Ford Ka+: Een benzinemotor starten - Motor 
starten en stoppen - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Een benzinemotor starten

N.B.: De startmotor kan slechts een beperkte periode worden bediend (bijvoorbeeld 10 seconden). Het aantal startpogingen is beperkt tot ongeveer zes. Als deze limiet wordt overschreden, dan laat het systeem pas nieuwe pogingen toe nadat een periode is verstreken (bijvoorbeeld 30 minuten).

Koude of warme motor

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

N.B.: Trap het gaspedaal niet in.

N.B.: Door tijdens het starten het koppelingspedaal op te laten komen, wordt de startmotor uitgeschakeld maar blijft het contact aan.

  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  2. Start de motor.
Wacht even wanneer de motor niet binnen 10 seconden aanslaat, en probeer het opnieuw.

Als de motor na drie startpogingen nog niet is aangeslagen, wacht dan 10 seconden en ga te werk zoals is beschreven onder Verzopen motor.

Levert het starten bij temperaturen lager dan -25 ºC problemen op, druk het gaspedaal dan tot het middenpunt van de pedaalslag in en probeer het opnieuw.

Verzopen motor

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  2. Druk het gaspedaal volledig in en houd het ingedrukt.
  3. Start de motor.
Slaat de motor niet aan, herhaal dan de startprocedure zoals beschreven onder Koude of warme motor.

Motortoerental na het starten

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Het stationaire toerental varieert afhankelijk van bepaalde factoren. Het gaat hierbij om temperaturen van componenten en omgevingstemperatuur en vereisten aan het elektrische systeem en het klimaatsysteem.

Motor slaat niet aan

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

Als de motor niet start wanneer het koppelingspedaal volledig is ingetrapt en de contactsleutel naar stand III is gedraaid.

  1. Trap het koppelingspedaal en het rempedaal volledig in.
  2. Draai de sleutel in stand III tot de motor is gestart.
Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Rijden op nat wegdek
Aquaplaning Bij een natte rijbaan kan afhankelijk van de hoeveelheid water op de weg, de snelheid en de profieldiepte aquaplaning optreden. Daarom bij sterke neerslag of bij omstan ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Koelvloeistof
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Als antivriesmiddel op hete onderdelen in de motorruimte terecht komt, kan deze ontsteken. Er bestaat gevaar voor brand en lets ...

Ford Ka+. Zoemer waarschuwingslamp en controlelamp veiligheidsgordel
Deze lamp gaat branden als de veiligheidsgordel bestuurder of passagier niet is vastgemaakt wanneer het contact wordt ingeschakeld. Werkprincipes  Als... ...

Modellen: