Ford Ka+: Katalysator - Brandstof 
en tanken - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Katalysator

In het kader van de wetgeving inzake maximale emissielimieten is uw auto uitgerust met een katalysator, een inrichting die vervuiling door uitlaatgassen van de motor vermindert door ze in minder schadelijke stoffen om te zetten. Het vormt een onderdeel van het uitlaatsysteem van de auto.

WAARSCHUWING

Auto´s met een katalysator moeten niet in een afgesloten ruimte rijden, omdat de geproduceerde stoffen schadelijk voor uw gezondheid zijn.

Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Tijdens het gebruik van de motor en na het afzetten van de motor straalt het uitlaatsysteem veel warmte uit. Dit kan brandgevaar opleveren.

Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Als u uitlaatgassen in uw auto ruikt, laat deze dan onmiddellijk nakijken door uw erkende dealer. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Rijden met een katalysator
WAARSCHUWING

Voorkom dat de brandstof opraakt.

Schakel de startmotor niet langdurig achtereen in.

Laat de motor niet met een losgekoppelde bougiekabel draaien.

Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels. Zie Het voertuig starten met hulpstartkabels.

Zet het contact tijdens het rijden niet af.

Zie ook:

Ford Ka+. Trekhaakkogel verwijderen
N.B.: Koppel de aanhanger af. Verwijder de beschermkap. Schuif de kap op de sleutel. Breng de sleutel aan en draai hem linksom. Houd de trekhaakkogel vast. Trek de draaiknop naar buiten en ...

KIA Picanto. Reservewiel verwijderen en opbergen
Draai de bevestigingsbout van het wiel linksom. Plaats het wiel in omgekeerde volgorde van verwijderen. Plaats het reservewiel en het gereedschap op de juiste wijze terug om te voorkomen ...

Peugeot 108. Achteruitrijcamera
De achteruitrijcamera wordt automatisch geactiveerd wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. De achteruitrijcamera is een hulpmiddel voor de bestuurder die desondanks waakza ...

Modellen: