Ford Ka+: Motorkoelvloeistof controleren - Onderhoud - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Motorkoelvloeistof controleren

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje / Onderhoud / Motorkoelvloeistof controleren

WAARSCHUWING

Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

N.B.: Controleer of het peil tussen de MIN en MAX merktekens staat.

N.B.: Koelvloeistof zet bij verwarming uit. Daardoor kan het koelvloeistofpeil enkele millimeters boven het MAX merkteken staan.

Wanneer het peil bij het MIN merkteken staat, vul dan direct koelvloeistof bij.

Motorkoelvloeistof bijvullen

WAARSCHUWING

Vul alleen koelvloeistof bij wanneer de motor koud is. Wacht wanneer de motor heet is tien minuten om de motor te laten afkoelen.

Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.

Verwijder de vuldop niet wanneer de motor heet is. Laat de motor eerst afkoelen.

Onverdunde koelvloeistof is brandbaar en kan ontbranden wanneer deze wordt gemorst op een hete uitlaat.
N.B.: Inspecteer of vervang het deksel met de auto uitgeschakeld en met koude motor, om letsel of brandwonden te voorkomen.

N.B.: In een noodgeval kan water in het koelsysteem worden bijgevuld om een tankstation te bereiken. Laat het systeem zo snel mogelijk door een erkende dealer controleren.

N.B.: Langdurig gebruik van koelvloeistof met een incorrecte mengverhouding kan leiden tot motorschade door corrosie, oververhitting of bevriezing.

N.B.: Het koelvloeistofpeil mag niet boven het MAX merkteken komen te staan.

N.B.: Als het koelvloeistofpeil buiten het standaard bedrijfsbereik ligt, is het mogelijk dat het systeem minder goed presteert; ga onmiddellijk naar een erkende dealer.

N.B.: Het deksel van het expansiereservoir van het koelsysteem moet ongeveer om de 3 jaar worden geïnspecteerd en gereinigd. Als er sporen zijn van slijtage van de afdichtring, moet het deksel worden vervangen.

N.B.: Het is normaal dat u wat luchtbellen in de vloeistof in het koelvloeistofreservoir ziet.
  1. Verwijder de vuldop. Laat de druk langzaam ontsnappen terwijl u de dop losdraait.
  2. Vul bij met een mengsel van 50% koelvloeistof en 50% water op basis van vloeistof die voldoet aan de specificaties van Ford. Zie Inhouden en specificaties .
  3. Draai de vuldop er weer op. Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.
Zie ook:

KIA Picanto. Antiblokkeersysteem (ABS) (indien van toepassing)
WAARSCHUWING ABS (of ESC) kan geen ongelukken voorkomen die het gevolg zijn van gevaarlijk rijgedrag. Hoewel u de auto bij een noodstop beter onder controle kunt houden, moet u toch voldo ...

Citroen C1. Verklikkerlampjes
De verklikkerlampjes geven de bestuurder informatie over de werking van een systeem (ingeschakeld of uitgeschakeld) of waarschuwen de bestuurder in het geval van een storing (waarschuwingslampje). ...

Toyota Aygo. Voertuigidentificatienummer
Het voertuigidentificatienummer (VIN) is het wettelijke identificatienummer van uw auto. Dit is het belangrijkste identificatienummer van uw Toyota. Het wordt gebruikt voor het op naam zetten van de ...

Modellen: