Ford Ka+: Beschrijving van andere rechten en beperkingen - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Beschrijving van andere rechten en beperkingen

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje / Bijlagen / Licentieovereenkomst eindgebruiker / Beschrijving van andere rechten en beperkingen

Als FORD MOTOR COMPANY of derde software- en serviceleveranciers u Aanvullende componenten verstrekken of aan u beschikbaar stellen en er geen andere EULA-voorwaarden bij de Aanvullende componenten verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden van deze EULA.

Als MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger Aanvullende componenten beschikbaar stellen, en er geen andere EULA-voorwaarden verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden van deze EULA, behalve dat MS, Microsoft Corporation of partner die de Aanvullende component(en) verstrekt de licentiegever van de Aanvullende component(en) is.

FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, hun partners en/of hun aangewezen vertegenwoordiger behouden zich het recht voor zonder aansprakelijkheid aan u verstrekte of beschikbaar gestelde online services door het gebruik van de SOFTWARE te staken.UPGRADES EN HERSTELMEDIA: Indien de SOFTWARE door FORD MOTOR COMPANY los van het APPARAAT op media zoals een ROM-chip, cd-rom(s) of via download van het web of andere middelen is geleverd, en is gemarkeerd als "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend voor upgrade-doeleinden) of "For Recovery Purposes Only" (uitsluitend voor herstel-doeleinden) mag u een (1) kopie van dergelijke SOFTWARE op het APPARAAT installeren als vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE, en mag u deze gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-termen die bij de SOFTWARE voor upgrade zijn gevoegd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Alle titel- en intellectuele-eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" verwerkt in de SOFTWARE), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, of hun partners of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen bij de SOFTWARE niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van de SOFTWARE zijn het eigendom van de betreffende eigenaar van inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze EULA verleent u geen recht tot het gebruik van dergelijke inhoud. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA zijn toegekend, zijn voorbehouden voor MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, hun partners en leveranciers. Het gebruik van online services waartoe toegang kan worden verkregen via de SOFTWARE kan worden beheerst door de betreffende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke services. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u één kopie van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.

EXPORTBEPERKINGEN: U erkent dat de SOFTWARE onderworpen is aan de exportwetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke internationale en nationale wetten, inclusief de Export Administration Regulations (EAR), evenals beperkingen met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemming afgegeven door de Verenigde Staten en andere overheden, die op de SOFTWARE van toepassing zijn, na te leven. Zie voor meer informatie http://www.microsoft.com/exporting/.

HANDELSMERKEN: Deze EULA verleent u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of servicemerken van FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, leveranciers van software van derden of services, hun partners of leveranciers.

PRODUCTONDERSTEUNING: Productondersteuning voor de SOFTWARE wordt niet geleverd door MS, haar moedermaatschappij Microsoft Corporation, of hun partners of dochtermaatschappijen. Raadpleeg voor productondersteuning de instructies van FORD MOTOR COMPANY in de documentatie bij het APPARAAT. Indien u vragen hebt over deze EULA, of om enige andere reden contact wilt opnemen met FORD MOTOR COMPANY, zie dan het adres dat in de documentatie bij het APPARAAT staat.

Geen aansprakelijkheid voor bepaalde schade: BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, KUNNEN FORD MOTOR COMPANY, LEVERANCIERS VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES, MS, MICROSOFT CORPORATION EN HUN PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, SPECIALE, RESULTERENDE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS ENIGE REMEDIE NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. IN GEEN GEVAL ZIJN MS, MICROSOFT CORPORATION EN/OF HUN PARTNERS AANSPRAKELIJK VOOR EEN BEDRAG VAN MEER DAN TWEEHONDERDVIJFTIG US DOLLAR (U.S. $250,00).

Zie ook:

KIA Picanto. Motor starten
WAARSCHUWING Draag tijdens het rijden altijd geschikte schoenen. Ongeschikte schoenen (hoge hakken, skischoenen, enz.) kunnen het bedienen van het rempedaal en het gaspedaal bemoe ...

Fiat 500. Slepen van de auto
Versie met Dualogic versnellingsbak Verzeker u ervan dat de versnellingsbak in de vrijstand staat (N) (door te controleren of het voertuig door te duwen verplaatst kan worden) en ga vervolgens te ...

Ford Ka+. Regionale modus
De regionale modus regelt het gedrag van alternatieve frequenties (AF) door tussen regionale netwerken van een hoofdzender te schakelen. Een zender kan over een groot netwerk beschikken dat ...

Modellen: