prioriteit nr.1: Er wordt automatisch geprobeerd verbinding te maken met de als laatste aangesloten telefoon.

In gevallen waarbij geen verbinding kan worden gemaakt met de als laatste aangesloten telefoon: Er wordt geprobeerd verbinding te maken met de telefoons in de volgorde van de opgesomde gekoppelde telefoons.

De verbonden telefoon krijgt automatisch prioriteit nr.

Selecteer [Phone List] Selecteer een mobiele telefoon Selecteer [Delete].

 1. Selecteer de gewenste mobiele telefoon.
 2. Verwijder de gewenste mobiele telefoon.
 3. Er wordt weergegeven dat het verwijderen s voltooid.

Wanneer wordt geprobeerd een verbonden telefoon te verwijderen, dan wordt deze telefoon eerst losgekoppeld.

OPMERKING
 • Wanneer u een mobiele telefoon verwijderd, worden ook de contactpersonen van deze mobiele telefoon gewist.
 • Voor een stabiele communicatie via Bluetooth Wireless Technology, moet de mobiele telefoon worden verwijderd uit het audiosysteem en moet de audio van uw mobiele telefoon worden verwijderd.

Downloaden van het Telefoonboek

Deze functie wordt gebruikt om contactpersonen en gespreksgeschiede-nis te downloaden naar het audiosysteem.

Selecteer [Phone book Download] (telefoonboek downloaden).

OPMERKING
 • De downloadfunctie wordt door sommige mobiele telefoons mogelijk niet ondersteund.
 • Verwijder alle eerder opgeslagen contactpersonen voordat u nieuwe contactpersonen gaat downloaden.
 • Wanneer tijdens het downloaden van contactpersonen een andere functie wordt gebruikt, wordt het downloaden gestopt. De contactpersonen die dan reeds gedownload zijn, wordt opgeslagen.

Automatisch downloaden

Bij het verbinden met een mobiele telefoon kunnen automatisch nieuwe contactpersonen en gespreksgeschiede-nisgegevens worden gedownload.

Selecteer [Auto Download] (Automatisch downloaden) Zet [uit/aan].

Audio streamen (Type A-4)

De muziekstukken (bestanden) op uw mobiele telefoon met Bluetooth Wireless Technology kunnen via het audiosysteem worden afgespeeld.

OPMERKING De audiostreamfunctie via Bluetooth Wireless Technology wordt bij sommige mobiele telefoons mogelijk niet ondersteund.

Selecteer [Audio Streaming] Selecteer [On/Off] met knop TUNE.

Uitgangsvolume

Wordt gebruikt om het volume van uw stem in te stellen, zoals deze wordt ontvangen door uw gesprekspartner wanneer u handsfree belt met een telefoon met Bluetooth Wireless Technology.

Selecteer [Outgoing Volume]Stel het volume.

Tijdens het voeren van een gesprek kan het volume worden gewijzigd met de toets [SEEK/TRACK].

Het Bluetooth-systeem uitschakelen

Deze functie wordt gebruikt wanneer u geen gebruik wilt maken van het Bluetooth Wireless Technology-systeem.

Selecteer [Bluetooth System Off].

Wanneer er reeds verbinding is met een telefoon, koppel deze telefoon dan los en schakel het Bluetooth Wireless Technology- systeem uit.

Het gebruik van de Bluetooth Wireless Technology Systeem

Voer de volgende stappen uit om het Bluetooth Wireless Technology-systeem in te schakelen wanneer het systeem uitgeschakeld is.

Druk toets [PHONE] Instructies op het scherm.

De functies van de Bluetooth Wireless Technology kunnen worden gebruikt en er worden instructies weergegeven.

Druk toets [SETUP/CLOCK] Selecteer [Phone].

 1. Er wordt een scherm weergegeven waarop wordt gevraagd of de Bluetooth Wireless Technology moet worden ingeschakeld.
 2. Selecteer (YES) op het scherm om de Bluetooth Wireless Technology in te schakelen en instructies weer te geven.

Als het Bluetooth Wireless Technologysysteem is ingeschakeld, probeert het systeem automatisch verbinding te maken met de als laatste via Bluetooth Wireless Technology aangesloten mobiele telefoon.

Zie ook:

Peugeot 108. Lichtschakelaar
Hoofdverlichting De lichtschakelaar heeft verschillende standen om de zichtbaarheid van de auto en het zicht van de bestuurder aan te passen aan de omgeving: parkeerlicht: om gezien te worden, ...

Hyundai i10. Het besturen van uw voertuig
WAARSCHUWINGKoolmonoxide (CO) gas is giftig. Het inademen van CO kan bewusteloosheid en overlijden veroorzaken. De uitlaatgassen van de motor bevatte koolmonixide die u niet kunt zien of ...

Hyundai i10. Afstandbediening
Type A Om de sleutel te ontvouwen, drukt u op de vrijgeven knop en daarna ontvouwd de sleutel automatisch. Om de sleutel op te vouwen, vouwt u de sleutel handmatig terwijl u de vrijgev ...

Modellen: