Ford Ka+: Spraakherkenning gebruiken - SYNC - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Spraakherkenning gebruiken

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje / SYNC / Spraakherkenning gebruiken

Dit systeem helpt u bij de bediening van veel functies m.b.v. spraakcommando's.Zo kunt u uw handen aan het stuurwiel houden en uw aandacht op de weg voor u gevestigd houden.

Een spraaksessie starten

Missing Image Druk op de spraaktoets op het stuurwiel. Op het display verschijnt een lijst met beschikbare commando's.

Algemene spraakcommando's
(stoppen | annuleren | onderbreken) Dit commando beëindigt de spraaksessie. U kunt een spraaksessie ook annuleren door de spraaktoets minstens twee seconden lang ingedrukt te houden.
help Dit commando geeft u tips, voorbeelden en instructies.
hoofdmenu Dit commando start de spraaksessie opnieuw vanaf het oorspronkelijke beginpunt.

Handige tips

U kunt het systeem op elk moment onderbreken terwijl het spreekt door op de spraaktoets te drukken. U kunt een spraaksessie ook annuleren door de spraaktoets op elk willekeurig moment ingedrukt te houden.

Systeeminteractie en -feedback

Het systeem geeft feedback aan de hand van akoestische tonen, propmts, vragen en gesproken bevestigingen, afhankelijk van de situatie en het gekozen interactieniveau. U kunt het spraakherkenningssysteem zodanig aanpassen dat dit meer of minder instructies en feedback geeft.

Een hogere mate van interactie is de standaardinstelling om u te helpen bij het leren van het gebruik van het systeem. U kunt deze instellingen op elk willekeurig moment wijzigen.

Het interactieniveau aanpassen

Missing Image Druk op de spraakknop. Wanneer u wordt gevraagd:

Commando Omschrijving
spraakinstellingen Geeft toegang om de mate van interactie te wijzigen.

Daarna het volgende:

Commando Omschrijving
dialoogmodus gevorderden Minder akoestische interactie en meer toonprompts geven.
dialoogmodus beginners Uitgebreide interactie en begeleiding geven.

Bevestigingsprompts zijn korte vragen die het systeem stelt wanneer uw verzoek niet duidelijk is of wanneer er meer dan één reactie op uw verzoek mogelijk is. Het systeem kan bijvoorbeeld vragen of het commando "phone" correct is.

Druk op de spraakknop. Wanneer u wordt gevraagd:

 

Commando Omschrijving
spraakinstellingen Geeft toegang om de instelling voor vragen om bevestiging te wijzigen.

Daarna het volgende:

Commando Omschrijving
bevestiging uit Maakt de meest waarschijnlijke keuze op basis van het commando. Er kan soms toch gevraagd worden de instellingen te bevestigen.
bevestiging aan Uw gesproken commando verduidelijken met een korte vraag.

Het systeem maakt een optielijst aan indien er op basis van uw gesproken commando's meerdere mogelijkheden zijn. Als dit is ingeschakeld, kan het systeem u tot vier mogelijkheden om verduidelijking vragen.

Commando Omschrijving
media kandidatenlijst uit Maakt de meest waarschijnlijke keuze uit de media-optielijst. Het systeem kan u af en toe vragen stellen.
media kandidatenlijst aan Uw gesproken commando voor media-opties verduidelijken.
telefoon kandidatenlijst uit Maakt de meest waarschijnlijke keuze uit de optielijst van de gsm. Het systeem kan u af en toe vragen stellen.
telefoon kandidatenlijst aan Verduidelijkt uw gesproken commando voor gsm-opties.

Spraakinstellingen wijzigen

U kunt de spraakinstellingen wijzigen met behulp van de informatie- en entertainmentdisplay.

Druk op de MENU toets.

U kunt dan het volgende selecteren:

 

Handeling Mededeling
SYNC-Instelling.
Spraakinstell. Gaat naar het menu voor spraakopties.
Zie ook:

Hyundai i10. Elektronisch Stabiliteitscontrole indicatorlamp (ESC) (indien van toepassing)
Deze lampje gaat aan: Na het plaatsen van de ontsteking of Motor Start/Stop knop in de AAN stand. - Het brandt gedurende 3 seconden en gaat vervolgens uit. Als er een fout optreedt met ...

Hyundai i10. Vervangen van de batterij
De zender gebruikt een 3 volt lithium batterij, die normaliter een aantal jaren mee gaat. Wanneer vervangen nodig is, gebruik de volgende procedure. 1. Verwijder dee sleutelhelft van de sleu ...

Ford Ka+. MyKey aanmaken
Steek de sleutel die u wilt programmeren in het contactslot. Zet het contact aan. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op de knop OK of de ...

Modellen: