Ford Ka+: Opraken van de brandstof - Brandstof 
en tanken - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Opraken van de brandstof

Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Als de tank is leeggereden:Een draagbaar brandstofreservoir vullen

Gebruik de volgende richtlijnen om de vorming van elektrostatische lading te voorkomen, wat kan leiden tot vonkvorming, wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult:

Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir
WAARSCHUWING

Stop geen spuitstuk van een brandstofreservoir of trechter in de brandstofvulnek. Dit kan de vulnek van het brandstofsysteem of de afdichting ervan beschadigen en kan ervoor zorgen dat er brandstof op de grond terecht komt.

Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of open te drukken met vreemde voorwerpen. Het brandstofsysteem en de afdichting kunnen beschadigd raken en u of anderen kunnen letsel oplopen.

Voer geen brandstof met het huishoudelijk afval af en laat geen brandstof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, moet u de plastic trechter bij uw auto gebruiken.

De tanktrechter kan in het handschoenenkastje of in de opbergruimte van het reservewiel zitten.

N.B.: Gebruik geen los verkrijgbare trechters. Deze werken namelijk niet in combinatie met het doploze brandstofsysteem en kunnen het systeem beschadigen.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, doet u het volgende:

  1. Open de tankklep volledig totdat deze vastklikt en verwijder de tankdop.
N.B.: Doploze brandstofsystemen hebben geen tankdop.
  1. Plaats de plastic trechter volledig in de opening van de brandstofvulleiding.

Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir

  1. Vul de tank bij met brandstof uit het brandstofreservoir.
  1. Verwijder plastic trechter uit de opening van de brandstofvulleiding.
  1. Reinig de plastic trechter en plaats deze terug in de auto of gooi deze weg in overeenstemming met de regelgeving.
N.B.: Extra trechters kunnen worden aangeschaft bij de erkende dealer als u de trechter wilt weggooien.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Automatische motorstart
Algemene aanwijzingen De motor wordt automatisch gestart, als: Het ECO start-stopsysteem via de ECO-toets wordt uitgeschakeld de achteru ...

Peugeot 108. Kinderzitje achterin
"Rug in de rijrichting" Schuif als u een kinderzitje "met de rug in de rijrichting" achterin plaatst de voorstoel naar voren en zet de rugleuning van de voorstoel rechtop, zodat het kinderzitje ...

Toyota Aygo. Inschakelen van het grootlicht
Druk bij ingeschakelde koplampen de hendel van u af om het grootlicht in te schakelen. Door de hendel weer in de middenstand te zetten, wordt het grootlicht weer uitgeschakeld. Trek d ...

Modellen: