Ford Ka+: Startkabels gebruiken - Het voertuig starten met hulpstartkabels - Wat te doen 
bij pech - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Startkabels gebruiken

  1. Start de motor van de hulpauto en laat de motor met enigszins verhoogde toeren draaien.
  1. Start de motor van de stilgevallen auto.
N.B.: Voor auto's met een handgeschakelde transmissie: als de accu leeg raakt of u een nieuwe accu installeert, zal de motor pas starten wanneer u het koppelingspedaal twee seconden ingedrukt houdt en het koppelingspedaal daarna loslaat en twee seconden wacht, met de sleutel in de stand AAN gedraaid en de motor uit.
  1. Zodra de stilgevallen auto is gestart, laat u beide motoren nog eens drie minuten draaien voordat u de hulpstartkabels loskoppelt.
De hulpstartkabels verwijderen

Verwijder de hulpstartkabels in omgekeerde volgorde van aansluiten.

N.B.: In de afbeelding wordt de onderste auto gebruikt om de hulpaccu (de voedingsbron) aan te duiden.

De hulpstartkabels verwijderen

  1. Houd de hulpstartkabel weg van het geaarde metaaloppervlak.
  2. Maak de hulpstartkabel los van de negatieve (-) aansluiting van de accu van de hulpauto.
  3. Maak de hulpstartkabel los van de positieve (+) aansluiting van de accu van de hulpauto.
  4. Maak de hulpstartkabel los van de positieve (+) pool van de accu van de stilgevallen auto.
Zodra de stilgevallen auto is gestart en de hulpstartkabels zijn verwijderd, laat u de motor een paar minuten stationair draaien zodat de motorcomputer de omstandigheden voor stationair draaien opnieuw kan aanleren.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Rijtips
Ook de aanwijzingen met betrekking tot de ESP-aanhangwagenstabilisatie in acht nemen . De toegestane maximumsnelheid voor een auto met aanhangwagen is van het type aanhangwagen ...

Toyota Aygo. Persoonlijke voorkeursinstellingen werkingsduur Stop & Startsysteem (indien aanwezig)
De automatische weergavefunctie van de werkingsduur van het Stop & Start-systeem kan worden in- en uitgeschakeld. 1. Wanneer u op een van de knoppen DISP drukt terwijl de auto stilstaat, wordt ...

Peugeot 108. Elektrisch bedienbaar vouwdak
Uw auto kan zijn uitgerust met een elektrisch bedienbaar vouwdak. Elektrisch openen en sluiten Het dak kan worden geopend en gesloten door op de zijde openen 1 en sluiten 2 van de schakelaar o ...

Modellen: