Hyundai i10: Dagteller/Tripcomputer
(indien van toepassing) - Meters - Instrumentenpaneel - Kenmerken van uw voertuig - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Hyundai i10 / Hyundai i10 - Instructieboekje / Kenmerken van uw voertuig / Instrumentenpaneel / Meters / Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

De tripcomputer is een informatiesysteem voor de bestuurder dat geregeld wordt m.b.v. een microcomputer. Het systeem geeft op het display informatie over de rit als het contactslot in de stand ON is gezet. Alle opgeslagen informatie (behalve kilometerteller) worden gereset als de accu wordt losgekoppeld.

Druk de TRIP-knop korter dan 1 seconden in om het even welke modus als volgt selecteren:

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

* indien van toepassing

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Dagteller (km of mi)

TRIP A: Dagteller A

TRIP B: Dagteller B

Deze functie geeft de afstand van afzonderlijke ritten aan, vanaf de laatste keer dat de dagteller op nul is gezet.

Het bereik van de dagteller is 0,0 tot 9999,9 km (0,0 tot 9999,9 mijl). Als de afgelegde afstand wordt weergegeven en de RESET-knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de weergave van de afgelegde afstand op nul (0,0) gezet.

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Actieradius (indien van toepassing) (km of mi) Deze functie geeft de verwachte afstand aan die nog kan worden afgelegd met de brandstof in de tank, afhankelijk van de hoeveelheid brandstof in de tank en de brandstoftoevoer naar de motor. Als de resterende afstand kleiner wordt dan 50 km (30 mijl), wordt "---" weergegeven.

Het bereik van de dagteller is 50 tot 999 km (30 tot 615 mijl).

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Gemiddeld brandstofverbruik (indien van toepassing) (l/100 km of MPG) Deze functie berekent het gemiddelde brandstofverbruik m.b.v. de totale hoeveelheid gebruikte brandstof en de afgelegde afstand vanaf het punt waarop het gemiddelde verbruik voor het laatst op nul werd gezet. De totale hoeveelheid gebruikte brandstof wordt berekend m.b.v. het signaal voor het brandstofverbruik.

Rijd langer dan 300 m (0,18 mijl) voor een nauwkeurige meting.

Als het gemiddelde verbruik wordt weergegeven en de RESET-knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de weergave van het verbruik op nul gezet (---).

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Huidig brandstofverbruik (indien van toepassing) (l/100 km of MPG) Deze functie berekent het huidige brandstofverbruik van de laatste seconden.

AANDACHT

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Gemiddelde snelheid (km/uur of MPH) Deze functie berekent het gemiddelde snelheid van de voertuig na de laatste gemiddelde snelheid reset.

Zelfs als niet met de auto wordt gereden, wordt de gemiddelde snelheid bij draaiende motor toch gemeten.

Als het gemiddelde snelheid wordt weergegeven en de RESET-knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de weergave van het gemiddelde snelheid op nul gezet (---).

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Verstreken tijd (indien van toepassing) Deze functie geeft de totale verstreken reistijd aan, vanaf het moment dat de functie is gereset.

Zelfs als niet met de auto wordt gereden, wordt de rijtijd bij draaiende motor toch gemeten.

Het bereik van de functie is 00:00 tot 99:59.

Als u langer dan 1 seconde op de RESET-knop drukt als de reistijd wordt weergegeven, wordt de tijd op nul gezet (gereset) (00:00).

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

ECO AAN/UIT modus (indien van toepassing) U kunt in het instrumentenpaneel in deze stand de ECO schakelaar in- of uitschakelen.

Als u de RESET schakelaar langer dan 1 seconde in de ECO AAN stand houdt ingedrukt, dan wordt ECO UIT getoond in het scherm en schakelt de ECO indicator tijdens het rijden uit.

Als u de ECO indicator opnieuw wilt weergeven, drukt u langer dan 1 seconde op de RESET knop in de ECO uit stand, en ECO AAN wordt getoond in het scherm.

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Pop-up waarschuwing serviceherinnering Het berekent en toont wanneer een geplande onderhoudsbeurt nodig is (kilometerstand of dagen) indien IGN ingescha- keld is (exclusief de rij-omstandigheden).

Als de kilometerstand voor de onderhoudsbeurt binnen 30 dagen valt of beneden 1.500 km (900 mijl) ligt voor de onderhoudsbeurtdan, komt gedurende 4 seconden een Serviceherinnering in beeld, met 1 keer een waarschuwingsgeluid (indien mogelijk) en vervolgens wordt vorige trip computermodus getoond.

De vorige computermodus wordt getoond als u binnen 4 sec op de "TRIP" knop drukt.

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Pop-up symbool serviceherinnering Als een van deze waarden "0" bereikt, dan zal het spannersymbool knipperen - 1 Hz en zal de serviceherinnering afstands- en tijdswaarden tonen.

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Reset van serviceherinnering De klant kan de vorige service-intervals resetten met behulp van een speciale knopcode.

(1) Open modus serviceherinnering van de trip computer in stationair.

(2) En druk gedurende langer dan 5 seconden op de "RESET" knop totdat de vorige instellingswaarden knipperen (1Hz).

(3) Druk opnieuw gedurende langer dan 1 seconde op de "RESET" knop totdat de vorige waarden van de serviceherinnering gereset zijn. (als u binnen 5 seconden de "RESET" knop los laat, of als u een andere trip computermodus opent, dan zal de status van de knipperende waarden stoppen en worden de huidige serviceherinneringswaarden weer getoond).

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Uitschakelen van serviceherinnering Als het service-interval niet ingesteld is, dan zal het scherm serviceherinnering niet in de trip computer getoond worden.

Wij raden aan om contact op te nemen met een erkende HYUNDAI-verdeler.

Dagteller/Tripcomputer (indien van toepassing)

Instellen van serviceherinnering Als het service-interval is ingesteld op 150 km en 1 maand (30 dagen), dan zal dit gedurende 4 seconden getoond worden op het scherm, daarna wordt het vorige scherm weer geopend.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Bedieningseenheid airconditioning
  Temperatuur instellen Voorruit ontwasemen Luchtverdeling instellen Luchtrecirculatie in- ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Na het activeren van een airbag zijn onderdelen van de airbag heet. Gevaar voor letsel! Onderdelen van de airbag niet aanraken. Een geactiveerde airbag direct la ...

KIA Picanto. Autonome noodrem met radar (indien van toepassing)
Het AEB-systeem is bedoeld om het risico op ongevallen terug te dringen. Het herkent de afstand van het voertuig voor u met behulp van sensors (d.w.z. radar). Zo nodig wordt de noodrem geactivee ...

Modellen: