Ford Ka+: Werking - Aanvullend 
veiligheidssysteem - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Werking

WAARSCHUWING

Airbags worden niet langzaam of voorzichtig geactiveerd en de kans op letsel door een airbag die wordt geactiveerd, is het grootst in de buurt van de afdekking op de airbagmodule.

Alle inzittenden van uw auto, ook de bestuurder, moeten altijd hun veiligheidsgordel goed omdoen, ook als er een airbag aanvullend veiligheidssysteem aanwezig is. Als u uw veiligheidsgordel niet goed omdoet, kan de kans op letsel of de dood aanzienlijk toenemen.

Laat kinderen tot 12 jaar altijd plaatsnemen op de achterbank en gebruik altijd een goed kinderzitje. Als u dat niet doet, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Leg nooit uw arm op de airbagmodule, omdat een werkende airbag ernstige botbreuken of ander letsel kan veroorzaken.

Airbags kunnen een kind in een kinderzitje doden of verwonden. Zet nooit een kinderzitje dat naar achteren is gericht vóór een actieve airbag. Zet als u een kinderzitje dat naar voren is gericht op de voorstoel moet gebruiken de stoel waarop het staat helemaal naar achteren.

Probeer geen onderhoud, reparaties of wijzigingen uit te voeren aan de airbag aanvullende veiligheidssystemen of de zekeringen ervan om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen. Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw erkende dealer.

Diverse onderdelen van het airbagsysteem worden na het activeren heet. Raak ze na het activeren niet aan om ernstig letsel te voorkomen.

Als de airbag geactiveerd is, werkt de airbag niet meer en moet deze onmiddellijk worden vervangen. Als de airbag niet wordt vervangen, is er bij een botsing meer kans op letsel door de niet-gerepareerde zone.
De airbags zijn een aanvullend veiligheidssysteem en zijn zo ontworpen dat ze de bestuurder en de passagier voorin beschermen tegen bepaald letsel aan het bovenlichaam. Airbags worden niet langzaam geactiveerd; er is een kans op letsel door een airbag die wordt geactiveerd.

N.B.: Het opblazen van een airbag gaat gepaard met een luide knal en u ziet een onschadelijke, poederachtige stofwolk. Dit is normaal.

Bij het activeren lopen de airbags snel vol en leeg. Na het activeren van de airbag ziet u gewoonlijk rookachtige, poedervormige resten of ruikt u verbrand drijfmiddel dat de huid en de ogen kan irriteren, maar geen van deze resten is giftig.

Ondanks dat het systeem ernstig letsel moet tegengaan, kunt u bij contact met een airbag ook schaafwonden of zwellingen oplopen. Als gevolg van het geluid bij het activeren van een airbag hoort u wellicht tijdelijk minder goed. Omdat airbags snel en met veel kracht moeten vollopen, is er kans op dodelijk of ernstig letsel, zoals breuken, gezichts- en oogletsel of intern letsel, met name bij inzittenden die bij het activeren van de airbag niet goed vastgezet zijn of anders niet op hun plaats zitten. Daarom is het uiterst belangrijk dat inzittenden met behoud van de macht over het stuur zo ver mogelijk van de airbagmodule worden vastgezet.

Routineonderhoud van de airbags is niet nodig.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Luchthoeveelheid instellen
Airconditioning De sleutel in het contactslot in de stand draaien . Verhogen of verlagen: De draaiknop  links- of rechtsom draaie ...

Toyota Aygo. Uitstroomopeningen
■ Plaats van uitstroomopeningen De uitstroomopeningen en luchthoeveelheid veranderen overeenkomstig de geselecteerde luchtcirculatiemodus. *: Sommige uitvoeringen ■ Afstellen v ...

KIA Picanto. Kledinghanger (indien van toepassing)
Trek het bovenste deel van de kledinghaak naar beneden om deze te kunnen gebruiken. LET OP Hang geen zware kleren aan de hanger, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.   W ...

Modellen: