Hyundai i10: Kenmerken van uw autoradio (3) - AUDIO (Zonder Touchscreen) - Audiosysteem - Kenmerken van uw voertuig - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Kenmerken van uw autoradio (3)

Kenmerken van uw autoradio (3)

Kenmerken van uw autoradio (3)

Kenmerken van uw autoradio (3)

* De aanwezigl functies kan afwijken van de afbeelding.

(1) EJECT

(2) FM/AM (Type A-4)

(3) MEDIA

* indien van toepassing

(4) PHONE (Type A-4)

(5) FM (Type A-5)

(6) AM (Type A-5)

(7) SEEK/TRACK

 • Druk de toets kort in: Ga naar het volgende of vorige muziekstuk (bestand)
 • Houd de toets ingedrukt: Spoelt het actuele muziekstuk terug of vooruit.

* indien van toepassing

(8) MAP

(9) Knop POWER/VOL

Kenmerken van uw autoradio (3)

(10) DISP

(11) SCAN

 • Houd de toets ingedrukt: Elke zender wordt gedurende 5 seconden weergegeven.
 • Houd de toets ingedrukt: Elk muziekstuk (bestand) wordt gedurende 10 seconden weergegeven.
 • Houd de toets ingedrukt: Spoelt het actuele muziekstuk terug of vooruit.

* indien van toepassing

(12) SETUP/CLOCK

 • Houd de toets ingedrukt: Schakelt over naar het scherm Tijdsinstellingen.

* indien van toepassing

(13) MENU

(14) Knop TUNE

* indien van toepassing

Kenmerken van uw autoradio (3)

(15) [1] ~ [6] (Preset)

 • button [RPT]: Herhalen
 • button [RDM]: Willekeurig

In het pop-upscherm Radio, Media, Instellingen en Menu wordt het nummermenu geselecteerd.

* indien van toepassing

WAARSCHUWING - Audiosysteem Veiligheidswaarschuwingen
 • Staar tijdens het rijden niet naar het scherm. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken.
 • Demonteer of monteer het audiosysteem niet en breng geen wijzigingen aan. Als u dit doet, kan dat resulteren in ongelukken, brand of een elektrische schok.
 • Als u de telefoon gebruikt tijdens het rijden, kunt u minder goed op het verkeer letten en kunnen zich ongelukken voordoen. Parkeer de auto voordat u de telefoonfunctie gebruikt.
 • Wees ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen op het apparaat terechtkomen. Dit kan leiden tot rook, brand of storingen in het product.
 • Gebruik het product niet als het scherm leeg is of als er geen geluid hoorbaar is. Dit kan duiden op een storing in het product.

  Als u het product in dergelijke situaties blijft gebruiken, kan dat leiden tot ongelukken (brand, elektrische schok) of storingen in het product.

 • Raak tijdens onweer de antenne niet aan omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
 • Stop of parkeer de auto niet in gebieden met een stop- of parkeerverbod om het product te gebruiken. Dit kan leiden tot verkeersongelukken.
 • Gebruik het systeem met het contact AAN. Langdurig gebruik met het contact UIT, kan leiden tot een lege accu.

 

WAARSCHUWING - Afleiden van het rijden

Wanneer u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, waardoor ongevallen en ernstig letsel veroorzakt kunnen worden. De eerste verantwoordelijkheid voor de bestuurder is een veilige bediening van de auto volgens de geldende verkeersregels.

Mobiele apparatuur of systemen in de auto die de blik, aandacht en concentratie van de bestuurder afleiden van een veilige bediening, of die door de wet verboden zijn, mogen tijdens het rijden nooit gebruikt worden.

 

OPMERKING
 • Als u het apparaat gebruikt tijdens het rijden, kan dit leiden tot ongelukken omdat u onvoldoende op uw omgeving let. Parkeer eerst de auto voordat u het apparaat gebruikt.
 • Pas het volume zodanig aan dat u ook de geluiden buiten de auto kunt horen. Als het volume te hoog is en u geluiden buiten de auto niet kunt horen, kan dat leiden tot ongelukken.
 • Let op het volume wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling zeer hoog volume bij het inschakelen van het apparaat kan leiden tot gehoorbeschadigingen.

  (Pas het volume aan tot een aanvaardbaar niveau voordat u het apparaat inschakelt.)

 • Als u de positie van de installatie van apparaten wil veranderen, gelieve contact op te nemen met uw plaats van aankoop of onderhoudscentrum.

  Technische expertise is vereist om het apparaat te installeren of te demonteren.

 • Zet het contact AAN voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het audiosysteem niet gedurende langere perioden met het contact UIT omdat hierdoor de accu leeg kan raken.
 • Stel het apparaat niet bloot aan ernstige schokken en laat het niet vallen. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan schade veroorzaken aan het LCD of touchscreen.
 • Wanneer u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen en een droge, zachte doek gebruiken. Gebruik nooit ruwe materialen, chemische doeken of oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.) omdat dergelijke middelen het paneel van het apparaat kunnen beschadigen of verkleuringen kunnen veroorzaken.
 • Plaats geen dranken in de buurt van het audiosysteem. Als u morst met dranken kan dit leiden tot storingen in het systeem.
 • Als er sprake is van een storing, neem dan contact op met uw leverancier of servicecentrum.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.

AANDACHT - Gebruik van het USB-Apparaat

AANDACHT - Gebruik van het iPod-Apparaat

 • iPhone 3GS/4
 • iPod touch 1e~4e generatie
 • iPod nano 1e~6e generatie
 • iPod classic

AANDACHT - Vóór het gebruik van de telefoonfuncties van Bluetooth Wireless Technology (indien van toepassing)

 • Handsfree bellen met Bluetooth Wireless Technology
 • Het inenu gebruiken tijdens het bellen (overschakelen naar Private, overschakelen naar wisselgesprek, volume aanpassen)
 • Oproepoverzicht downloaden
 • Telefoonboek mobiele telefoon downloaden
 • Telefoonboek/Oproepoverzicht Automatisch Downloaden
 • Automatische verbinding for Bluetooth Wireless Technologyapparaat
 • BluBluetoothetooth Wireless Technology-audio
OPMERKING
 • Bluetooth Wireless Technology Handsfree is een functie die veiliger rijden mogelijk maakt. Als u een verbinding maakt tussen hét audiosysteem van de auto en de Bluetooth Wireless Technology~ telefoon, kunt u eenvoudig bellen, oproepen ontvangen en het telefoonboek beheren. Lees eerst zorgvuldig deze handleiding door voordat u de Bluetooth Wireless Technology gebruikt
 • Het veelvuldig gebruiken of bedienen tijdens het rijden kan leiden tot onoplettendheid waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
 • Gebruik het apparaat niet te vaak tijdens het rijden.
 • Langere tijd naar het scherm kijken tijdens het rijden, is gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken.
 • Kijk tijdens het rijden slechts kort op het scherm.
Zie ook:

Toyota Aygo. SRS-airbags
De SRS-airbags worden geactiveerd als de auto betrokken raakt bij bepaalde soorten zware aanrijdingen, die zouden kunnen leiden tot ernstig letsel voor de inzittenden. Ze werken samen met de ...

Toyota Aygo. Overige functies
■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus (alleen type B) Zet de draaiknop voor de luchttoevoer in (buitenluchtmodus) of (recirculatiemodus). ■ Ontwasemen van de voorru ...

Hyundai i10. Waarschuwingverlichting
Waarschuwingsknipperlichten De waarschuwingsverlichting geldt als een waarschuwing aan andere bestuurders om extra voorzichtigheid te betrachten bij het naderen, inhalen of pas-seren van uw v ...

Modellen: