Ford Ka+: Station-afstemtoetsen - Audioeenheid - Audiosysteem - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Station-afstemtoetsen

Automatisch afstemmen

Selecteer een frequentieband en druk kort op een van de zoektoetsen.Het toestel stopt bij het eerste radiostation dat in de door u gekozen richting wordt gevonden.

Handmatig afstemmen

Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de frequentieband in kleine stappen omlaag of omhoog af te zoeken of houd de toets ingedrukt om snel te zoeken totdat u een radiostation vindt waarnaar u wilt luisteren.

Voorkeuzezenders

Via deze functie kunt u uw favoriete zenders opslaan.De zender kan worden opgeroepen door de betreffende golfband te selecteren en vervolgens een van de voorkeuzetoetsen in te drukken.

  1. Kies een golfband.
  2. Stem af op het gewenste radiostation.
  3. Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt. Er verschijnen een voortgangsbalk en een melding. Wanneer de voortgangsbalk vol is, is het radiostation opgeslagen. Tevens wordt ter bevestiging het geluid kort gedempt.
U kunt dit op elke golfband en voor iedere voorkeuzetoets herhalen.

N.B.: Wanneer u naar een ander deel van het land rijdt, wordt de informatie van radiostations die op een andere frequentie uitzenden en onder een voorkeuzetoets zijn opgeslagen, automatisch geactualiseerd met de correcte frequentie en stationsnaam voor dat gebied.

Verkeersinformatie instellen

Veel radiostations die op de FM-frequentieband uitzenden hebben een TP-code die aanduidt dat deze verkeersberichten uitzenden.

Verkeersberichten in- en uitschakelen

Voordat u verkeersberichten kunt ontvangen, moet u op de toets TA of TRAFFIC drukken. TA verschijnt op het display om aan te duiden dat de functie is ingeschakeld.

Als u reeds bent afgestemd op een radiostation dat verkeersberichten uitzendt, wordt TP ook weergegeven. Anders gaat de unit zoeken naar een station dat verkeersberichten uitzendt.

Wanneer een verkeersbericht wordt uitgezonden, wordt het normale afspelen van de radio of het apparaat automatisch onderbroken.

Indien een radiostation wordt gekozen of met behulp van de voorkeuzetoetsen wordt opgeroepen dat geen verkeersberichten uitzendt, blijft het toestel op dat radiostation afgestemd tenzij TA of TRAFFIC uit- en vervolgens weer ingeschakeld wordt.

N.B.: Als TA ingeschakeld is en u een voorkeuzetoets selecteert voor (of handmatig afstemt op) een radiostation dat geen verkeersberichten (TA) uitzendt, dan hoort u geen verkeersberichten.

N.B.: Wanneer u naar een radiostation luistert dat geen verkeersberichten (TA) uitzendt en u TA uitschakelt en weer inschakelt, dan wordt er gezocht naar TP.

Volume verkeersberichten

Verkeersberichten onderbreken de normale geluidsweergave met een voorgeprogrammeerd volume dat gewoonlijk hoger is dan het gebruikelijke luistervolume.

Om het voorgeprogrammeerde volume aan te passen gebruikt u de volumeregeling om de nodige aanpassingen uit te voeren tijdens een inkomende uitzending van een verkeersbericht. De display geeft het geselecteerde niveau weer.

Verkeersberichten beëindigen

Aan het einde van een verkeersbericht gaat de audio-unit weer door met zijn normale werking. Om een verkeersbericht voortijdig af te breken, drukt u tijdens het bericht op TA of TRAFFIC.

N.B.: Indien u op een ander tijdstip op TA of TRAFFIC drukt, worden alle berichten uitgeschakeld.

Nieuwsuitzendingen

De audioeenheid kan de normale ontvangst onderbreken voor nieuwsberichten van radiostations op de FM-frequentieband, het radiodatasysteem of EON-geschakelde stations.

Tijdens nieuwsuitzendigen zal het display aangeven dat er een binnenkomend nieuwsbericht is. Het nieuwsbericht onderbreekt de geluidsweergave met hetzelfde voorgeprogrammeerde volume als bij verkeersberichten.

  1. Druk op de MENU toets.
  2. Blader naar de nieuwsoptie en draai naar aan of uit met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
  3. Druk op de toets OK om te terug te keren.
Alternatieve frequenties

Veel programma's die op de FM-frequentieband worden uitgezonden hebben een programma-identificatiecode (PI-code), die door de audioeenheid kan worden herkend.

Als bij uw radio AF is ingeschakeld en u rijdt vanuit het ene ontvangstgebied naar een ander, zoekt deze functie naar een krachtiger radiosignaal en stemt daarop af wanneer het wordt gevonden.

Onder bepaalde omstandigheden kan door het afstemmen op alternatieve frequenties de normale ontvangst tijdelijk worden onderbroken.

Het toestel evalueert continu de signaalsterkte en, indien een beter signaal beschikbaar komt, schakelt het toestel over naar dat alternatief. De geluidsweergave wordt onderbroken terwijl het toestel de lijst met alternatieve frequenties controleert en zo nodig de gekozen frequentieband eenmaal afzoekt naar een alternatieve frequentie.

Wanneer een radiostation wordt gevonden wordt de weergave van het geluid hervat; wanneer er geen radiostation wordt gevonden, stemt het systeemautomatisch af op de oorspronkelijke frequentie.

Wanneer dit is geselecteerd, verschijnt AF op de display.
  1. Druk op de MENU toets.
  2. Blader naar de AF-optie en draai naar automatisch of uit met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
  3. Druk op de toets OK om te terug te keren.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Dakdragers
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Als het dak wordt beladen, wordt het zwaartepunt van het voertuig hoger en verandert het rijgedrag. Als de maximumdakbelastin ...

Mercedes-Benz A-Klasse. RACE START activeren
Met de linkervoet het rempedaal indrukken en ingedrukt houden. Aan beide stuurwielschakelpaddles trekken en deze vasthouden. Op het multifunctioneel display v ...

Toyota Aygo. Weergave op het instrumentenpaneel
Als beide controlelampjes van de rijstrookmarkeringen groen worden: Geeft aan dat zowel de rechter als de linker rijstrookmarkering wordt herkend. Als de auto van de rijstrook afwijkt, gaat he ...

Modellen: