Ford Ka+: Meters - Instrumentenpaneel - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Meters

Meters

  1. Toerenteller
  2. Snelheidsmeter
  3. Brandstofmeter
  4. Informatiedisplay

Toerenteller

Duidt het motortoerental aan in omwentelingen per minuut. Als u voortdurend rijdt terwijl de naald van uw toerenteller zich boven de toerenlimiet bevindt, kan dit motorschade veroorzaken.

InformatiedisplaynformatiedisplayBrandstofmeter

Schakel het contact in. De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er ongeveer nog in de brandstoftank zit. De brandstofmeter kan licht afwijken wanneer uw auto op een helling rijdt. De pijl naast het symbool van de brandstofpomp duidt aan, aan welke zijde van uw auto zich de brandstofvulklep bevindt.

Maximaal motortoerental

Het elektronische managementsysteem beperkt onder bepaalde omstandigheden het motortoerental tot onder een vooraf bepaalde waarde om motorschade te voorkomen. Deze toerenlimiet kan zich voordoen bij een lagere waarde wanneer de auto tot stilstand wordt gebracht of bij snelheden lager dan 10km/h. Dit duidt niet op een motorstoring.

WAARSCHUWING

Wanneer de motor draait, dient u kleding zoals stropdassen en andere voorwerpen uit de buurt van de draaiende motoronderdelen te houden om ernstig letsel te voorkomen.

Zie ook:

Peugeot 108. Afstandsbediening
Met behulp van de afstandsbediening kan de auto op afstand worden vergrendeld en ontgrendeld en kan de auto worden gelokaliseerd. Uitklappen/inklappen van de sleutel  Druk op deze knop om d ...

KIA Picanto. Als de motor oververhit raakt
Als uw temperatuurmeter een te hoge temperatuur aangeeft, als u een vermogensverlies bespeurt of wanneer u luid kloppende of pingelende geluiden hoort, is de motor waarschijnlijk oververhit geraa ...

KIA Picanto. Lampje make-upspiegel (indien van toepassing)
Door het openen van het klepje van de make-upspiegel wordt de verlichting automatisch ingeschakeld. LET OP Lampje make-upspiegel (indien van toepassing)Sluit het afdekkapje van de makeupsp ...

Modellen: