Hyundai i10: Bescherming tegen corrosie - Onderhoud exterieur - Zorg voor de carrosserie - Onderhoud - Hyundai i10 - InstructieboekjeHyundai i10: Bescherming tegen corrosie

Het beschermen van uw voertuig tegen corrosie Door de meest vooruitstrevende ontwerp en montagetechnieken te gebruiken om corrosie tegen te gaan, produceert Hyundai Motor Company auto's met de hoge kwaliteit. Om een langdurige corrosieweerstand te verkrijgen de hulp van de eigenaar vereist.

Algemene oorzaken van corrosie De meest algemene oorzaken van corrosie op de auto zijn:

Extra aandacht Indien u in een gebied woont waar uw auto regelmatig wordt blootgesteld aan corrosive materialen, is de corrosie bescherming nog belangrijker. Boven op de normaal voorkomende oorzaken komen daar de belasting bij van wegenzout, zeelucht en industriële vervuiling.

Vocht kan corrosie veroorzaken Vocht creert de condities waaronder corrosie het makkelijkst kan ontstaan.

Corrosie wordt bijvoorbeeld versneld door een hoge vochtigheidgraad, vooral wanneer temperaturen net boven het vriespunt liggen. In zulke omstandigheden zal het vocht langzaam verdampen.

Vooral modder bevordert het ontstaan van corossie omdat het heel langzaam opdroogt en vocht invloed houdt de carosseriedelen.

Hoge temperaturen kunnen ook corrosie van onderdelen versnellen, vooral als de (holle) niet of onvoldoende geventileerd zijn. Om al deze redenen is het van groot belang om uw auto schoon te houden.

Niet alleen de motor heeft onderhoud nodig ook de carosserie zowel de lak als de onderzijde vragen onderhoud. De Erkend HYUNDAI Reparateur zal u graag adviseren voor het juiste onderhoud met de juiste producten.

Om corrosie te helpen voorkomen U kunt corrosie helpen voorkomen door het volgende in acht te nemen:

Hou uw auto schoon

De beste manier om corrosie te helpen voorkomen is om uw auto schoon te houden en regelmatig te wassen. Aandacht voor de onderzijde van de auto is ook belangrijk.

Houdt de garage droog

Parkeer uw auto niet in een vochtige, slecht geventileerde garage. Dit creert een gunstige omgeving voor corrosie. Zo een klimaat ontstaat als u de auto in de garage wast of de garage in rijdt wanneer de auto nog nat is of bedekt met sneeuw, ijs of modder. Zelfs een verwarmde garage kan bijdragen aan corrosie behalve als de garage goed geventileerd is.

Houdt de lak in goede conditie

Krassen en lakschade in de afwerkking moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd met "touch-up" verf om de mogelijkhied op corrosie te verminderen. Wij raden aan u dat juiste reparatiemethode worden uitgevoerd door een Erkend HYUNDAI Verdeler.

Vogelpoep: Vogelpoep is zeer corrosief en kan lakoppervlakken beschadigen in een zeer korte tijd. Verwijder daarom de vogelpoep zo snel mogelijk.

Het interieur

Vocht kan worden meegenomen in de auto en altijd vochtige vloermatten en tapijten veroorzaken roestvorming. Controleer periodiek onder de vloermatten dat de vloer droog is.

Als roestbevorderend materiaal met de auto wordt vervoerd is het raadzaam dit alleen te doen in een goede verpakking.

Zie ook:

Toyota Aygo. Persoonlijke voorkeursinstellingen werkingsduur Stop & Startsysteem (indien aanwezig)
De automatische weergavefunctie van de werkingsduur van het Stop & Start-systeem kan worden in- en uitgeschakeld. 1. Wanneer u op een van de knoppen DISP drukt terwijl de auto stilstaat, wordt ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Koelvloeistofniveau controleren
WAARSCHUWING Het motorkoelsysteem staat onder druk, met name bij een warme motor. Als de dop wordt geopend is er gevaar voor verbranding door de eruit spuitende hete koelvloeistof. ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Waarschuwing op het multifunctioneel display
Wanneer vermoeidheid of toenemende onoplettendheid wordt herkend, verschijnt op het multifunctioneel display de waarschuwing: ATTENTION ASSIST Pauze! . Naast de melding op het ...

Modellen: