Ford Ka+: Elektrisch bedienbare ruiten - Auto's 
	met: One-Touch openen en sluiten ruit bestuurderskant - Ruiten en 
spiegels - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Elektrisch bedienbare ruiten - Auto's met: One-Touch openen en sluiten ruit bestuurderskant

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje / Ruiten en spiegels / Elektrisch bedienbare ruiten - Auto's met: One-Touch openen en sluiten ruit bestuurderskant

WAARSCHUWING

Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de elektrische ruitbediening spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

Elektrisch bedienbare ruiten - Auto's met: One-Touch openen en sluiten ruit bestuurderskant

Druk op de bediening om de ruit te openen.

Trek de bediening omhoog om de ruit te sluiten.

N.B.: U kunt een pulserend geluid horen als er slechts één ruit geopend is. Open de tegenoverliggende ruit een stukje om het geluid te verminderen.

Volledig sluiten en openen met één druk op de knop

Druk de schakelaar volledig in of hef de schakelaar volledig op en laat deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw in of trek deze omhoog om de ruit te stoppen.

Ruiten volledig openen met één druk op de knop

Druk zachtjes op de bediening en laat deze weer los. Druk de toets opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.

Ruitvergrendeling

Ruitvergrendeling

Druk de schakelaar in om de achterruitbediening te vergrendelen of te ontgrendelen. De lamp gaat branden wanneer de bediening van de achterruiten wordt vergrendeld.

Inklembeveiliging

De ruit stopt automatisch tijdens het sluiten. De ruit wordt een stukje geopend indien er een obstakel in de weg zit.

De inklembeveiliging omzeilen

WAARSCHUWING

Als u de inklembeveiliging omzeilt, wordt de ruit niet geopend wanneer een obstakel wordt geregistreerd. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om schade aan de auto of letsel te voorkomen.

Ga als volgt te werk om deze beveiligingsvoorziening te omzeilen wanneer weerstand voelbaar is, bijvoorbeeld in de winter:
 1. Sluit de ruit tweemaal totdat deze het weerstandspunt bereikt en laat de ruit openen.
 2. Sluit de ruit een derde maal tot het weerstandspunt. De inklembeveiliging is nu uitgeschakeld en u kunt de ruit nu handmatig sluiten. De ruit zal het weerstandspunt nu passeren en u kunt de ruit nu volledig sluiten.
Neem zo snel mogelijk contact op met uw erkende Forddealer indien de ruit na de derde poging niet sluit.

De inklembeveiliging resetten

WAARSCHUWING

De inklembeveiliging blijft uitgeschakeld totdat u het geheugen reset. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om schade aan de auto of letsel te voorkomen.

Indien u de accu hebt losgekoppeld, moet u het geheugen van de inklembeveiliging afzonderlijk voor elke ruit resetten.
 1. Trek de bediening omhoog en houd deze in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.
 2. Laat de toets los.
 3. Trek de bediening omhoog en houd deze een paar seconden in deze stand.
 4. Laat de toets los.
 5. Trek de bediening omhoog en houd deze een paar seconden in deze stand.
 6. Laat de toets los.
 7. Druk de bediening in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend.
 8. Trek de bediening omhoog en houd deze in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.
 9. Laat de toets los.
 10. Open de ruit en probeer deze vervolgens automatisch te sluiten.
Zie ook:

Hyundai i10. Gevaarlijke rijomstandigheden
Wanneer gevaarlijke rijcondities ontstaan door omstandigheden zoals water, sneeuw, ijs, modder of zand: Rij voorzichtig en laat neem voldoende afstand van de voorganger. Vermijdt plotseling rem ...

KIA Picanto. Standen contactslot
LOCK (op het stuurslot) Het stuurslot beschermt tegen diefstal. De contactsleutel kan alleen uit het contact worden verwijderd als het contact in stand LOCK staat. Als na het parkeren van d ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Menu-overzicht
Met de toets of in het stuurwiel roept u de menuregel op. Bediening van de boordcomputer . Afhankelijk van de uitrusting van de auto kunnen de volgende menu ...

Modellen: