Ford Ka+: Tanken - Brandstof 
en tanken - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Tanken

WAARSCHUWING

Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of open te drukken met vreemde voorwerpen. Het brandstofsysteem en de afdichting kunnen beschadigd raken en u of anderen kunnen letsel oplopen.

Verwijder tijdens het tanken het vulpistool van de brandstofpomp niet uit de volledig geplaatste positie.

Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit en gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

Wacht minstens 10 seconden vooraleer u het vulpistool eruit haalt, zodat alle achtergebleven brandstof in de brandstoftank kan stromen.

Stop met tanken nadat het vulpistool voor de tweede keer automatisch is afgeslagen. Als u deze procedure niet volgt, zal de expansieruimte in de brandstoftank worden gevuld, waardoor de brandstof zou kunnen overstromen.
N.B.: Uw auto beschikt niet over een brandstofvuldop.

N.B.: Doof alle rokende materialen en open vuur voordat u tankt.

Brandstofvulklep

Trek de hendel op de vloer aan de zijkant van de bestuurdersstoel omhoog om de tankklep te openen.

Brandstofvulklep

Brandstofvulklep

  1. Type 1: links - druk op de tankklep om de klep te openen.
  2. Type 1: rechts - druk op de tankklep om de klep te openen.
  3. Type 2: links - trek aan de tankklep om de klep te openen.
  4. Type 2: rechts - trek aan de tankklep om de klep te openen.

 

  1. Open de tankklep volledig totdat deze vastklikt.

Brandstofvulklep

N.B.: Na het plaatsen van het vulpistool van de brandstofpomp met de correcte afmeting wordt een veerbelaste blokkering geopend.

  1. Breng het vulpistool van de brandstofpomp in tot het eerste streepje op het vulpistool A.Laat het rusten op de afsluiting van de opening van de brandstofvulleiding.

Brandstofvulklep

  1. Houd de brandstofpomp tijdens het tanken in positie B.Als het vulpistool in positie A wordt gehouden, kan dit invloed hebben op de brandstofstroom en kan het vulpistool worden uitgeschakeld voordat de brandstoftank vol is.

Brandstofvulklep

  1. Bedien het spuitstuk van de brandstofpomp binnen de getoonde afstand.

Brandstofvulklep

  1. Wanneer u klaar bent met tanken, tilt u het vulpistool een beetje omhoog voordat u het langzaam verwijdert.
  1. Sluit de tankklep volledig.
N.B.: Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort brandstof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort brandstof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.
Zie ook:

Toyota Aygo. Plaats van bandenreparatieset, krik en gereedschap
Wielmoersleutel* (indien aanwezig) Bandenreparatieset Sleepoog Krik* (indien aanwezig) *: Gebruik van de krik en wielmoersleutel Een krik en wielmoersleutel zijn verkrijgbaar bij e ...

Toyota Aygo. Zijruiten achter (5-deurs uitvoeringen)
De zijruiten achter kunnen worden geopend en gesloten. Openen van de zijruiten achter 1. Trek de borghendel naar voren en druk deze vervolgens naar buiten. 2. Druk op de aangegeven manier ...

Fiat 500. Elektrische ruitbediening
Deze werkt met de contactsleutel in de stand MAR en gedurende ongeveer 2 minuten nadat de contactsleutel naar de stand STOP is gedraaid of verwijderd is. De bedieningsknoppen voor de elektrische ...

Modellen: