Ford Ka+: Veiligheidsmaatregelen - Brandstof 
en tanken - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

Autobrandstof kan bij misbruik of incorrecte gebruik leiden tot ernstig letsel of overlijden.

De stroom van brandstof door een vulpistool kan statische elektriciteit produceren, hetgeen brand kan veroorzaken als er brandstof in een ondergronds brandstofreservoir wordt gepompt.

Benzine kan benzeen, een kankerverwekkende stof, bevatten.

Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulnek worden gehouden. Rook nooit tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Ga voorzichtig te werk om het inademen van te veel dampen te voorkomen.

Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankklep, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het omgaan met autobrandstof:
Zie ook:

Hyundai i10. Richtingaanwijzer signalen en verandering van rijvak signalen
Het contact moet op de stand AAN zijn geschakeld om de richtingaanwijzers te laten functioneren. Om de richtingaanwijzer in te schakelen moet de hendel naar boven of beneden (A) worden gezet. ...

Ford Ka+. Luchtfilter cabine
Uw auto is uitgevoerd met een luchtfilter cabine. Deze zit achter de middenconsole. Het deeltjesfiltersysteem verlaagt de concentratie deeltjes in de lucht, zoals stof, sporen en pollen in ...

Hyundai i10. MENU: MP3 CD*, USB
Druk de [MENU]-toets voor de modus USB in om de functies Repeat, Folder Random, Folder Repeat, All Random, Information en Copy te gebruiken. * indien van toepassing Herhalen: [1] Toets Her ...

Modellen: